Іноземної філології і перекладу

Courses tagged with "Іноземної філології і перекладу"

Спеціальність: Всі. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладач: Амеліна Світлана Миколаївна - д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології і перекладу.

blank20

Спеціальності: 081 Право; 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-4. ЄКТС: 6.
Викладач: Зуєнко Неля Олександрівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу; Колесник Марія Юріївна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу.

Спеціальності: Всі. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ЄКТС: 4.
Автор: Колодіна Лариса Степанівна, доцент кафедри іноземної філології та перекладу.
Анотація: Мета формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів шляхом їх залучення до виконання професійно орієнтованих завдань, формування інтерактивних вмінь і навичок усного та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного виду діяльності.

Спеціальності: 205 Лісове господарство. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Зуєнко Неля Олександрівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

Category: ЛГ
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 1‑2 (1‑5). ЄКТС: 5 (12).
Викладач: Скокова Марина Сергіївна, асистент кафедри іноземної філології і перекладу.
Анотація: Курс «Друга іноземна мова (німецька)» спрямований на комунікативне і фахове володіння іноземною мовою. Навчання іноземній мові в немовному ЗВО, переслідуючи практичні цілі, нерозривно поєднується з загальноосвітніми та виховними задачами. Вивчення іноземної мови у ЗВО сприяє підвищенню загальноосвітнього та фахового рівня спеціаліста.
П20

Category: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-4. ЄКТС: 11.
Автор: Конончук Інна Валеріівна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу; Колесник Марія Юріївна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу.

Category: ГРС
Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 3‑4 (3‑6). ECTS: 8 (14).
Викладач: Скокова Марина Сергіївна, асистент кафедри іноземної філології і перекладу.
Анотація: Курс «Друга іноземна мова (німецька)» спрямований на комунікативне і фахове володіння іноземною мовою. Навчання іноземній мові в немовному ЗВО, переслідуючи практичні цілі, нерозривно поєднується з загальноосвітніми та виховними задачами. Вивчення іноземної мови у ЗВО сприяє підвищенню загальноосвітнього та фахового рівня спеціаліста.
П20
Category: Тур

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-6. ЄКТС: 11.
Автор: Зуєнко Неля Олександрівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

NN20

Category: Тур

Спеціальність: •073 Менеджмент; •075 Маркетинг. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Мусійчук С.М. Лашкул В.А.

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Колесник Марія Юріївна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу.

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (5 р.). Семестр: 1-2. ЄКТС: 5.
Викладач: Рудницька Наталія Анатоліївна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу.

Category: ВГ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (5 р.). Семестр: 1-2. ECTS: 5.
Автор: Стрілець Валентина Василівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

Category: ВМ 5

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-8. ECTS: 12.
Автор: Скокова Марина Сергіївна – асистент кафедри іноземної філології і перекладу.

NN`1sem

Category: МВ

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-3. ECTS: 3 (6).
Автор: Скокова Марина Сергіївна – асистент кафедри іноземної філології і перекладу.

Category: МВ

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-8. ECTS: 12.
Автор: Рудницька Наталія Анатоліївна - ст. викладач кафедри іноземної філології і перекладу.

NN`mod1

Category: МВ

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 2-3. ЄКТС: 4.
Автор: Білоус Наталія Вячеславівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

Blank20

Category: Філ

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Амеліна Світлана Миколаївна - завідувач кафедри іноземної філології і перекладу.

Category: Філ

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладачі: Колесник Марія Юріївна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу; Пилипенко Олена Петрівна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу.

Category: Філ

Спеціальність: 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Захуцька Оксана Володимирівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

Category: Філ

Спеціальність: 035.43 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно). ОС: Бакалавр. Семестр: 2-8. ЄКТС: 37.
Викладач: Рудницька Наталія Анатоліївна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу.

Category: Філ