Обліку та оподаткування

Courses tagged with "Обліку та оподаткування"

Спеціальність: 242 Туризм (Туризм). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 5.
Автори: Бардаш Сергій Володимирович, професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність і  075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Мельянкова Людмила Василівна - доцент кафедри обліку та оподаткування; Гуренко Тамара Олексіївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація. Вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» дасть можливість сформувати у студентів комплексний науковий підхід до аналізу господарських явищ та відображення їх в обліку.

Метою викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» є формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» є вивчення методів і раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття  навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.


Category: Марк
Рік останньої атестації: 2020

На курсі вивчається програмне забезпечення, яке використовується для обліку та управління підприємством. Розглядається порядок оформлення та опрацювання у прикладних програмних рішеннях замовлень клієнтів, контроль залишків товарів на складах, казначейство, аналіз стану розрахунків з партнерами, управління процесами закупівель тощо

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Боярова Олена Анатоліївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Данілочкіна Оксана Валеріївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Автор: Курс «Автоматизована система обліку» дає можливість студентам навчитися використовувати програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку, реєструвати господарські операції в електронній системі, формувати бухгалтерські реєстри, фінансові та аналітичні звіти.

Category: АМ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автори: Ковтун Олена Анатоліївна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності; Данілочкіна Оксана Валеріївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Blank20

Category: АМ

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Германчук Галина Олександрівна - ст. викладач кафедри обліку та оподаткування та Данілочкіна Оксана Валеріївна -доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі подано теоретичний матеріал та рекомендації для виконання лабораторних робіт всіх тем дисципліни, наведено зміст та завдання для самостійної роботи.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 5.
Автор: Ганяйло Оксана Миколаївна - доцент кафедри обліку та оподаткування, к.е.н..
Анотація: У курсі розкриваються питання теорії і практики аудиторської діяльності в Україні

Category: ОіА

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори:
Шевчук Катерина Віталіївна - доцент кафедри обліку та оподаткування;
Кузик Наталія Петрівна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Навчальна практика: 1 ЄКТС.
Автор: Литвиненко Володимир Сергійович - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Курс «Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях» є комплексною дисципліною, яка спрямована на вивчення основних методик обробки облікової інформації підприємств в умовах використання комп’ютерних технологій.
Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 9, 5. ECTS: 4.
Автори: Германчук Галина Олександрівна - ст. викладач кафедри обліку та оподаткування; Боярова Олена Анатоліївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі подано теоретичний матеріал та представлено рекомендації для самостійного вивчення окремих тем дисципліни, наведено зміст самостійної роботи з переліком нормативно-правової бази та літературних джерел.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 5 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск).
Автори: Германчук Галина Олександрівна - ст. викладач кафедри обліку та оподаткування; Боярова Олена Анатоліївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі подано теоретичний матеріал та  рекомендації для виконання практичних  завдань тем дисципліни, наведено зміст та завдання для самостійної роботи.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск).
Автор: Данілочкіна Оксана Валеріївна  - к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Германчук Галина Олександрівна - ст. викладач кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі подано теоретичний матеріал та рекомендації для виконання лабораторних робіт з тем дисципліни, наведено зміст та завдання для самостійної роботи.

Category: ОіА
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори курсу: Литвиненко Володимир Сергійович - доцент кафедри обліку та оподаткування; Венгерук Наталія Петрівна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація«Комп'ютерний аудит» є дисципліною, яка спрямована на вивчення методики проведення аудиту в умовах комп’ютерної обробки даних, нормативне забезпечення та вимоги до аудиту в умовах КОД, програмне забезпечення для аудитора. Метою курсу є формування та засвоєння знань про створення і використання комп’ютерних інформаційних систем в аудиті, вивчення методології проведення аудиторських процедур в аудиторських інформаційних системах, практика застосування технологій аудиторських інформаційних систем.
Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 5 (Ск). ЄКТС: 4.
Автор: Дерев'янко Світлана Іванівна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Слєсар Тетяна Миколаївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Облік доходів, видатків і розрахункових операцій. Облік необоротних та оборотних активів, власного капіталу.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Ганяйло Оксана Миколаївна - доцент кафедри обліку та оподаткування, к.е.н.
Анотація: У курсі розглядаються питання обліку і звітності в системі оподаткування.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 3 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск).
Автор: Слєсар Тетяна Миколаївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація. Курс розкриває теоретичні та практичні основи фінансового обліку і звітності в зарубіжних країнах з високорозвиненою ринковою економікою відповідно до міжнародних стандартів, а також організацію управлінського обліку як інформаційну базу для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 3 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск).
Автор: Германчук Галина Олександрівна - ст. викладач кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі подано теоретичний матеріал та рекомендації для виконання практичних завдань тем дисципліни, наведено зміст та завдання для самостійної роботи.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ECTS: 5.
Автори: Калюга Євгенія Василівна - професор кафедри обліку та оподаткування; Гуренко Тамара Олексіївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Предмет і метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку. Система рахунків. Методика обліку основних господарських процесів. План рахунків бухгалтерського обліку. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку. Фінансова звітність.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2017