Електротехніки

Область Курси відмічена як "Електротехніки"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автори: Синявський Олександр Юрійович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Савченко Віталій Васильович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Книжка Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Вивчення дисципліни дозволить студентам оволодіти знаннями з основ електроприводу, навчить їх кваліфіковано формулювати і вирішувати інженерні завдання проектування і технічного вдосконалення електроприводів.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1 (1-2). ЄКТС: 5 (10).
Автор: Наливайко Віталій Адамович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (3‑4); 2 (1‑2) (Ск). ЄКТС: 5 (10).
Автори: Березюк Андрій Олександрович, Васюк Вячеслав Володимирович - доценти кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (5-6). ЄКТС: 2 (4).
Автори: Усенко Сергій Миколайович, доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Книжка Тетяна Сергіївна, старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Вивчення дисципліни "Електротехнічні технології в АПК" дозволить отримати необхідні теоретичні і практичні знання з електричного освітлення і опромінення, електронагрівання і електротехнологій, навчить кваліфіковано формулювати і вирішувати інженерні завдання проектування і технічного вдосконалення електротехнологічного електрообладнання.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 4. ЄКТС5.
Автор: Наливайко Віталій Адамович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автори: Заблодський Микола Миколайович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Чуєнко Роман Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Мета дисципліни – вивчення основ побудови електромеханотронних систем.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автори: Усенко Сергій Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій. Книжка Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Вивчення дисципліни дозволить отримати необхідні теоретичні і практичніх знання щодо використання електромагнітної енергії в технологічних процесах сільськогосподарського виробництва, вміння творчо вирішувати завдання з питань розрахунку, проектування, вибору та експлуатації електротехнологічних установок в галузях вирощування, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.

ВНП

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ECTS: 4.
Лектор (автор): Коробський Володимир Вікторович - доцент кафедри електротехніки, електромехініки та електротехнологій.
Лабораторні та практичні заняття ведуть: Коробський Володимир Вікторович, Мірських Георгій Олександрович - доценти кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Дисципліна фахової підготовки (за вибором студента) для фахівців ОС «Бакалавр». Предметом вивчення дисципліни є комплекс робіт з обслуговування енергообладнання і, зокрема проведення приймально-здавальних випробувань і пусконалагоджувальних робіт та приладове забезпечення для виконання технічного обслуговування і поточного ремонту електрообладнання. Мета вивчення дисципліни: теоретична і практична підготовка студентів, здатних виконувати роботи щодо обслуговування енергообладнання аграрної галузі, та формування системи практичних навиків, необхідної для інженера-експлуатаційника.
Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автори: Наливайко Віталій Адамович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Болбот Ігор Михайлович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Анотація: Дисципліна фахової підготовки майбутніх інженерів з автоматизації технологічних процесів. Предметом вивчення дисципліни є методика та приладове забезпечення з експлуатації та технічного сервісу електрообладнання. Мета дисципліни: Формування системи  практичних навиків, необхідної для інженера-автоматиника.
Доступ: Закритий.
Технічна експлуатація електрообладнання

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 151 Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології (Автоматизоване управління технологічними процесами). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори ЕНК:
Брагіда Михайло Володимирович - доцент кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання.
Окушко Олександр Володимирович - доцент кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання.

Безпека праці в енергоустановках

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 1 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автори: Окушко Олександр Володимирович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Категорія: 1 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Елек­тро­енер­ге­тика, елек­тро­тех­ніка та елек­тро­ме­ха­ніка; Інжи­ні­ринг ­електро­енер­ге­тич­них сис­тем з від­нов­лю­валь­ними дже­ре­лами). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автори: Васюк Вячеслав Володимирович – доцент кафедри електротехніки, електро­ме­ха­ніки та електротехнологій; Радько Іван Петрович– доцент кафедри електротехніки, електро­ме­ха­ніки та електротехнологій
Викладачі: доценти Васюк Вячеслав Володимирович,Радько Іван Петрович
Кафедра: Електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Навчальна електрослюсарна практика має за мету ознайомити студентів з основними поняттями та технологічними операціями і прийомами виконання паяльних і зварювальних робіт під час монтажу, технічного обслуговування і ремонту технологічного та енергетичного обладнання і засобів автоматики, що використовуються у виробництві.

Категорія: 1 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Васюк Вячеслав Володимирович - канд. техн. наук, доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: 
Мета вивчення дисципліни: є ознайомлення студентів з основами використання програмного забезпечення для виконання розрахунків електротехнічних установок. Курс надасть студентам необхідні знання та навички для використання спеціалізованих програмних засобів у процесі проєктування та розрахунку електричних установок. Окрім того, студенти ознайомляться з основними методами та алгоритмами розрахунку електричних установок та їх параметрів. Курс допоможе студентам здобути практичні навички роботи з програмним забезпеченням, виконувати розрахунки та проєкти, що дозволить їм підготуватись до роботи в обраній галузі та написання кваліфікаційної бакалаврської роботи. Загалом, мета вивчення дисципліни полягає у формуванні компетенцій студентів у галузі програмного забезпечення для розрахунків електротехнічних установок, що дозволить їм ефективно використовувати ці знання у своїй професійній діяльності.

Категорія: 1 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 5.
Викладач: Березюк Андрій Олександрович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Автор: Березюк Андрій Олександрович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Категорія: 2 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автори: Усенко Сергій Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Книжка Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є надання студентам необхідних теоретичних і практичних знань з електричного освітлення і опромінення, електронагрівання і електротехнологій, навчити їх кваліфіковано формулювати і вирішувати інженерні завдання проектування і технічного вдосконалення електротехнологічного електрообладнання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти знайомляться з різнотипними джерелами оптичного випромiнювання та напрямками їx застосування.
Категорія: 2 курс ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автор: Васюк Вячеслав Володимирович – доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Навчальна електромонтажна практика має за мету ознайомлення із структурою підприємства по монтажу електрообладнання або із структурним підрозділом по монтажу електрообладнання у структурі підприємства; закріплення теоретичних знань у галузі монтажу електротехнiчного обладнання сільськогосподарських підприємств та отримання основних виробничо-монтажних навичок; вивчення технології і технологічних засобів монтажу електрообладнання; ознайомлення із типовими електромонтажними пристроями, конструкціями, виробами для монтажу.

Категорія: 2 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Червінський Леонід Степанович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Сподоба Михайло Олексійович - д-р філософії, асистент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Дисципліна забезпечує набуття теоретичних і практичних знань в питаннях забезпечення сільськогосподарських приміщень, технологічних і супутніх процесів сучасними автоматизованими системами освітлення і опромінення. Практичні знання студенти отримують і закріплюють під час виконання лабораторних занять із аналітичним висновком щодо оптимальніших рішень сформульованих завдань. При відповідності тематики магістерських робіт студенти впроваджують набуті знання у власну технічну розробку, що підсилює її актуальність.
Категорія: 2 курс ЕЕЕ
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Усенко Сергій Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Книжка Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Вивчення дисципліни дозволить отримати знання з проектування та використання освітлювального, опромінювального та електронагрівного обладнання.

Категорія: 2 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (3-4). ECTS: 3,5 (11).
Лектор: Сорокін Дмитро Сергійович доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Дисципліна «Теоретичні основи електротехніки» є першою з електротехнічних дисциплін спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Вона значною мірою визначає теоретичний рівень професійної підготовки майбутніх фахівців.
Предметом вивчення дисципліни є електромагнітні явища та їх прикладне використання в системі виробництва, передачі та застосування електричної енергії.
Мета дисципліни: Формування системи теоретичних знань фундаментальної електротехнічної підготовки студентів, необхідної для вивчення спеціальних дисциплін.

Доступ: Закритий.

Категорія: 2 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (3-4). ECTS: 3,5 (11).
Автор: Сорокін Дмитро Сергійович  доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Дисципліна є базовою для майбутніх інженерів-електриків. Предметом вивчення дисципліни є електромагнітні явища та їх прикладне використання в системі виробництва, передачі та застосування електричної енергії. Мета дисципліни: Формування системи теоретичних знань фундаментальної електротехнічної підготовки студентів, необхідної для вивчення спеціальних дисциплін.

Категорія: 2 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2018