Англійської філології

Courses tagged with "Англійської філології"

Викладачі: Данькевич Людмила Ростиславівна - старший викладач кафедри англійської філології; Харчук Наталія Сергіївна - старший викладач кафедри англійської філології.
Annotation: The course 'English for postgraduate students' focuses on reviewing and practising important language structures and vocabulary, developing the key professional language and improving communication skills in both spoken and written contexts

NN15

Specialty: 241 Hotel and Restaurant Business, 015 Professional Education. ED:  Bachelor. Semester: 2 (1-8). ECTS: 3 (16).
Author: Svitlana Borysivna Khrystiuk - PhD in World History, associate professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation: Issues of culture, making news, movie magic, journeys, experiences, adventurers, cycle city, learning, roles on the roads, experiences of learning, lifelong learning, ambitions, fame and fortune, extreme challenges, 24 hours, music, the Mozart effect, barefoot music, taste, Jamie's kitchen, let's celebrate, survival, going to extreme, survival school, surviving in English, stages, turning eighteen, old friends, the truth about ageing, places, Greek island, Manadela's garden virtual world are widely considered for the detailed perception in this course.

Category: ГРС
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес). ОС: Бакалавр. Семестр: 1-4 (1-8). ECTS: 10 (15).
Автор: Величко Ірина Георгіївна, старший викладач кафедри англійської філології.
Анотація: Даний курс розвиває у студентів комунікативну компетенцію, а саме використання навиків, умінь та знань з англійської мови у процесі ділового спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань, пов'язаних iз туризмом i ринком праці в uалузі, підготовки до участі у міжнародних культурних заходах, конференціях, проектах та дискусіях, а також проведення презентацій, письмового обміну діловою інформацією (офіційні та неофіційні листи, резюме, звіти), сприяючи, таким чином, різнобічному розвитку особистості студента та його соціалізації в іншомовному суспільстві. Оцінювання здійснюється на основі виконання письмових завдань, презентацій, діяльності на практичному занятті.

П20


Category: ГРС

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2 (1-8). ECTS: 4 (15).
Автор: Данькевич Людмила Ростиславівна - старший викладач кафедри англійської філології.
Анотація: Курс спрямований на розвиток у студентів комунікативної компетенції, а саме використання набутих навиків, умінь та знань з англійської мови у процесі ділового спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань, пов'язаних iз туризмом i ринком праці в галузі, підготовки до участі у міжнародних культурних заходах, конференціях, проектах та дискусіях, а також ділової кореспонденції.

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (1-8). ECTS: 2 (15).
Автор: Данькевич Людмила Ростиславівна - старший викладач кафедри англійської філології.
Анотація: Курс спрямований на розвиток у студентів комунікативної компетенції, а саме використання набутих навиків, умінь та знань з англійської мови у процесі ділового спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань, пов'язаних iз туризмом i ринком праці в галузі, підготовки до участі у міжнародних культурних заходах, конференціях, проектах та дискусіях, а також ділової кореспонденції.

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (1-8). ECTS: 2 (15).
Автори: Ямнич Наталія Юріївна - старший викладач кафедри англійської філології; Данькевич Людмила Ростиславівна - старший викладач кафедри англійської філології.
Анотація: Курс спрямований на розвиток у студентів комунікативної компетенції, а саме використання набутих навиків, умінь та знань з англійської мови у процесі ділового спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань, пов'язаних iз туризмом i ринком праці в галузі, підготовки до участі у міжнародних культурних заходах, конференціях, проектах та дискусіях, а також ділової кореспонденції. Оцінювання здійснюється на основі виконання письмових завдань, тестів, усних виступів на практичному занятті, презентацій.

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-4 (1-8). ECTS: 8 (15).
Автор: Величко Ірина Георгіївна, старший викладач кафедри англійської філології.
Анотація: Даний курс розвиває у студентів комунікативну компетенцію, а саме використання навиків, умінь та знань з англійської мови у процесі ділового спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань, пов'язаних iз туризмом i ринком праці в галузі, підготовки до участі у міжнародних культурних заходах, конференціях, проектах та дискусіях, а також проведення презентацій, письмового обміну діловою інформацією (офіційні та неофіційні листи, резюме, звіти), сприяючи, таким чином, різнобічному розвитку особистості студента та його соціалізації в іншомовному суспільстві. Оцінювання здійснюється на основі виконання письмових завдань, презентацій, діяльності на практичному занятті.

П20

Category: Тур

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-4). ECTS: 3 (12).
Автор: Качмарчик Світлана Григорівна - доцент кафедри англійської філології.
Анотація: У курсі розглядаються питання розвитку кар'єри особистості, поняття та види кар'єри, типи моделей розвитку кар'єри, особливостей проходження стадій кар'єри та бар'єри кар'єрного зростання, мотиваційних компонентів, які впливають на вибір кар'єри; організації підприємницької діяльності в Україні та за кордоном, типів компаній та їх переваги; ведення онлайн торгівлі, її переваги та недоліки; ведення ділових переговорів та телефонних розмов; підготовки та представлення презентації компанії; вживання модальних дієслів для вираження обов'язковості, поради, здатності, пропозиції та запиту. 

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2019

Specialty: 075 Marketing. ED: Bachelor. Semester: 2 (1-4). ECTS: 3 (12).
Author:
Svitlana Hryhorivna Kachmarchyk - PhD in Pedagogy, Associate Professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation:
The course deals with the issues of innovation and generation of new ideas in business; effective personnel management; motivation in management as a means of effective performance of the company; everyday stress management and workplace stress management; corporate culture and ethics; features and types of goods and services; business correspondence; the use of indirect speech and passive voice; idiomatic expressions.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2020

Specialty: 075 Маrketing. ED: Bachelor. Semester: 3 (1-4). ECTS: 3 (12).
Author: Svitlana Hryhorivna Kachmarchyk - PhD in Pedagogy, Associate Professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation:
The course deals with the issues of

 

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (1-4). ECTS: 3 (12).
Автор: Качмарчик Світлана Григорівна - доцент кафедри англійської філології.
Анотація: У курсі розглядаються питання ефективного управління людськими ресурсами, якостей та вмінь, притаманних успішному менеджеру; конфлікту у житті та на робочому місці, розв'язання конфліктних ситуацій, які виникають у робочому середовищі; розробки і запровадження товарів на ринок; ведення ділових переговорів; реклами та способів рекламування товарів та послуг.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2 (1-4). ЄКТС: 5 (11).
Викладач: Данькевич Людмила Ростиславівна - старший викладач кафедри англійської філології; Харчук Наталія Сергіївна - старший викладач кафедри англійської філології.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4 (1-4). ECTS: 6 (11).
Автор: Данькевич Людмила Ростиславівна - старший викладач кафедри англійської філології.
Викладач: Харчук Наталія Сергіївна - старший викладач кафедри англійської філології.
Анотація: The aim of the course is to improve students' fluency and accuracy in business communication on a wide range of business topics. The initial level of English for course participants is Pre-Intermediate.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1-4). ЄКТС: 3 (11).
Викладач: Ямнич Наталія Юріївна - старший викладач кафедри англійської філології.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3 (8).
Автор: Качмарчик Світлана Григорівна - доцент кафедри англійської філології.
Анотація: У курсі розглядаються питання брендінгу і бренд менеджменту; переваги та недоліки брендових товарів для виробника і покупця; підробка брендів; замовлення квитків та бронювання готелю по телефону; відмінності у лексиці британського та американського варіантів англійської мови.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням): поглиблений рівень

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2018

Specialty: 073 Management. ED: Bachelor. Semester: 6. ECTS: 3 (8).
Author:
Svitlana Hryhorivna Kachmarchyk - PhD in Pedagogy, Associate Professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation:
The course deals with the issues of different types of advertising methods and media; prerequisites for a successful advertising campaign; four most relevant types of money and its functions; product quality; reasons why product quality matters; product quality control; innovation VS invention; great ideas in business; articles, passive constructions, gerunds and infinitives; describing trends; dealing with figures.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням): поглиблений рівень

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (•Адміністративний менеджмент; •Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; •Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Данькевич Людмила Ростиславівна - старший викладач кафедри англійської філології.
Викладач: Ямнич Наталія Юріївна - старший викладач кафедри англійської філології.
Анотація: The incoming level of English competence is Intermediate.

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1‑4 (1‑8). ЄКТС: 8 (14).
Викладач: Медяник Ганна Андріївна - асистент кафедри англійської філології.
П20

Category: Жур
Specialty: 291 International relations, social communications and regional studios. ED:  Bachelor. Semester: 1 (1-4). ECTS: 6 (23).
Author: Svitlana Borysivna Khrystiuk - PhD in World History, associate professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation: Issues of identity, languages, future, making plans, tomorrow's world, h igher education, international issues, colleges and universities, courses of study, technology in education, extracurricular activities, problems of student life, theory of international relations, history of the International system, international agreements, law and organizations, Ukraine, its state building and diplomacy, jobs. millionaires, dream job, solutions, low tech solutions, emotions and feelings, success, the secret of success, personal and professional success, gain ultimate self-confidence, personal and professional growth, unemployment, consider life's challenges as hidden blessings, living powerfully, international relations and the world are widely considered for the detailed perception in this course.

Category: МВ
Рік останньої атестації: 2019

Specialty: 291 International relations, social communications and regional studios. ED: Bachelor. Semester2 (1-4). ECTS: 6 (23).
Author: Svitlana Borysivna Khrystiuk - PhD in World History, associate professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation: Issues of culture, social development, cultural identity and diversity, environmental protection, global warming, science and technology in the 21st century, artificial intelligence, nanotechnology, public speaking as vital means of communication, democracy, human rights and freedoms, mass media, suffrage, elections, public polls are widely considered for the detailed perception in this course.

Category: МВ
Рік останньої атестації: 2019