Інформаційних систем і технологій

Область Курси відмічена як "Інформаційних систем і технологій"

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладачі: Стариченко Євгеній Михайлович, к.е.н., старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій; Сидорук Єлизавета Олександрівнаасистент кафедри інформаційних  систем та технологій.
Анотація: Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп'ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОC: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4 (для студентів 2019 року вступу), 5 (для студентів 2020 року вступу).
Автори:
Волошина Тетяна Володимирівна, доцент кафедри інформаційних систем і технологій;
Корольчук Валентина Ігорівна, ст. викладач кафедри інформаційних систем і технологій;
Кривобок Єлизавета Олександрівна, асистент кафедри інформаційних систем і технологій.
Анотація: У курсі розглядаються питання розробки та використання сучасних інформаційних систем для ефективного здійснення діяльності у маркетинговій сфері.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (2-3). ЄКТС: 2 (6).
Автор: Волошина Тетяна Володимирівна, Корольчук Валентина Ігорівна, Саяпіна Таїсія Петрівна - доценти кафедри інформаційних систем і технологій.
Анотація: вивчення основних аспектів вебдизайну, які є важливими для маркетологів, оволодінні основними принципами та навичками вебдизайну для створення ефективних та привабливих вебсайтів у контексті маркетингової діяльності.
Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2008

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Викладач: Корольчук Валентина Ігорівна - доцент кафедри інформаційних систем і технологій.
Анотація: ЕНК має на меті навчити майбутніх бакаврів менеджменту оволодіти сучасними інформаційними технологіями для вирішення професійних завдань, а саме аналізувати, представляти, візуалізувати інформацію для прийняття обгрунтованих управлінських рішень, керувати командою під час гібридної роботи використовуючи сучасні хмарні сервіси


Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС4.
Автори:
Волошина Тетяна Володимирівна - доцент кафедри інформаційних систем і технологій;
Корольчук Валентина Ігорівна - ст. викладач кафедри інформаційних систем і технологій;
Кривобок Єлизавета Олександрівна асистент кафедри інформаційних систем і технологій.
Анотація: У курсі розглядаються питання розробки та використання сучасних інформаційних систем для ефективного здійснення управлінської діяльності. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, моделей, методів і технологій інформаційного забезпечення менеджменту та дослідження основних теоретичних засад побудови і використання комп'ютерних інформаційних систем як засобів автоматизації інформаційного забезпечення менеджменту.
Протокол №3 від 23.11.2020

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автори: Швиденко М.З. Касаткіна О.М. Матус Ю.В.
Анотація: Вивчення теоретичних засад баз даних та їх реалізація в MS Excel та MS Access.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2015

Specialty: 073 Management; 075 Marketing. OS: Bachelor. Semester: 1. ECTS: 4.
Teacher: Ph.D. of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Information Systems and Technologies Kharchenko Volodymyr Vitaliyovych.
The course "Economic Informatics" highlights the main principles and methods of applying modern information technologies in solving economic problems. The purpose of the course is to form in future professionals the necessary level of information and computer culture, the acquisition of practical skills in PC, and the use of modern information technology to solve various problems in the process of learning and working in the specialty. The acquired skills of working on a personal computer with an operating system and major software packages such as MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, and online systems will enhance the performance of the tasks by future specialists.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 2.
Author of course: V. Kharchenko.
Duration of course: lectures - 15 hrs; laboratory works - 30 hrs.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 2.
Author of course:
Volodymyr Kharchenko.
Duration of course: laboratory works - 45 h

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 1.
Author:
Volodymyr Kharchenko.
Duration of course: lectures - 15 h; laboratory works - 45 h.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2017

Specialty: 073 Management. ED: Bachelor. Semester: 3. ECTS: 4.
Author: Kharchenko Volodymyr Vitaliyovych - Associate Professor of the department of Information Systems and Technologies.
Annotation: The course «Information systems in management» is designed to provide the necessary knowledge about the theory and practice of using modern information systems and technologies in management and is an important course for the preparation of students of the specialty - 073 «Management». The acquired skills of working with advanced functions of MS Excel, database management systems and online systems will enhance the performance of the tasks by future specialists.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Магістр.
Автор: Харченко В.В.

Категорія: Магістри
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент (МВА)). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор:  Касаткіна Ольга Михайлівна - старший викладач кафедри інформаційних систем.
Анотація: Завдання курсу полягає у вивченні теоретичних основ інформатики, набутті навичок використання прикладних систем оброблення економічних даних та систем програмування під час дослідження соціально-економічних систем та розв’язування завдань фахового спрямування.

Категорія: АМ
Рік останньої атестації: 2018
Економічна інформатика: Управління інформаційними зв'язками (МВА).

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент (МВА)). ОС: Магістр.  Семестр: 1. ECTS: 3.
Автори:
Касаткіна Ольга Михайлівна - старший викладач кафедри інформаційних систем; Стариченко Євгеній Михайлович - старший викладач кафедри інформаційних систем.
Анотація: Завдання курсу полягає у вивченні теоретичних основ інформатики, набутті навичок використання прикладних систем оброблення економічних даних та систем програмування під час дослідження соціально-економічних систем та розв’язування завдань фахового спрямування.

Категорія: АМ
Рік останньої атестації: 2017

Cпеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 2.
Термін: 2 тижні.
Автори: Глазунова Олена Григорівна, професор кафедри інформаційних і дистанційних технологій, Волошина Тетяна Володимирівна, старший викладач кафедри інформаційних і дистанційних технологій, Корольчук Валентина Ігорівна, асистент кафедри інформаційних і дистанційних технологій.
Анотація: Курс має на меті вдосконалити вміння майбутніх маркетологів працювати в сучасному інформаційному суспільстві, зокрема в команді та створювати пропозиції цікавих проектів.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Тривалість курсу: лекцій - 15 год, лабораторні роботи - 15 год, самостійна робота - 90 год.
Автор: Харченко Володимир Віталійович - доцент кафедри інформаційних систем.
Анотація: Формування у магістрів, майбутніх менеджерів, знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також практичних навичок використання сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення управлінської діяльності в організації.

Категорія: МОА
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Харченко Володимир Віталійович - доцент кафедри інформаційних систем і технологій.
Анотація: Роль та місце інформаційних систем та технологій в управлінні проектами. Методи та методологія проектування інформаційних систем при плануванні проекту. Системно-методологічні аспекти моделювання в управлінні проектами. Вимоги до команди проекту та її керівника, вимоги до системного аналітика. Професійні і непрофесійні системи управління проектами.

Категорія: УІД
Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 6.
Викладачі: Корольчук Валентина Ігорівна, Волошина Тетяна Володимирівна - доценти кафедри інформаційних систем і технологій; Саяпіна Таїсія Петрівна - ст. викладач кафедри інформаційних систем і технологій.
Категорія: Жур