Фізичного виховання

Courses tagged with "Фізичного виховання"

Путров Сергій Юрійович, доктор філософських наук, професор.
Прима Анастасія Василівна, кандидат педагогічних наук, ст. викладач.


Спеціальність: 201 Агрономія, 203 Садівництво та виноградництво. ОС: Бакалавр.
Автор: Бринзак Сава Савович, кандидат наук з фізичного виховання, доцент кафедри фізичного виховання.

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1-4. ECTS: 4.
Автор: Костенко Микола Петрович, завідувач кафедри фізичного виховання.
Анотація: Дисципліна спрямована на формування у студента практичних знань, умінь, навичок у галузі фізичної культури і спорту, виховання потреби до фізичного самовдосконалення та здорового способу життя, розвитку психофізичних якостей, які відповідають специфічним вимогам в обраній професійній діяльності, засвоєння уміння самостійно використовувати здобуті знання, навички з фізичної культури та спорту для профілактики захворювань, збереження та зміцнення здоров'я.
П21

Спеціальності:

Міжнародні відносини - Отрошко Олена Володимирівна, викладач

231 Соціальна робота - Отрошко Олена Володимирівна, викладач

Психологія - Отрошко Олена Володимирівна, викладач

Філологія - Отрошко Олена Володимирівна, викладач

Професійна освіта - Отрошко Олена Володимирівна, викладач

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС:4.

Викладач:Путров Сергій Юрійович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри фізичного виховання (лекції, практичні)

Анотація: Оволодіння основними методами діагностики рівня здоров’я і принципами підтримки здорового способу життя; оволодіння навичками, щодо формування мотивації здорового способу життя; навичками подолання стресових ситуацій, негативного впливу гіподинамії, нераціонального харчування, шкідливих звичок; використовувати набуті знання з загальної теорії здоров’я та здорового способу життя та використовувати в подальшій професійній діяльності. Здатність адаптувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов. Здатність шукати шляхи постійного покращення якості реабілітаційних послуг.

Category: ФіС

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЕКТС: 4.
Автор: Отрошко Олена Володимирівна, старший викладач кафедри фізичного виховання.

Category: ФіС

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 1, 2. ЄКТС: 6.

Викладач:

Шапошнік Володимир Миколайович – кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання.

Анотація: Створення теоретичного фундаменту освоєння предметів медикобіологічного циклу та дисциплін професійного спрямування для підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту; підготовка студентів до науково обґрунтованого проведення тренувального процесу з урахуванням морфологічних особливостей будови тіла спортсмена.


Category: ФіС

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 2, 3. ЄКТС: 6.

Викладач:

Шапошнік Володимир Миколайович – кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання.

Анотація: Принципи життєдіяльності організму людини. Механізми функціонування окремих систем (нервова, кровообіг, дихання, травлення, обман речовин, та енергії, терморегуляція, залози внутрішньої секреції, вища нервова діяльність, руховий апарат). Фiзiологiчнi методи дослідження людини. Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту знань про фізіологію м’язової діяльності, розкрити фізіологічну сутність спортивної діяльності та тренованості організму, його функціональні можливості, які можуть і повинні бути реалізовані у процесі цілеспрямованого фізичного виховання. Системний підхід до вивчення фізіологічних процесів під час адаптації, принципи зворотних зв’язків значно підвищать ефективність навчально-тренувального процесу та дозволять розглядати організм людини, як систему, що саморегулюється та самоорганізується.


Category: ФіС

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 2, 3. ЄКТС: 6.

Викладачі:

Гордєєва Світлана Валентинівна – старший викладач кафедри фізичного виховання (лекції).

Крупко Наталя Володимирівна – старший викладач кафедри фізичного виховання (лабораторні)

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання гімнастики» є формування системи знань з історії, теорії і методики викладання гімнастики; опанування технікою основних гімнастичних вправ; набуття студентами необхідних знань, умінь та навичок для підготовки їх до професійної діяльності й організаційної роботи в загальноосвітній школі та шкільних й позашкільних дитячо-юнацьких закладах зі спортивним напрямом.Category: ФіС

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС:4.

Лектор: Путров Сергій Юрійович - доктор філософських наук, професор кафедри фізичного виховання 

Викладач: Прима Анастасія Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичного виховання 

Анотація: Історія фізичної культури є однією із профілюючих дисциплін і являє собою специфічну галузь історичних і педагогічних знань. Вона є важливим розділом науки про фізичну культуру. Предметом її вивчення є загальні закономірності виникнення, становлення і розвитку фізичної культури і спорту на різних етапах буття суспільства. У зміст предмету історія фізичної культури і спорту входить вивчення засобів, форм і методів, ідей, теорій і систем фізичної культури. Фізична культура розглядається як органічна частина всієї людської культури, виховання і навчання людей підготовки їх до трудової і військової діяльності. Історія простежує еволюцію фізичної культури і спорту з найдавніших часів до наших днів.Category: ФіС

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС:4.

Викладачі: 

Путров Сергій Юрійович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри фізичного виховання (лекції)

Прима Анастасія Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичного виховання (практичні)

orig_421395.jpg
Category: ФіС

Спеціальності: 101 Екологія; 162 Біотехнологія та біоінженерія; 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр.  Семестр: 1-4. ECTS: 4.
Автор: Хотенцева Олена Вікторівна - старший викладач кафедри фізичного виховання.
Анотація: Дисципліна спрямована на формування у студента практичних знань, умінь, навичок у галузі фізичної культури і спорту, виховання потреби до фізичного самовдосконалення та здорового способу життя, розвитку психофізичних якостей, які відповідають специфічним вимогам в обраній професійній діяльності, засвоєння уміння самостійно використовувати здобуті знання, навички з фізичної культури та спорту для профілактики захворювань, збереження та зміцнення здоров'я.

Category: Еко

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія, 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-4. ЄКТС: 8.
Автор: Дубовік Ріма Гасимовна - старший викладач кафедри фізичного виховання.

Спеціальність: 081 Право; ОС: Бакалавр

Семестр: 1-4. ЄКТС: 4

Викладач: Дубовік Ріма Гасимівна – старший викладач кафедри фізичного виховання