Економічної теорії

Courses tagged with "Економічної теорії"

Спеціальність: •205 Лісове господарство; •206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автори: Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Музиченко Тетяна Олександрівна - доцент кафедри економічної теорії.

Спеціальність: •241 Готельно-ресторанна справа; •242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Болгарова Наталя Костянтинівна - доцент кафедри економічної теорії.
Анотація: 

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: •073 Менеджмет. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автор: Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Викладачі: Гуща Інна Олександрівна - доцент кафедри економічної теорії.
Анотація: У курсі розглядаються: ключові положення базових макроекономічних теорій; механізми макроекономічної політики щодо регулювання економіки; результати функціонування національної економіки та здійснюється оцінка ефективності економічної політики держави. Мета курсу: набуття студентами теоретичних знань та практичних вмінь щодо виявлення, аналізу причин, особливостей розвитку, способів подолання, пом’якшення негативних наслідків макроекономічних явищ і процесів, вивчення теоретичного інструментарію ринкового й державного регулювання національної економіки, що дозволить студентам приймати обґрунтовані рішення з приводу вирішення економічних проблем, пов’язаних із їх майбутньою практичною діяльністю.

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

Degree of higher education - Bachelor.

Branch of knowledge 07 – Management and Administration

Specialty:

073 Management

075 Marketing

Year of study 1, Semester 2

Full-time forms of training course

Number of ECTS credits 6

Economics develops an understanding of economic theory evolution, terminology and principles, concepts used in the study of the subject. The course is formed on the basis of modern world and domestic methods of studying Economics. It will help to understand how to evaluate economic growth, inflation level, unemployment. The main tools of fiscal and monetary policy will be researched. This course will cover short-run business cycle and stabilization policy and long-run topics, such as economic growth, the natural rate of unemployment, persistent inflation, and the effect of government debt. Case studies with the real-world data and events help to apply macroeconomic theoretical approaches for the economic thinking of students.

Specialty: •073 Management; •075 Marketing. OS: Bachelor Semester: 1. ECTS: 4.
Authors: Vitaliy Gavrilyuk - Associate Professor of the Department of Economic Theory. Muzychenko Tetyana - Associate Professor of the Department of Economic Theory.
Annotation: The course deals with: the main theoretical positions of economic theory; the essence of the main economic laws and categories; analysis and systematization of economic processes and phenomena of economic life of the country.

Рік останньої атестації: 2018

Міжнародна магістерська програма МВА

The main goals of Macroeconomics (advanced level) are to develop logical intellection in general level of economy, to analyze economic events and public policies by macroeconomic models, to give ideas about economic policy formation and globalization. Aims and Objectives are to show how economic systems substantially operate; explain why the growth rate of aggregate output varies from year to year; explain what determines unemployment and inflation in the short run and in the long run; discuss how macroeconomic policy might influence business cycles or long-run growth.

Blank19

Спеціальність:073 Менеджмент; •075 Маркетинг; •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Власенко Юрій Григорович - доцент кафедри економічної теорії.

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автор: Болгарова Наталя Костянтинівна - доцент кафедри економічної теорії.
Анотація: Курс спрямований на вивчення теоретичних засад та інструментарію макроекономічного аналізу, теорії функціонування та розвитку макроекономічних систем, здобуття навичок побудови та аналізу макроекономічних моделей, формуванні комплексних знань щодо формування ефективного механізму макроекономічної політики, оцінки ефективності макроекономічної політики, а також виробленні вміння застосувати отримані знання в практичній діяльності.

blank20

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Розробник: Бутенко Віра Михайлівнадоктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії.

blank20

Category: Марк

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Доценти кафедри економічної теорії - Пащенко Оксана Василівна; Гуща Інна Олександрівна.
Анотація: Мета курсу: набуття студентами теоретичних знань та практичних вмінь щодо виявлення, аналізу причин, особливостей розвитку, способів подолання, пом’якшення негативних наслідків макроекономічних явищ і процесів, вивчення теоретичного інструментарію ринкового й державного регулювання національної економіки, що дозволить студентам приймати обґрунтовані рішення з приводу вирішення економічних проблем, пов’язаних із їх майбутньою практичною діяльністю.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність:051 Економіка (Економіка підприємства); •071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); •072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Пащенко Оксана Василівна - доцент кафедри економічної теорії.

Спеціальність: •151 Економіка (ЕкК); 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Болгарова Наталя Костянтинівна - доцент кафедри економічної теорії.

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика); 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Байдала Вікторія Володимирівна - професор кафедри економічної теорії; Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та ынвестицыйного менеджменту.
Анотація: У курсі розглядаються закономірності функціонування економіки на національному рівні на основі макроекономічних теорій, обґрунтованих світовою та вітчизняною наукою, та досвіду макроекономічної практики.

Спеціальність:071 Облік і оподаткування; •072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр (СТН). Семестр: 1; 2. ЄКТС: 6.
Викладач: Байдала Вікторія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії.

blank20

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка); 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит); 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Магістр. Семестр: 3; 4. ECTS: 5; 4.
Автори: Байдала Вікторія Володимирівна - доцент кафедри економічної теорії; Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: У курсі розглядаються закономірності поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах, інструментарій прийняття обґрунтованих рішень щодо здійснення вибору за наявності обмежених засобів і альтернативних можливостей, принципи раціональної поведінки економічних мікросистем у ринкових умовах, основні прийоми мікроекономічного аналізу, методики виконання техніко-економічних розрахунків, зв’язаних з аналізом і обґрунтуванням раціональної поведінки мікросистем у ринкових умовах.

Спеціальність:051 Економіка (Економіка підприємства); 051 Економіка (Цифрова економіка); •071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Болгарова Наталя Костянтинівна - доцент кафедри економічної теорії.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: •051 Економіка (Економіка підприємства); 051 Економіка (Економічна кібернетика); 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Викладачі: Доценти кафедри економічної теорії - Болгарова Наталя Костянтинівна; Коваль Олена Миколаївна; Гуща Інна Олександрівна; Пащенко Оксана Василівна.

Specialty: 051 Economy (Enterprise Economy); 071 Accounting and Taxation (Accounting and Auditing); 072 Finances, Banking, Insurance (Finance and Credit); 073 Management; 075 Marketing; 076 Entrepreneurship, Trade and Exchange Activity. ED: Bachelor (undergraduate). Semester: 2; 3; 4. ECTS: 4.
Course convenor: Elena Koval, PhD in Economics, Associate Professor.
Introduction: This cource will teach students the basic tools of macroeconomics and how to apply these tools to real economic policy. It will help to understand how to evaluate economic growth, inflation level, unemployment. The main tools of fiscal and monetary policy will be researched.

Рік останньої атестації: 2018

Branches of knowledge:
05 Social and Behavioral Sciences; 07 Management and Administration.
Specialities: •051 Economy (Enterprise Economy, Economic Cybernetics);
071 Accounting and Taxation; 072 Finances, Banking, Insurance (Finance and Credit); 076 Entrepreneurship, Trade and Exchange Activity.
ED: Bachelor. Semester: 2. ECTS: 5.
Compiler of the cource: Olena Koval, PhD in Economics, Associated Professor Economic Theory Department.
Annotation: Political Economy develops an understanding of economic theory evolution, terminology and principles, concepts used in the study of the subject. This course unites the political and the economic in the production, exchange, consumption, and reproduction of valued resources and goods. Learners study works and views of the political economists of different countries.

Рік останньої атестації: 2019