Виробничого та інвестиційного менеджменту

Courses tagged with "Виробничого та інвестиційного менеджменту"

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Свердан Михайло Михайлович – доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

blank20

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автори: Балановська Т.І.; Троян А.В.
Викладач: Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: ЕЕЕ

Курс спрямований на вивчення основ бізнес-проєктування, визначення критеріїв актуальності проєктів, розробкии його організаційної, виробничої та маркетингової складової, розрахунку основних фінансових показників проєкту.

Автор: Дєліні Марина Миколаївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

Освітній компонент «Інвестування» є вибірковим (вибірковий за вибором студентів). У результаті вивчення "Інвестування" здобувачі вищої освіти опановують такі компетентності як здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми при здійсненні інвестиційної діяльності. Курс може бути використаний при загальній підготовці менеджерів та маркетологів, а може слугувати як спеціалізований при цільовій підготовці інвестиційних менеджерів.

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Ралко Олександра Сергіївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Предметом вивчення дисципліни є система господарських, економічних, правових, фінансових відносин у сфері впровадження екологічних проектів різних типів на підприємствах України, обґрунтування механізму планування, контролю та ефективного управління сучасними екологічними проектами.

Курс охоплює дослідження сучасного інструментарію менеджменту для управління підприємствами. Розглядаються основні функції менеджменту у поєднанні з принципами управління в конкурентному та динамічному середовищі. Курс побудований на основі літературних джерел провідних навчальних закладів США. Розроблений для англомовних груп та іноземних студентів.

Category: Мен

The course is created for students to master a set of knowledge about production and its organization, operating systems and their operation; formation in the future managers' ability to develop operational strategy, create and use industry operating systems as a basis for ensuring the achievement of the organization's mission.

Category: Мен

Спеціальність: 073 «Менеджмент»  

ОС: Бакалавр. 

Семестр: 7ЄКТС: 4.

Автори: Суханова Алла Валеріївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Дєліні Марина Миколаївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Дєліні Марина Миколаївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

blank17

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Автор: Алексеєва Катерина Андріївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Власенко Тетяна Олексіївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Дана дисципліна спрямована на забезпечення теоретичних та практичних навичок в інвестиційному аналізі. Вона допоможе студентам зрозуміти сферу інвестування так, як дана сфера розуміється сучасних умовах та практикується для прийняття ефективних інвестиційних  рішень у процесі побудови їх майбутньої кар’єри. Курс інвестиційний менеджмент в освітній програмі є вибірковим, оськільки в групі є англомовні стеденти курс подано двома мовами.
Annotation: The offered discipline is aimed at providing the theoretical and practical skills for the investment analysis. It will help the students to understand the investments’ field as it is currently understood and practiced for effective investment decisions making in their future career.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Збарська Анна Василівна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Автор: Луцков Віталій Олегович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Власенко Тетяна Олексіївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Суханова Алла Валеріївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Орехівський Віктор Григорович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Курс присвячений дослідженню технологій соціального менеджменту в умовах ринкового середовища; досліджуються питання функціонування системи соціального менеджменту, захисту прав населення, охорони здоров'я, розвитку освіти, імпакт-управлінських рішень, соціальної відповідальності та етики бізнесу.

NN20`6lek`2zav

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Титарчук Ірина Миколаївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Автор: Титарчук Ірина Миколаївна - доцент кафедри фінансів.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 8.
Автор: Орехівський Віктор Григорович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Курс розглядає технології управління персоналом в конкурентному середовищі, питання синергії персоналу та підприємств, розробки функціоналу профільних департаментів, управління сталим розвитком компаній, сучасних трендів залученості персоналу та побудови команд, соціальних взаємовідносин, дослідження ринку праці.

blank20

Category: Мен