Загальної,органічної та фізичної хімії

Courses tagged with "Загальної,органічної та фізичної хімії"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Жила Роман Сергійович - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.
Анотація: Інженерам зі спеціальності "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" знання основ хімії допоможуть обрати найбільш раціональні режими експлуатації та продовження строку роботи агрегатів і механізмів, особливо в умовах агресивного середовища (тваринницькі ферми, цехи по переробці сільськогосподарської продукції, внесення органічних і мінеральних добрив, засобів захисту рослин тощо), захист їх від корозії.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Бухтіяров Віктор Кимович - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.

Blank16'2lek

Category: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор:

Солод Надія Володимирівна - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії,

БухтІяров Віктор Кимович - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.

Category: ДМТ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Антрапцева Надія Михайлівна - професор кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.

Category: ЛГ

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Антрапцева Надія Михайлівна - професор кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.

Category: СПГ

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Кротенко Вікторія Володимирівна - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.

NP16`4lek`prez

Category: Агро

Дисципліна: "Хімія органічна, фізична та колоїдна"

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. 

Курс: 1. Семестр: 1. 

Кількість кредитів ЄКТС: 4 (120 годин).

Автор: Бойко Роман Сергійович – доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ:

Дисципліна «Органічна, фізична і колоїдна хімія» входить до блоку фундаментальних наук, метою якої є підвищення здобувачами вищої освіти загального рівня ерудованості, світосприйняття, окремих законів природи, їх інтерпретацію та вміння застосовувати набуті знання у професійній діяльності.  Дисципліна складається з двох розділів хімії, а саме: Органічна хімія, Фізична та Колоїдна хімія. Органічна хімія передбачає вивчення загального уявлення про органічні речовини, які є основою існування життя на планеті, розуміти їх хімічні властивості та інтерпретувати останні в розрізі їх біологічної активності. Крім того, метою вивчення органічної хімії є ознайомлення з такими класами органічних речовин, що застосовуються як стимулятори росту рослин, пестициди, добрива тощо.

Фізична та колоїдна хімія – розділ хімії, основною метою якої є тлумачення законів природи стосовно умов та шляхів проходження хімічних процесів, зокрема, в біологічних системах. Вивчення таких законів ставить за мету створення бази для аналітичного підходу до розуміння природних явищ, уміння інтерпретувати отримані дані та передбачати наслідки цих явищ.


Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Кротенко Вікторія Володимирівна - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.
Анотація: Дисципліна „Хімія” для бакалаврів є комплексною і включає складові: неорганічну, органічну, біонеорганічну, біоорганічну, аналітичну, фізичну та колоїдну хімії. Хімія є однією з фундаментальних наук, які забезпечують наші уявлення про оточуючий світ, а її закони і висновки мають загальнонаукове значення для багатьох суміжних дисциплін. Тому курс цієї дисципліни закладає основи для вивчення профілюючих дисциплін аграрного профілю.

Category: Агро

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори:  Кравченко Ольга Олександрівна – старший викладач кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води

Розглядаються теоретичні положення сучасної неорганічної та аналітичної хімії. Вивчаються основні закономірності хімічних перетворень, особливості процесів, що відбуваються у природі, хімічному та сільськогосподарському виробництві. Акцентується увага на особливості хiмiї сполук біогенних елементів, їх ролі в життєдiяльностi садових культур. Розглядаються суть, переваги та недоліки різних методів аналітичного експерименту. Звертається увага на прикладні аспекти методів якісного і кількісного хімічного аналізу природних та штучних об’єктів, що мають важливе значення в садівництві та виноградарстві: ґрунтів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин та обробки насіння, продукції садівництва та виноградарства ін.

Category: СВ
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Розробник: Кротенко Вікторія Володимирівна, канд. хім. наук, доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.
Анотація: У курсі вивчаються структура, способи добування, фізичні та хімічні властивості, а також використання основних класів органічних речовин – вуглеводів, спиртів, альдегідів, кетонів, амінів, кислот, гетероциклічних сполук; властивості амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот, білків.

Category: ВМ 6

Спеціальність:162- Біотехнології та біоінженерія.  ОС: Бакалавр. Семестр:  3. ECTS: 7.
Лектор:  Хижан Олена Ісаївна, канд. хім. наук, доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.
Викладач: Ковшун Лідія Олександрівна,  
доктор технічних наук, професор  кафедри загальної, органічної та фізичної хімії..
Анотація:
Курс фізичної і колоїдної хімії спрямований на те, щоб дати чіткі уявлення про теоретичні і експериментальні основи науки, визначаючи її особливу роль як міждисциплінарної науки, яка синтезує знання суміжних розділів хімії, фізики, біології та інших природознавчих наук.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС:  Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Автор: Ковшун Лідія Олександрівна - завідувач кафедри загальної, органічної та фізичної хімії, професор.
Анотація: курс предназначений для формування у студентів теоретичних основ органічної хімії, практичних умінь та навичок в роботі з різними типами органічних сполук, вивчення специфічних особливостей їх поведінки у хімічних реакціях, набутття досвіду роботи у хімічній лабораторії для розв’язання конкретних практичних завдань, формуванню наукового світогляду та наукового погляду на природу та захист оточуючого середовища.
Курс органічної хімії повинен стати основою для вивчення спеціальних дисциплін: фізична і колоїдна хімія, біохімія, фізіологія рослин.Category: БтБ

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Ковшун Лідія Олександрівна - завідувач кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.

NN16`9lek`9zav

Category: Еко

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Ковшун Лідія Олександрівна - завідувач кафедри загальної, органічної та фізичної хімії, професор.

Category: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Хижан Олена Ісаївна - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.

Category: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Бойко Роман Сергійович – доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.

Blank16`1lek`1prez`1bank

Category: ЗКР

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Жила Роман Сергійович - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії; Кравченко Ольга Олександрівна - старший викладач кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.
Анотація: Практичні знання і уміння з основ хімії допоможуть обрати найбільш раціональні режими експлуатації та продовження строку роботи будівельних споруд, конструкцій і механізмів, особливо в умовах агресивного середовища (тваринницькі ферми, цехи по переробці сільськогосподарської продукції, склади по зберіганню органічних і мінеральних добрив, засобів захисту рослин тощо) та захист їх від корозії.

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2017к

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Жила Роман Сергійович - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.
Анотація: Студентам зі спеціальності "Галузеве машинобудування" здобуті знання основ хімії допоможуть обрати найбільш раціональні режими експлуатації та продовження строку роботи агрегатів і механізмів, особливо в умовах агресивного середовища (тваринницькі ферми, цехи по переробці сільськогосподарської продукції, внесення органічних і мінеральних добрив, засобів захисту рослин тощо), захист їх від корозії.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Жила Роман Сергійович - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Антрапцева Надія Михайлівна - професор кафедри загальної, органічної та фізичної хімії; Солод Надія Володимирівна - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.

Category: ТВППТ