Фізичного виховання

Courses tagged with "Фізичного виховання"

Викладач: Отрошко Олена Володимирівна - старший викладач кафедри фізичного виховання.

blank20

Фізичне виховання

Путров Сергій Юрійович, доктор філософських наук, професор

Прима Анастасія Василівна, кандидат педагогічних наук, ст. викладач


Спеціальність: 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградництво»; ОС: Бакалавр; 

Автор: Бринзак Сава Савович, кандидат наук з фізичного виховання, доцент кафедри фізичного виховання

Анотація: 

Спеціальності:

231 Соціальна робота - Отрошко Олена Володимирівна

053 «Психологія» - Прима Анастасія Василівнакандидат педагогічних наук, ст. викладач

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС:4.

Викладач: Прима Анастасія Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичного виховання 

Анотація: Історія фізичної культури є однією із профілюючих дисциплін і являє собою специфічну галузь історичних і педагогічних знань. Вона є важливим розділом науки про фізичну культуру. Предметом її вивчення є загальні закономірності виникнення, становлення і розвитку фізичної культури і спорту на різних етапах буття суспільства. У зміст предмету історія фізичної культури і спорту входить вивчення засобів, форм і методів, ідей, теорій і систем фізичної культури. Фізична культура розглядається як органічна частина всієї людської культури, виховання і навчання людей підготовки їх до трудової і військової діяльності. Історія простежує еволюцію фізичної культури і спорту з найдавніших часів до наших днів.Category: ФКС

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС:4.

Викладачі:

Путров Сергій Юрійович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри фізичного виховання (лекції)

Прима Анастасія Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичного виховання (практичні)

Анотація: Оволодіння основними методами діагностики рівня здоров’я і принципами підтримки здорового способу життя; оволодіння навичками, щодо формування мотивації здорового способу життя; навичками подолання стресових ситуацій, негативного впливу гіподинамії, нераціонального харчування, шкідливих звичок; використовувати набуті знання з загальної теорії здоров’я та здорового способу життя та використовувати в подальшій професійній діяльності. Здатність адаптувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов. Здатність шукати шляхи постійного покращення якості реабілітаційних послуг.Category: ФКС

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС:4.

Викладачі: 

Путров Сергій Юрійович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри фізичного виховання (лекції)

Прима Анастасія Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичного виховання (практичні)

orig_421395.jpg
Category: ФКС

Спеціальності: 101 екологія, 162 біотехнологія та біоінженерія, 202 захист і карантин рослин

ОС: Бакалавр. Семестр: 1-4. ECTS: 4.
Автор: Хотенцева Олена Вікторівна старший викладач кафедри фізичного виховання

Анотація: Дисципліна спрямована на формування у студента практичних знань, умінь, навичок у галузі фізичної культури і спорту, виховання потреби до фізичного самовдосконалення та здорового способу життя, розвитку психофізичних якостей, які відповідають специфічним вимогам в обраній професійній діяльності, засвоєння уміння самостійно використовувати здобуті знання, навички з фізичної культури та спорту для профілактики захворювань, збереження та зміцнення здоров'я.

Category: Еко

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 133 "Галузеве машинобудування" ОС: Бакалавр. Семестр: 1-4ЄКТС: 8.

Автор: Дубовік Ріма Гасимовна - старший викладач кафедри фізичного виховання.

Анотація: 

Спеціальність: 081 Право; ОС: Бакалавр

Семестр: 1-4. ЄКТС: 4

Викладач: Дубовік Ріма Гасимівна – старший викладач кафедри фізичного виховання