Обліку та оподаткування

Courses tagged with "Обліку та оподаткування"

Спеціальність: 242 Туризм (Туризм). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 5.
Автори: Бардаш Сергій Володимирович, професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Мельянкова Людмила Василівна - доцент кафедри обліку та оподаткування; Шара Євгенія Юріївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Організація та ведення бухгалтерського обліку і здійснення аудиту фінансової звітності та використання їх результатів, як інформаційної бази прийняття ефективних управлінських рішень.

Category: Марк

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Боярова Олена Анатоліївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Данілочкіна Оксана Валеріївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Автор: Курс «Автоматизована система обліку» дає можливість студентам навчитися використовувати програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку, реєструвати господарські операції в електронній системі, формувати бухгалтерські реєстри, фінансові та аналітичні звіти.

Category: АМ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автори: Ковтун Олена Анатоліївна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності; Данілочкіна Оксана Валеріївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Blank20

Category: АМ

Спеціальність: 015 Професійна освіта. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Олійник Світлана Олександрівна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Category: ПО

Спеціальність: Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 5-6. ЄКТС: 8.
Автори: Кузик Наталія Петрівна - доценти кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності.

Category: ОіА

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Германчук Галина Олександрівна - ст. викладач кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі подано теоретичний матеріал та рекомендації для виконання лабораторних робіт всіх тем дисципліни, наведено зміст та завдання для самостійної роботи.

Category: ОіА

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 3 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автор: Шевчук Катерина Віталіївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Category: ОіА

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 9, 5. ECTS: 4.
Автори: Германчук Галина Олександрівна - ст. викладач кафедри обліку та оподаткування; Боярова Олена Анатоліївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі подано теоретичний матеріал та представлено рекомендації для самостійного вивчення окремих тем дисципліни, наведено зміст самостійної роботи з переліком нормативно-правової бази та літературних джерел.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 5 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск).
Автори: Германчук Галина Олександрівна - ст. викладач кафедри обліку та оподаткування; Боярова Олена Анатоліївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі подано теоретичний матеріал та  рекомендації для виконання практичних  завдань тем дисципліни, наведено зміст та завдання для самостійної роботи.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 2 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск).
Автор: Германчук Галина Олександрівна - ст. викладач кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі подано теоретичний матеріал та рекомендації для виконання лабораторних робіт з тем дисципліни, наведено зміст та завдання для самостійної роботи.

Category: ОіА

Спеціальність: Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Баклавр. Семестр: 6; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автор: Литвиненко Володимир Сергійович - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Category: ОіА
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Литвиненко Володимир Сергійович - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Курс «Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях» є комплексною дисципліною, яка спрямована на вивчення основних методик обробки облікової інформації підприємств в умовах використання комп’ютерних технологій.
Category: ОіА

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 5 (Ск). ЄКТС: 4.
Автор: Дерев'янко Світлана Іванівна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Слєсар Тетяна Миколаївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Category: ОіА

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Ганяйло Оксана Миколаївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: У курсі розглядаються питання обліку і звітності в системі оподаткування.

Category: ОіА

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 3 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск).
Автор: Слєсар Тетяна Миколаївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація. Курс розкриває теоретичні та практичні основи фінансового обліку і звітності в зарубіжних країнах з високорозвиненою ринковою економікою відповідно до міжнародних стандартів, а також організацію управлінського обліку як інформаційну базу для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 3 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск).
Автор: Германчук Галина Олександрівна - ст. викладач кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі подано теоретичний матеріал та рекомендації для виконання практичних завдань тем дисципліни, наведено зміст та завдання для самостійної роботи.

Category: ОіА

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ECTS: 8.
Автори: Калюга Євгенія Василівна - завідувач кафедри обліку та оподаткування; Гуренко Тамара Олексіївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Предмет і метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку Система рахунків. Методологія обліку основних господарських процесів. План рахунків бухгалтерського обліку. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2017