Фізичного виховання

Courses tagged with "Фізичного виховання"

Путров Сергій Юрійович, доктор філософських наук, професор.
Прима Анастасія Василівна, кандидат педагогічних наук, ст. викладач.


Спеціальність: 201 Агрономія, 203 Садівництво та виноградництво. ОС: Бакалавр.
Автор: Бринзак Сава Савович, кандидат наук з фізичного виховання, доцент кафедри фізичного виховання.

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1-4. ECTS: 4.
Автор: Костенко Микола Петрович, завідувач кафедри фізичного виховання.
Анотація: Дисципліна спрямована на формування у студента практичних знань, умінь, навичок у галузі фізичної культури і спорту, виховання потреби до фізичного самовдосконалення та здорового способу життя, розвитку психофізичних якостей, які відповідають специфічним вимогам в обраній професійній діяльності, засвоєння уміння самостійно використовувати здобуті знання, навички з фізичної культури та спорту для профілактики захворювань, збереження та зміцнення здоров'я.
П21

Спеціальності:

Міжнародні відносини - Отрошко Олена Володимирівна, викладач

231 Соціальна робота - Отрошко Олена Володимирівна, викладач

Психологія - Отрошко Олена Володимирівна, викладач

Філологія - Отрошко Олена Володимирівна, викладач

Професійна освіта - Отрошко Олена Володимирівна, викладач

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 2, 3. ЄКТС: 6.

Викладачі:

Гордєєва Світлана Валентинівна – старший викладач кафедри фізичного виховання (лекції).

Крупко Наталя Володимирівна – старший викладач кафедри фізичного виховання (лабораторні)

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання гімнастики» є формування системи знань з історії, теорії і методики викладання гімнастики; опанування технікою основних гімнастичних вправ; набуття студентами необхідних знань, умінь та навичок для підготовки їх до професійної діяльності й організаційної роботи в загальноосвітній школі та шкільних й позашкільних дитячо-юнацьких закладах зі спортивним напрямом.Category: ФКС

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС:4.

Лектор: Путров Сергій Юрійович - доктор філософських наук, професор кафедри фізичного виховання 

Викладач: Прима Анастасія Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичного виховання 

Анотація: Історія фізичної культури є однією із профілюючих дисциплін і являє собою специфічну галузь історичних і педагогічних знань. Вона є важливим розділом науки про фізичну культуру. Предметом її вивчення є загальні закономірності виникнення, становлення і розвитку фізичної культури і спорту на різних етапах буття суспільства. У зміст предмету історія фізичної культури і спорту входить вивчення засобів, форм і методів, ідей, теорій і систем фізичної культури. Фізична культура розглядається як органічна частина всієї людської культури, виховання і навчання людей підготовки їх до трудової і військової діяльності. Історія простежує еволюцію фізичної культури і спорту з найдавніших часів до наших днів.Category: ФКС

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС:4.

Викладачі: 

Путров Сергій Юрійович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри фізичного виховання (лекції)

Прима Анастасія Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичного виховання (практичні)

orig_421395.jpg
Category: ФКС

Спеціальності: 101 Екологія; 162 Біотехнологія та біоінженерія; 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр.  Семестр: 1-4. ECTS: 4.
Автор: Хотенцева Олена Вікторівна - старший викладач кафедри фізичного виховання.
Анотація: Дисципліна спрямована на формування у студента практичних знань, умінь, навичок у галузі фізичної культури і спорту, виховання потреби до фізичного самовдосконалення та здорового способу життя, розвитку психофізичних якостей, які відповідають специфічним вимогам в обраній професійній діяльності, засвоєння уміння самостійно використовувати здобуті знання, навички з фізичної культури та спорту для профілактики захворювань, збереження та зміцнення здоров'я.

Category: Еко

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія, 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-4. ЄКТС: 8.
Автор: Дубовік Ріма Гасимовна - старший викладач кафедри фізичного виховання.

Спеціальність: 081 Право; ОС: Бакалавр

Семестр: 1-4. ЄКТС: 4

Викладач: Дубовік Ріма Гасимівна – старший викладач кафедри фізичного виховання


Викладач: Отрошко Олена Володимирівна - старший викладач кафедри фізичного виховання.

blank20