Іноземної філології і перекладу

Courses tagged with "Іноземної філології і перекладу"

Спеціальності: 205 Лісове господарство. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Зуєнко Неля Олександрівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

Category: ЛГ
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 1‑2 (1‑5). ЄКТС: 5 (12).
Викладач: Скокова Марина Сергіївна, асистент кафедри іноземної філології і перекладу.
Анотація: Курс «Друга іноземна мова (німецька)» спрямований на комунікативне і фахове володіння іноземною мовою. Навчання іноземній мові в немовному ЗВО, переслідуючи практичні цілі, нерозривно поєднується з загальноосвітніми та виховними задачами. Вивчення іноземної мови у ЗВО сприяє підвищенню загальноосвітнього та фахового рівня спеціаліста.
П20

Category: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-4. ЄКТС: 11.
Автор: Конончук Інна Валеріівна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу; Колесник Марія Юріївна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу.

Category: ГРС

Друга іноземна мова (німецька)

Спеціальність: 242 Туризм 
ОС: Бакалавр
Семестр: 2
ECTS: 3
Викладач: Скокова Марина Сергіївна, асистент кафедри іноземної філології і перекладу.
Анотація:  Курс «Друга іноземна мова (німецька)» спрямований на комунікативне і фахове володіння іноземною мовою. Навчання іноземній мові в немовному ЗВО, переслідуючи практичні цілі, нерозривно поєднується з загальноосвітніми та виховними задачами. Вивчення іноземної мови у ЗВО сприяє підвищенню загальноосвітнього та фахового рівня спеціаліста.

Category: Тур
Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 3‑4 (3‑6). ECTS: 8 (14).
Викладач: Скокова Марина Сергіївна, асистент кафедри іноземної філології і перекладу.
Анотація: Курс «Друга іноземна мова (німецька)» спрямований на комунікативне і фахове володіння іноземною мовою. Навчання іноземній мові в немовному ЗВО, переслідуючи практичні цілі, нерозривно поєднується з загальноосвітніми та виховними задачами. Вивчення іноземної мови у ЗВО сприяє підвищенню загальноосвітнього та фахового рівня спеціаліста.
П20
Category: Тур

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-6. ЄКТС: 11.
Автор: Зуєнко Неля Олександрівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

NN20

Category: Тур

Спеціальність: •073 Менеджмент; •075 Маркетинг. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Мусійчук С.М. Лашкул В.А.

Рік останньої атестації: 2009

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Колесник Марія Юріївна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу.

Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 5.
Викладач: Рудницька Наталія Анатоліївна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (5 р.). Семестр: 1-2. ECTS: 5.
Автор: Стрілець Валентина Василівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

Category: ВМ 6

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-8. ECTS: 12.
Автор: Скокова Марина Сергіївна – асистент кафедри іноземної філології і перекладу.

NN`1sem

Category: МВ

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-3. ECTS: 3 (6).
Автор: Скокова Марина Сергіївна – асистент кафедри іноземної філології і перекладу.

Category: МВ

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-8. ECTS: 12.
Автор: Рудницька Наталія Анатоліївна - ст. викладач кафедри іноземної філології і перекладу.

Category: МВ

Спеціальність: 035 "Філологія" ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 2.
Автор:  Ольховська Наталія Семенівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу 
Анотація: Навчальна дисципліна "Література країн, мова яких вивчається (друга мова - німецька)знайомить студентів із закономірностями та особливостями розвитку літератури Німеччини, Австрії та Швейцарії у загальноєвропейському процесі розвитку художньої літератури від епохи Середньовіччя до сучасності.
Курс знайомить з періодизацією німецької літератури; дає чітке уявлення про кожен з періодів літератури з урахуванням рівня економічного, соціального та культурного розвитку німецьких земель; на основі засвоєння характерних ознак кожної з епох демонструє втілення цих ознак у творах провідних німецьких авторів; навчить аналізувати тексти за їх належністю до певної культурної епохи; продемонструє зв’язок німецькомовної літератури з загальноєвропейськими тенденціями розвитку; надасть уявлення про самобутній характер творів німецьких авторів; зформує навички самостійної роботи з автентичними літературними текстами; розкриває особистість майбутнього філолога як культурної, всебічно розвиненої людини, котра в орієнтується в  процесах та тенденціях сучасної німецької мови і літератури.

Category: Філ

Спеціальність: 035.43 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно). ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (2-8). ЄКТС: 6 (42).
Викладач: Рудницька Наталія Анатоліївна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу.

П20

Category: Філ

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 2-3. ЄКТС: 4.
Автор: Білоус Наталія Вячеславівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

Blank20

Category: Філ

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Амеліна Світлана Миколаївна - завідувач кафедри іноземної філології і перекладу.

Category: Філ

Спеціальність: 035.43 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно). ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6 (2-8). ЄКТС: 6; 6 (44).
Викладач: Рудницька Наталія Анатоліївна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу.

П20

Category: Філ

Спеціальність: 035.43 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно). ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8 (2-8). ЄКТС: 11 (44).
Викладач: Рудницька Наталія Анатоліївна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу.

П20

Category: Філ

Спеціальність: 

 ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.

Викладач: Пилипенко Олена Петрівна, канд. пед. наук, доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

Анотація: Курс спрямований на розвиток компетентності в письмовому й усному перекладі науково-технічних текстів з німецькоїї мови українською й з української мови на німецьку на рівні С1+.

Category: Філ