Англійської філології

Область Курси відмічена як "Англійської філології"

Specialty: 241 Hotel and Restaurant Business, 015 Professional Education. ED:  Bachelor. Semester: 2 (1-8). ECTS: 3 (17).
Author: Svitlana Borysivna Khrystiuk - PhD in World History, associate professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation: Issues of culture, making news, movie magic, journeys, experiences, adventurers, cycle city, learning, roles on the roads, experiences of learning, lifelong learning, ambitions, fame and fortune, extreme challenges, 24 hours, music, the Mozart effect, barefoot music, taste, Jamie's kitchen, let's celebrate, survival, going to extreme, survival school, surviving in English, stages, turning eighteen, old friends, the truth about ageing, places, Greek island, Manadela's garden virtual world are widely considered for the detailed perception in this course.

Категорія: ГРС
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2 (1-8). ECTS: 4 (15).
Автор: Данькевич Людмила Ростиславівна – старший викладач кафедри англійської філології.
Викладач: Павлова Ганна Вікторівна – доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Курс спрямований на розвиток у студентів комунікативної компетенції, а саме використання набутих навиків, умінь та знань з англійської мови у процесі ділового спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань, пов'язаних iз туризмом i ринком праці в галузі, підготовки до участі у міжнародних культурних заходах, конференціях, проектах та дискусіях, а також ділової кореспонденції.

Категорія: Тур
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (1-8). ECTS: 2 (15).
Автор: Данькевич Людмила Ростиславівна - старший викладач кафедри англійської філології.
Анотація: Курс спрямований на розвиток у студентів комунікативної компетенції, а саме використання набутих навиків, умінь та знань з англійської мови у процесі ділового спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань, пов'язаних iз туризмом i ринком праці в галузі, підготовки до участі у міжнародних культурних заходах, конференціях, проектах та дискусіях, а також ділової кореспонденції.

Категорія: Тур
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (1-8). ECTS: 2 (15).
Автори: Ямнич Наталія Юріївна - старший викладач кафедри англійської філології; Данькевич Людмила Ростиславівна - старший викладач кафедри англійської філології.
Анотація: Курс спрямований на розвиток у студентів комунікативної компетенції, а саме використання набутих навиків, умінь та знань з англійської мови у процесі ділового спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань, пов'язаних iз туризмом i ринком праці в галузі, підготовки до участі у міжнародних культурних заходах, конференціях, проектах та дискусіях, а також ділової кореспонденції. Оцінювання здійснюється на основі виконання письмових завдань, тестів, усних виступів на практичному занятті, презентацій.

Категорія: Тур
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Шанаєва-Цимбал Л.О., канд. наук з держ. упр., доцент кафедри англійської філології.
Анотація: Дисципліна покликана розвинути іншомовні комунікативні вміння студентів першого року навчання у магістратурі протягом третього семестру.

Категорія: ПУА
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 075 Маркетинг.& ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-4). ECTS: 3,5 (10).
Автор: Качмарчик Світлана Григорівна - доцент кафедри англійської філології.
Анотація: У курсі розглядаються питання розвитку кар'єри особистості, поняття та види кар'єри, типи моделей розвитку кар'єри, особливостей проходження стадій кар'єри та бар'єри кар'єрного зростання, мотиваційних компонентів, які впливають на вибір кар'єри; організації підприємницької діяльності в Україні та за кордоном, типів компаній та їх переваги; ведення онлайн торгівлі, її переваги та недоліки; ведення ділових переговорів та телефонних розмов; підготовки та представлення презентації компанії; вживання модальних дієслів для вираження обов'язковості, поради, здатності, пропозиції та запиту.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2024

Specialty: 075 Marketing, 122 Computer Sciences, 125 Суbersecurity, 151 Еconomic Cybernetics + Digital Economics.
ED: Bachelor. Semester: 2 (1-4). ECTS: 2 (10).
Author: Svitlana Hryhorivna Kachmarchyk - PhD in Pedagogy, Associate Professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation: The course deals with the issues of innovation and generation of new ideas in business; effective personnel management; motivation in management as a means of effective performance of the company; everyday stress management and workplace stress management; corporate culture and ethics; features and types of goods and services; business correspondence; the use of indirect speech and passive voice; idiomatic expressions.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2020

Specialty: 075 Маrketing. ED: Bachelor. Semester: 3 (1-4). ECTS: 3 (12).
Author: Svitlana Hryhorivna Kachmarchyk - PhD in Pedagogy, Associate Professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation:
The course deals with the issues of starting new business, successful marketing campaigns, the four P's and C's, different factors in planning various things, from a holiday to career, international trade and trade barriers. Also students will practise (1) clauses with when, while, before, after, until and as soon as, (2) using numbers, decimals and amounts of money, (3) how questions are formed in the context of a consumer questionnaire, (4) the use of the present progressive and of going to for future plans, (5) identifying expressions for interrupting and clarifying.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (1-4). ECTS: 2,5 (10).
Анотація: У курсі розглядаються питання ефективного управління людськими ресурсами, якостей та вмінь, притаманних успішному менеджеру; конфлікту у житті та на робочому місці, розв'язання конфліктних ситуацій, які виникають у робочому середовищі; розробки і запровадження товарів на ринок; ведення ділових переговорів; реклами та способів рекламування товарів та послуг.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2024
Автори курсу: Качмарчик Світлана Григорівна

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2 (1-4). ЄКТС: 5 (11).
Викладач: Данькевич Людмила Ростиславівна - старший викладач кафедри англійської філології; Харчук Наталія Сергіївна - старший викладач кафедри англійської філології.

Категорія: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4 (1-4). ECTS: 6 (11).
Автор: Данькевич Людмила Ростиславівна - старший викладач кафедри англійської філології.
Викладач: Харчук Наталія Сергіївна - старший викладач кафедри англійської філології.
Анотація: The aim of the course is to improve students' fluency and accuracy in business communication on a wide range of business topics. The initial level of English for course participants is Pre-Intermediate.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1-4). ЄКТС: 3 (11).
Автори: Ямнич Наталія Юріївна - старший викладач кафедри англійської філології; Качмарчик Світлана Григорівна - к. пед. н., доцент кафедри англійської філології.

Категорія: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3 (8).
Автор: Качмарчик Світлана Григорівна - доцент кафедри англійської філології.
Анотація: У курсі розглядаються питання брендінгу і бренд менеджменту; переваги та недоліки брендових товарів для виробника і покупця; підробка брендів; замовлення квитків та бронювання готелю по телефону; відмінності у лексиці британського та американського варіантів англійської мови.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням): поглиблений рівень

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2018

Specialty: 073 Management. ED: Bachelor. Semester: 6. ECTS: 3 (8).
Author:
Svitlana Hryhorivna Kachmarchyk - PhD in Pedagogy, Associate Professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation:
The course deals with the issues of different types of advertising methods and media; prerequisites for a successful advertising campaign; four most relevant types of money and its functions; product quality; reasons why product quality matters; product quality control; innovation VS invention; great ideas in business; articles, passive constructions, gerunds and infinitives; describing trends; dealing with figures.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням): поглиблений рівень

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент; Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Ямнич Наталія Юріївна - старший викладач кафедри англійської філології.
Автор: Данькевич Людмила Ростиславівна - старший викладач кафедри англійської філології.
Анотація: The incoming level of English competence is Intermediate.

Категорія: Магістри
Рік останньої атестації: 2017
Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 4.
Викладач: Медяник Ганна Андріївна - асистент кафедри англійської філології.
Категорія: Жур

Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 3‑4. ЄКТС: 4.
Викладач: Медяник Ганна Андріївна - асистент кафедри англійської філології.

Категорія: Жур

Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
Спеціальність:
061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр:  5‑6. ЄКТС: 3.
Викладач: Медяник Ганна Андріївна - асистент кафедри англійської філології.

Категорія: Жур
Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8. ЄКТС: 8.
Викладач: Величко Ірина Георгіївна, кафедра англійської філології.
Категорія: Жур

Specialty: 291 International relations, social communications and regional studios. ED: Bachelor. Semester: 2 (1-4). ECTS: 6 (23).
Author: Svitlana Borysivna Khrystiuk - PhD in World History, Associate Professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation: Issues of community, neighbours, history and world, giant leaps, world food, the great melt, great experiences, making a difference, a quiet revolution, a life in six words, downtime, great getaways, the happiness formula, bright ideas, genuis, culture, social development, cultural identity and diversity, environmental protection, global warming, science and technology in the 21st century, artificial intelligence, nanotechnology, public speaking as vital means of communication, democracy, human rights and freedoms, mass media, suffrage, elections, public polls are widely considered for the detailed perception in this course.

Категорія: МВ
Рік останньої атестації: 2019