Аграрного права

Область Курси відмічена як "Аграрного права"

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Автори: Новак Тамара Сергіївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. В.З. Янчука.
Анотація: Метою навчальної дисципліни «Договірне і трудове право» – є набуття студентами теоретичних знань щодо основних категорій та понять договірного регулювання трудових відносин, а також договірних цивільно-правових відносин щодо виконання робіт та надання послуг, оволодіння практичними навичками щодо застосування юридичних інструментів застосування праці осіб.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Категорія: ГРС
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Автори: Новак Тамара Сергіївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. В.З. Янчука.
Анотація: Метою навчальної дисципліни «Договірне і трудове право» – є набуття студентами теоретичних знань щодо основних категорій та понять договірного регулювання трудових відносин, а також договірних цивільно-правових відносин щодо виконання робіт та надання послуг, оволодіння практичними навичками щодо застосування юридичних інструментів застосування праці осіб.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Категорія: Тур
Рік останньої атестації: 2020к

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автори: Новак Тамара Сергіївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. В.З. Янчука; Гафурова Олена Вікторівна - професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. В.З. Янчука.
Анотація: Метою навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» є набуття студентами теоретичних знань щодо основних категорій та понять правового регулювання туристичної діяльності, оволодіння практичними навичками щодо застосування юридичних інструментів здійснення туристичної діяльності.

Категорія: Тур
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Кондратюк Тетяна Миколаївна - кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. В. З. Янчука.
Анотація: Курс направленийна ознайомлення студентів з правовим регулюванням діяльності соціальних служб і роботи соціального працівника. Передбачає вивчення законодавства що регулює систему соціального захисту у тому числі надання соціальної допомоги і соціальної підтримки населенню. Дана дисципліна є орієнтиром для соціальних працівників на шляху забезпечення дотримання прав людини в соціальному житті.

Категорія: СР
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 3. ESTS: 2.

Автор: Кондратюк Тетяна Миколаївна - старший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука.
Анотація: Курс направлений на ознайомлення студентів з основами природоохоронного законодавства, як правового підгрунтя охорони навколишнього середовища, використання та охорони природних ресурсів. Формування у студентів комплексу правових знань важливих для правового регулювання екологічних відносин, зокрема природоохоронних, кваліфікованого управління природоохоронною діяльністю, відтворення природних обєктів та раціонального використання природних ресурсів. Дана дисципліна є орієнтиром для екологів у сфері охорони й використання довкілля при одночасному забезпеченні природними ресурсами потреб населення і забезпеченні збереження природного середовища.
Протокол №3 від 23.11.2020.


Категорія: Еко
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ESTS: 4.
Автор: Кондратюк Тетяна Миколаївна - старший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука.

Категорія: Еко
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Викладач: Новак Тамара Сергіївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань у сфері правового регулювання земельних відносин, а також практичних навичок щодо вирішення правових проблем у цій сфері.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Новак Тамара Сергіївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.
Анотація: Дисципліна дає можливість сформувати систему знань з питань правового регулювання аграрних відносин, юридичного забезпечення господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, землеволодіння та землекористування, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС:  Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Лектор: Єрмоленко Володимир Михайлович, завідувач кафедри, д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Викладач: Міхневич Людмила Володимирівна, професор, д.ю.н., професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука.
Лучко Ірина Володимирівна, асистент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука.
Анотація: Метою дисципліни є вивчення системи чинного аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного законодавства, а також правових проблем, що виникають при утворенні, діяльності та припиненні суб’єктів господарювання в АПК, визначення правового режиму майна цих підприємств, ознайомлення із специфікою їх управління, реформування земельних відносин, способів захисту прав селян в процесі реформування, особливостей правового режиму земель сільськогосподарського та іншого призначення.

Категорія: АІ

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЕСTS: 2.
Автор: Шовкун Юлія Вікторівна - старший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука.
Анотація: У курсі розглядаються питання загальної характеристики системи законодавства, структури, основних завдань та кадрового забезпечення Державного агентства рибного господарства України, діяльності, повноважень та державного забезпечення рибоохоронного патруля, повноваження громадських інспекторів.

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS4.
Автор: Шовкун Юлія Вікторівна – старший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука, к.ю.н.
Анотація: У курсі розглядаються питання рибництва, як об’єкта правового регулювання; визначення суб’єктів та об’єктів правовідносин у сфері рибництва; змісту правовідносин у сфері рибництва; видів та порядку права водокористування; особливостей правового режиму земель водного фонду; використання водних об’єктів на умовах оренди; правовий режим земель водного фонду; використання окремих об'єктів правовідносин у сфері рибництва з точки зору забезпечення продовольчої безпеки України.

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Єрмоленко Володимир Михайлович - д-р юрид. наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.
Викладач: Краснова Юлія Андріївна - докт. юрид. наук, доцент, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.
Анотація: Метою та завданням навчальної належного рівня знань щодо особливостей правового регулювання тваринництва (племінної справи, бджільництва, виробництва молока та молочних продуктів, рибництва та рибальства), а також правових гарантій безпечності та якості сільськогосподарської продукції.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 1.
Автор: Гафурова Олена Вікторівна - професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.

ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»

Категорія: Право
Аграрне право. Загальна частина

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (7-8). ЄКТС: 2 (4).
Автор: Гафурова Олена Вікторівна - професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.
Анотація: Опанування теоретичних засад аграрно-правового регулювання відносин у сфері діяльності сільськогосподарських товаровиробників і соціального розвитку села.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 8 (7-8). ЄКТС: 2 (4).
Автори: Гафурова Олена Вікторівна - професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука; Лучко Ірина Володимирівна - асистент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.

Анотація: мета освітньої компоненти «Аграрне право України» є формування системи знань з правового регулювання аграрних відносин, юридичного забезпечення господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Вивчення системи чинного аграрного законодавства, а також правових проблем, що виникають при утворенні, діяльності та припиненні субєктів господарювання в АПК, визначення правового режиму майна та землі цих підприємств, ознайомлення із специфікою їх управління; вивчення відносин реформування майна та землі недержавних сільськогосподарських підприємств, способів захисту прав селян в процесі реформування, особливостей у правовому режимі земель сільськогосподарського призначення, особливостей правового регулювання сільськогосподарської діяльності.


Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Анотація. Навчальна дисципліна «Екологічне право» є одним з провідних фахових курсів для студентів спеціальності 081 «Право». Предметом курсу є екологічне право як галузь права, наука та навчальна дисципліна. В межах дисципліни розглядаються наукові засади формування екологічного права; екологічні права та обов’язки громадян та засоби і способи їх реалізації; особливості права власності на природні ресурси та права природокористування; правові засади управління в галузі екології; економіко-правовий механізм в галузі екології; особливості юридичної відповідальності в галузі екології; правовий режим використання та охорони різних природних ресурсів, а також особливості міжнародного та європейського екологічного права.

 

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2022
Автори курсу: Краснова Юлія Андріївна
Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Викладачі: Новак Тамара Сергіївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука; Лучко Ірина Володимирівна - асистент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.
Анотація: Метою освітньої компоненти «Земельне право» є формування у здобувачів системи знань і практичних навичок з актуальних проблем правового регулювання земельних відносин: у сфері правових проблем набуття та реалізації земельних прав, правового забезпечення ведення Державного земельного кадастру, правових аспектів державної реєстрації земельних ділянок і прав на них, проблем управління у галузі використання та охорони земель, особливостей правового забезпечення захисту земельних прав й вирішення земельних спорів, особливостей правового режиму земель різних категорій.
Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЕСTS: 4.
Автор: Кондратюк Тетяна Миколаївна - cтарший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В. З. Янчука.
Анотація: Дисципліна дає можливість сформувати систему знань з питань правового регулювання суспільних соціально-захисних та соціально-забезпечувальних відносин, юридичного забезпечення складової діяльності державних органів із соціального захисту, прав громадян на отримання і забезпечення соціального захисту з боку держави.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 5-6. ECTS: 4.
Лектор: Новак Тамара Сергіївна –  доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука, к.ю.н.
Анотація: Метою курсу навчальної дисципліни «Трудове право» є: вивчення системи чинного трудового законодавства; правових проблем, що виникають при вирішенні індивідуальних та колективних трудових спорів; визначення та розкриття змісту базових категорій та понять, інститутів трудового права; визначення правового статусу суб’єктів трудового права; вивчення підстав та умов виникнення, зміни і припинення трудових та пов’язаних з ними правовідносин; ознайомлення з специфічними способами захисту трудових прав.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор:  Новак Тамара Сергіївна – доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука, к.ю.н.
Анотація: Навчальна дисципліна «Трудове право» є одним із курсів циклу спеціальної (фахової) підготовки для студентів спеціальності «Право». Завданням курсу навчальної дисципліни «Трудове право» є: вивчення системи чинного трудового законодавства; правових проблем, що виникають при вирішенні трудових спорів; визначення та розкриття змісту базових категорій та понять, інститутів трудового права; визначення правового статусу суб’єктів трудового права; вивчення підстав та умов виникнення, зміни і припинення трудових та пов’язаних з ними правовідносин; ознайомлення з специфічними способами захисту трудових прав.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2020