Бакалаври спеціальності Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Випускова кафедра:

Організації підприємництва та біржової діяльності
Тел.: (044) 527-86-60
E-mail: organizing_chair@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Ільчук Микола Максимович