Годівлі тварин та технології кормів

Courses tagged with "Годівлі тварин та технології кормів"

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Кривенок Микола Якович - професор; Ільчук Ігор Іванович - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного.
Анотація: Програмою дисципліни передбачено вивчення стану основних шляхів розвитку тваринництва на сучасному етапі в Україні та розвинутих країнах світу, біологічних основ розведення та годівлі сільськогосподарських тварин, а також технологій виробництва продукції тваринництва в умовах інтенсифікації сільськогосподарського виробництва.

Category: 2ВО
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: •073 Менеджмент; •075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 2 (4).
Автори: Сичов Михайло Юрійович - професор, завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного; Уманець Дмитро Петрович - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного; Уманець Руслана Миколаївна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: Мета дисципліни – формування у студентів системи знань і навиків з питань розведення, відтворення тварин, годівлі, утримання та технологій виробництва, первинної і поглибленої переробки продукції сільськогосподарських тварин.
Комплексна дисципліна: •Механізація в тваринництві (30 год.), •Охорона праці (30 год.), •Тваринництво (60 год.).

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автори: Уманець Дмитро Петрович - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. ПшеничногоУманець Руслана Миколаївна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: У курсі висвітленні питання розведення, відтворення тварин, годівлі, утримання та технологій виробництва, первинної і поглибленої переробки продукції сільськогосподарських тварин.

Тваринництво і бджільництво

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальності: 211 Ветеринарна медицина; 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Вибіркова дисципліна: Нутриціологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7.
Автори: Ільчук Ігор Іванович - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного; Кривенок Микола Якович - професор кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного; Боярчук Сергій Васильович - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2. EKTS: 2.
Автор: Баланчук Іван Миколайович - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного.
Анотація: Вивчення студентами факультету ветеринарної медицини годівлі тварин має безпосереднє і пряме відношення до їх майбутньої наукової чи практичної діяльності. Це стосується наукових основ годівлі тварин, практичного визначення оцінки поживності та якості кормів, нормованої годівлі окремих видів та статево-вікових груп тварин. Крім того, екологічні умови, що склалися в Україні, і впровадження нових технологій заготівлі та зберігання кормів вимагають від майбутніх спеціалістів навиків з оцінки поживних якостей кормів з урахуванням вмісту антипоживних речовин. Корми, що мають токсичні властивості, є небезпечними не тільки для тварин, але й для людини під час споживання харчових продуктів тваринного походження.

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2018
Інноваційні технології годівлі, генетики та розведення дрібних домашніх тварин.
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення здоров'я собак і котів). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Голубєв Михайло Іванович - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного; Голубєва Тетяна Анатоліївна - асистент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного; Свириденко Наталія Петрівна - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства); 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит); 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 2,5 (5).
Автори: Уманець Дмитро Петрович - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного; Уманець Руслана Миколаївна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: У курсі висвітленні питання розведення, відтворення тварин, годівлі, утримання та технологій виробництва, первинної і поглибленої переробки продукції сільськогосподарських тварин.

Технологія галузі ІІ

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства); 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит); 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 2,5 (5).
Автор: Кривенок Микола Якович - завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного, професор; Ільчук Ігор Іванович - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЕСST: 2 (4).
Автор: Голубєва Тетяна Анатоліївна - старший викладач кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного.

blank20`1lek

Category: КІ

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЕCTS: 4.
Автори: Кондратюк Вадим Миколайович - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничого; Голубєва Тетяна Анатоліївна - старший викладач кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничого.

П19

Category: ВБР

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 2 (Ск). ЄКТС: 6; 8 (Ск).

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; Дисципліна "Живлення риб". ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; Дисципліна "Живлення риб". ОС: Доктор філософії.


Автори: Ільчук Ігор Іванович - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного; Кондратюк Вадим Миколайович - декан факультету тваринництва та водних біоресурсів; Кривенок Микола Якович - професор кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. EСTS: 3.
Автор: Кондратюк В.М. - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного; Баланчук І.М. - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного.
Анотація: формування у студентів системи знань про основні аспекти технології виробництва продукції тваринництва для розуміння світогляду та психології фахівців, які працюють у аграрних підприємствах відповідно до кваліфікаційної характеристики напряму підготовки «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».
Протокол №3 від 23.11.2020.
Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (3-5). ECTS: 4 (11).
Автори: Сичов Михайло Юрійович - завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного; Уманець Дмитро Петрович - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного;
Голубєва Тетяна Анатоліївна - старший викладач кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного; Уманець Руслана Миколаївна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: У курсі висвітленні питання наукових основ повноцінної годівлі тварин та технології кормів і оцінки їх якості.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (3-5). ЄКТС: 4 (11).
Автори: Сичов Михайло Юрійович - завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного; Позняковський Юрій Володимирович - старший викладач кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного; Голубєва Тетяна Анатоліївна - старший викладач кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного.
Анотація: Розглядаються питання годівлі полігастричних тварин та коней.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальності: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (3-5). ECTS: 3 (11).
Автори:
Сичов Михайло Юрійович - завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного;
Уманець Дмитро Петрович - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного;
Голубєва Тетяна Анатоліївна - старший викладач кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного;
Уманець Руслана Миколаївна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: У курсі висвітленні питання наукових основ повноцінної годівлі свиней, птиці та хутрових звірів.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019
Методика дослідної справи.
Спеціальність:
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 2 (Ск). ECTS: 5; 6 (Ск).
Методика досліджень та організація підготовки дисертаційної роботи.
ОС: PhD. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Кривенок Микола Якович - завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного, професор; Ільчук Ігор Іванович - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного.
Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Живлення тварин). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Яценко Олександр Віталійович - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного.
Анотація: У курсі висвітлено питання нормованого живлення великої рогатої худоби, овець та кіз.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Сичов Михайло Юрійович - завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного.
Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Живлення тварин). ОС: Магістр (Виробниче спрямування). Семестр: 3. ECTS: 5.
Автори: Уманець Дмитро Петрович - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного; Уманець Руслана Миколаївна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: У курсі висвітленні питання нормованого живлення моногастричних тварин (свині, коні, хутрові звірі, кролі, нутрії та птиця).

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Чигрин А.І. - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів.
Викладач: Сичов Михайло Юрійович - професор, завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного.
Живлення тварин і якість кормів

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2013