Комп’ютерних систем,мереж

Область Курси відмічена як "Комп’ютерних систем,мереж"

Спеціальності: 201 Агрономія; 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Рогоза Костянтин Геннадійович - доцент кафедри інформаційних систем і технологій; Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки;
Касаткін Дмитро Юрійович - доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Викладачі: Рогоза Костянтин Геннадійович - доцент кафедри інформаційних систем і технологій; Болбот Анастасія Ігорівна - асистент кафедри інформаційних систем і технологій.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів цілісного уявлення про інформаційні технології, засвоєння основ інформаційних технологій та набуття практичних умінь роботи на ПК із застосуванням пакетів прикладних програм загального та спеціального призначення.

Категорія: Спільні (Агро&СВ)
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.

Категорія: ВГ 1,5
Рік останньої атестації: 2012

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Курс призначений для бакалаврів четвертого року навчання, спрямований на засвоєння основних методів роботи з використанням пакету хмарних сервісів (Office 365 у тому числі), розв'язання задач статистичної обробки даних за допомогою пакету прикладних програм  загального та спеціального призначення.
2019:Комп’ютерні технології та основи проектування.

Категорія: БтБ
Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів цілісного уявлення про методи та задачі обчислювальної математики, засвоєння основних методів розв'язання задач обчислювальної математики з використанням пакету прикладних програм загального та спеціального призначення.
Категорія: БтБ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Касаткін Дмитро Юрійович - доцент, завідувач  кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Засвоєння знань про створення й використання в системах екологічного моніторингу інформаційних технологій, зокрема: систем автоматизації офісних робіт, систем управління базами даних, вивчення теоретичних засад організації біосистем, накопичення та оборобки даних, вимог до функціональних можливостей цих систем, вивчення критеріїв оцінювання якості програмного забезпечення, формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури.

Категорія: Еко
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор: Касаткін Дмитро Юрійович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Засвоєння знань про створення й використання в системах екологічного моніторингу інформаційних технологій, зокрема: систем автоматизації офісних робіт, систем управління базами даних, вивчення теоретичних засад організації біосистем, накопичення та оборобки даних, вимог до функціональних можливостей цих систем, вивчення критеріїв оцінювання якості програмного забезпечення, формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури.

Категорія: Еко
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Касаткін Дмитро Юрійович, доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Викладачі: Осипова Тетяна Юріївна, доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Забезпечує знання з методів математичного моделювання стану довкілля та основних закономірностей поширення полютантів від джерела їх викиду, харчовими ланцюгами, до людини, про основні закони розповсюдження полютантів у навколишньому середовищі, про їх вплив на компоненти екосистем, уміння оцінювати дозові навантаження на людину, а також закономірності динаміки розвитку популяцій живих організмів, та вплив на них стану довкілля.

Категорія: Еко
Рік останньої атестації: 2009
Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Викладач: Нікітенко Євгеній Васильович - доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів цілісного уявлення про інформаційні технології, засвоєння основ інформаційних технологій та набуття практичних умінь роботи на ПК із застосуванням пакетів прикладних програм загального та спеціального призначення.
Категорія: ЗКР

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Касаткін Дмитро Юрійович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Оволодіння сучасними інформаційними технологіями, які базуються на знанні технічних складових комп'ютерних систем та необхідного комплексу програмного забезпечення з метою організації та реалізації інформаційно-дослідницького комплексу в екології та біотехнології для обробки текстової, числової і графічної інформації, проведенні математичного аналізу експериментальних досліджень, а також підготовки рекламно-презентаційних матеріалів з метою висвітлення результатів наукових досліджень, методи побудови математичних моделей основних абіотичних і біотичних процесів, використання основних елементарних функцій та їхніх комбінацій для побудови моделей.

Категорія: БтБ

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Матус Юрій Володимирович - старший викладач кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Протокол №4 від 27.11.2020.

Категорія: ІПЗ
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Викладач: Назаренко Володимир Анатолійович, доктор філософії, асистент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Метою викладання дисципліни «Інтерактивна комп'ютерна графіка» є отримання знань та вмінь дизайну та програмної розробки окремих елементів та програмних систем комп'ютерної графіки. Курс включає огляд та вивчення інструментів та засобів дизайну та розробки. Такі знання майбутній спеціаліст зможе застосовувати як при подальшому навчанні, так і після отримання вищої освіти у своїй професійній діяльності.
Категорія: ІПЗ

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Блозва Андрій Ігорович - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Анотація: Курс призначений для вивчення принципів роботи комп'ютерних мереж, їх умов роботи. Студенти вивчають комутацію та маршрутизацію трафіку, основні протоколи роботи та налаштування, які необхідні для обладнання.

Категорія: ІПЗ
Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Викладач: Назаренко Володимир Анатолійович, доктор філософії, асистент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Метою викладання дисципліни «Інтерактивна комп'ютерна графіка» є отримання знань та вмінь дизайну та програмної розробки окремих елементів та програмних систем комп'ютерної графіки. Курс включає огляд та вивчення інструментів та засобів дизайну та розробки. Такі знання майбутній спеціаліст зможе застосовувати як при подальшому навчанні, так і після отримання вищої освіти у своїй професійній діяльності.
П23
Категорія: ІСТ

Спеціальність: 126 ІСТ. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор:  МАМЧЕНКО Сергій
Анотація: 

blank22'

Категорія: ІСТ

Безпека безпровідних, мобільних та хмарних технологій
Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Викладач: Блозва Андрій Ігорович, доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: У дисципліні розкриваються підходи роботи та функціонування безпровідних, мобільних та хмарних технологій. Основи побудови бездротових мереж, основи захисту інформації у таких системах.

Категорія: КБ

Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Гончар Сергій Феодосійович - професор кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки; Дрейс Юрій Олександрович - доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Мета курсу - розкриття сучасних методів захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах і ознайомлення з особливостями їх апаратної та програмної реалізацій. Дисципліна передбачає вивчення: видів загроз інформації в комп’ютерних системах та мережах; основних протоколів безпеки; принципів функціонування систем захисту; основних програмних і апаратних засобів захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах; методів несанкціонованого зняття та навмисного пошкодження інформації та засоби протидії цим спробам.

Категорія: КБ

Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Викладач: Сокульський Олег Євгенович - канд. тех. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Метою викладання дисципліни є формування теоре­тич­них знань та прак­тич­них навичок, необхідних для ефективного та безпечного використання інформаційних технологій в інформаційних системах під­при­ємств АПК і мережах, а також запобігання розголошенню, витоку і неправомірному оволодінню інформацією, протиправним діям щодо знищення, модифікації, копіювання і блокування інформації.

Категорія: КБ

Виробнича практика (КБ)
Спеціальність:  125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр:  6. ECTS: 5.
Лектор:  Місюра Максим Дмитрович, к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Викладач: Місюра Максим Дмитрович, к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація:  Мета виробничої практики – поєднання теоретичної підготовки здобувачів з формуванням практичних навичок роботи за фахом для полегшення виходу здобувачів на  ринок праці після закінчення ЗВО.  
Одночасно переслідується і навчальна мета, яка полягає у систематизації, закріпленні  і розширенні теоретичних  і практичних знань здобувача, набутих в попередні періоди.
Узагальненою метою виробничої практики є закріпити і поглибити знання, отримані  за  попередній час навчання в університеті,  і  використовувати  їх  для  обґрунтованого прийняття проектних рішень, набути досвіду роботи виконання пошуку і порівняльного аналізу при виборі найбільш прийнятних протоколів, алгоритмів та програм, вдосконалити знання й уміння при проектуванні комп’ютерних систем в цілому і практично закріпити навички розробки її базових елементів програмного, інформаційного та технічного забезпечення для комп’ютерних мереж та систем, набути досвіду в оформленні проектних і графічних  матеріалів, складанні пояснювальних записок, специфікацій, відомостей та інше.

Категорія: КБ

Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Касаткін Дмитро Юрійович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Навчальна дисципліна передбачає вивчення актуальних питань захисту інформації з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу. Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення ефективного захисту інформації, необхідних для їхньої подальшої роботи та навчити їх застосуванню методів та засобів захисту інформації в умовах широкого використання сучасних інформаційних технологій. Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретичне та практичне засвоєння необхідного рівня умінь та компетенцій в умовах зростаючої інформатизації суспільства та підвищення рівня загроз інформаційної безпеки.

nn19

Категорія: КБ