Аграрного права

Courses tagged with "Аграрного права"

Спеціальність: 242 Туризм (Туризм). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Автор: Новак Тамара Сергіївна - к.ю.н., доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. В.З. Янчука.

Category: Тур

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автори: Новак Тамара Сергіївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. В.З. Янчука; Гафурова Олена Вікторівна - професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. В.З. Янчука.
Анотація: Метою навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» є набуття студентами теоретичних знань щодо основних категорій та понять правового регулювання туристичної діяльності, оволодіння практичними навичками щодо застосування юридичних інструментів здійснення туристичної діяльності.

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 1,5.
Автор: Святченко Людмила Олександрівна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного права.
Анотація: Метою та завданням курсу є сформування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок застосування норм законодавства про працю. Знаннь основних норм трудового права – це важлива передумова прийняття обгрунтованих рішень у сфері управління, організації виробництва та праці.
Доступ: Тільки зараховані користувачі.

Category: Мен

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Кондратюк Тетяна Миколаївна - старший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім.В.З.Янчука.
Анотація: Курс направленийна ознайомлення студентів з правовим регулюванням діяльності соціальних служб і роботи соціального працівника. Передбачає вивчення законодавства що регулює систему соціального захисту у тому числі надання соціальної допомоги і соціальної підтримки населенню. Дана дисципліна є орієнтиром для соціальних працівників на шляху забезпечення дотримання прав людини в соціальному житті.

Category: СР
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ESTS: 2    Заочна форма.
Автор: Кондратюк Тетяна Миколаївна - старший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука.

Анотація: Курс направлений на ознайомлення студентів з основами природоохоронного законодавства, як правового підгрунтя охорони навколишнього середовища, використання та охорони природних ресурсів. Формування у студентів комплексу правових знань важливих для правового регулювання екологічних відносин, зокрема природоохоронних, кваліфікованого управління природоохоронною діяльністю, відтворення природних обєктів та раціонального використання природних ресурсів.  Дана дисципліна є орієнтиром для екологів у сфері охорони й використання довкілля при одночасному забезпеченні природними ресурсами потреб населення і забезпеченні збереження природного середовища.

Category: Еко

Specialty: 101 Ecology. ED: Bachelor. Semester: 1. ECTS: 4.
Author: Кулинич Ольга Павлівна - старший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.
Annotation:

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ESTS: 4.
Автор: Кондратюк Тетяна Миколаївна - асистент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука.

Category: Еко

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Викладач: Дейнега Марина Андріївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань у сфері правового регулювання земельних відносин, а також практичних навичок щодо вирішення правових проблем.

blank20

Category: ГіЗ

Спеціальність: 173 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 5. ECTS: 3.
Автор: Кулинич Ольга Павлівна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені акад. В.З. Янчука.
Анотація: У курсі розглядаються правові аспекти використання земель різних категорій, що становлять земельний фонд України. Розкриваються юридичні ознаки правового режиму земель сільськогосподарського призначення, лісогосподарського призначення, водного фонду, житлової та громадської забудови, історико-культурного призначення, оздоровчого призначення, рекреаційного призначення, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, промиловості, транспорту, енергетики, зв'язку, оборони та іншого призначення. Також у курсі розглядаються питання правового регулювання управлінння у сфері земельних відносин та правової охорони земель.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Новак Тамара Сергіївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.
Анотація: Дисципліна дає можливість сформувати систему знань з питань правового регулювання аграрних відносин, юридичного забезпечення господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, землеволодіння та землекористування, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 8.  ЕСTS: 2.
Автор: Шовкун Юлія Вікторівна - старший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука.
Анотація: У курсі розглядаються питання загальної характеристики системи законодавства, структури, основних завдань та кадрового забезпечення Державного агентства рибного господарства України, діяльності, повноважень та державного забезпечення рибоохоронного патруля, повноваження громадських інспекторів.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS4.
Автор: Шовкун Юлія Вікторівна – старший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука, к.ю.н.
Анотація: У курсі розглядаються питання рибництва, як об’єкта правового регулювання; визначення суб’єктів та об’єктів правовідносин у сфері рибництва; змісту правовідносин у сфері рибництва; видів та порядку права водокористування; особливостей правового режиму земель водного фонду; використання водних об’єктів на умовах оренди; правовий режим земель водного фонду; використання окремих об'єктів правовідносин у сфері рибництва з точки зору забезпечення продовольчої безпеки України.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Єрмоленко Володимир Михайлович - д.ю.н., професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.
Викладач: Святченко Людмила Олександрівна - к.ю.н., доцент, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.
Анотація: Метою та завданням навчальної належного рівня знань щодо особливостей правового регулювання тваринництва (племінної справи, бджільництва, виробництва молока та молочних продуктів, рибництва та рибальства), а також правових гарантій безпечності та якості сільськогосподарської продукції.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 1.
Автор: Гафурова Олена Вікторівна - професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.

ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»

Category: Право

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 1,5.
Автор: Гафурова Олена Вікторівна - професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.
Доступ: тільки для зарахованих користувачів.

Category: Право

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 2 (4).
Автор: Гафурова Олена Вікторівна - професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.

Category: Право

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Краснова Юлія Андріївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука.
Доступ: Тільки зараховані користувачі.

Category: Право

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 5.
Автори: Дейнега Марина Андріївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука; Кулинич Ольга Павлівна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.

Category: Право

Спеціальність: ?. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Святченко Людмила Олександрівна - доцент кафедри аграного, земельного та екологічного права.

Category: Право

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЕСTS: 4.
Автор: Кондратюк Тетяна Миколаївна - cтарший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В. З. Янчука.
Анотація: Дисципліна дає можливість сформувати систему знань з питань правового регулювання суспільних соціально-захисних та соціально-забезпечувальних відносин, юридичного забезпечення складової діяльності державних органів із соціального захисту, прав громадян на отримання і забезпечення соціального захисту з боку держави.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2019