Автоматики та робототехнічних систем

Область Курси відмічена як "Автоматики та робототехнічних систем"

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Викладач: Дудник Алла Олексіївна -  канд. техн. наук, доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Анотація:  Мета вивчення дисципліни: отримання студентами знань з області проєктування та розробки баз даних. Оволодіння такими знаннями дозволить реалізовувати задачі автоматизації обробки інформації, автоматизації керування об'єктами, в тому числі медичного напрямку, за допомогою комп'ютерної техніки. Такі знання майбутній спеціаліст зможе застосовувати як при подальшому навчанні, так і після отримання вищої освіти у своїй професійній діяльності.
П24

Категорія: БМІ
Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Лендєл Тарас Іванович - канд. техн. наук, доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: У курсі розглядаються мікропроцесорні системи та протоколи обміну даних у наведених систем. Наводиться класифікація мікропроцесорів, розглядаються відмінності між різними класами мікропроцесорів та особливості роботи з ними. Описано сучасні дротові та бездротові інтерфейси обміну даних.
П24
Категорія: БМІ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 1 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск).
Автор Никифорова Лариса Євгенівна - професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Основи використання та джерела оптичного випромінювання. Освітлювальні установки і мережі. Опромінювальні установки. Фізико-технологічні та електро-фізичні властивості сільського-подарської продукції і матеріалів. Способи електронагрівання. Електротермічне обладнання та його розрахунок. Електротехнологічні методи обробітку сільськогосподарської продукції.

ВНП'ЧН19'9лекцій-пдф

Категорія: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Лендєл Тарас Іванович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Комп'ютерні технології та програмування


Категорія: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 4 (Ск). ECTS: 2; 2 (Ск).
Автор: Гладкий Анатолій Михайлович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Зміст і основна мета курсу - формування знань про принципи дії напівпровідникових приладів, підсилювальних, імпульсних, логічних, цифрових та мікропроцесорних пристроїв, освоєння методів їх моделювання і набуття практичних умінь щодо застосування електронних і мікропроцесорних пристроїв в електротехнічних, електромеханічних та електротехнологічних установках.
Основи електроніки і мікропроцесорної техніки (ЕЕЕ). Ч1

Категорія: 2 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (4-5). ECTS: 2 (5).
Автор: Гладкий Анатолій Михайлович - доцент кафедри автоматики і робототехнічних систем ім. академіка І.І.Мартиненка.

У курсі розглядаються методи аналізу та синтезу лінійних систем автоматичного керування з детермінованими і стохастичними вхідними впливами, нелінійні системи, технічні засоби автоматизації.

Категорія: 2 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 2.
Викладач: Руденський Анатолій Андрійович - старший викладача кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Анотація: Основи цифрової техніки, будова та принцип дії мікропроцесорів та мікроконтролерів, приєднання до них зовнішніх пристроїв та їх програмування для створення систем управління й контролю.
Основи електроніки і мікропроцесорної техніки (ЕЕЕ). Ч2

NN20`lek0`bank0

Категорія: 3 курс ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 3 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автори: Грищенко Володимир Олександрович - старший викладач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Категорія: 3 курс ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Удовенко Олег Олександрович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Зміст і основна мета курсу - ознайомити студентів з основами сучасної промислової електроніки, з методами розрахунку електричних кіл, з принципами роботи елементів електричних кіл, формування знань з напівпровідникових приладів та пристроїв, їх інтегральних та корпусних виконань, методів їх розрахунків, способів технічної реалізації та застосування в системах керування та схемах статичних перетворювачів.

Категорія: 3 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (4-5). ECTS: 3 (6).
Автор: Гладкий Анатолій Михайлович - доцент кафедри автоматики і робототехнічних систем ім. академіка І.І.Мартиненка, канд. фіз.-мат. наук.
Анотація: Електронний навчальний курс «Теоретичні основи автоматики. Ч2» є продовженням ЕНК «Теоретичні основи автоматики. Ч1. Курсом передбачено вивчення нелінійних систем та методів їх аналізу; оптимальних систем та методів побудови оптимальних алгоритмів управління; випадкових процесів та методів аналізу роботи систем при випадкових збуреннях.

Основи автоматики

Категорія: 3 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Лендєл Тарас Іванович - доцент викладач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Системи автоматики, класифікація. Основні електронні пристрої, що використовуються в системах керування. Статичні і динамічні характеристики. Характеристики елементів систем і об'єктів керування. Схеми, передаточні функції.

Категорія: 4 курс ЕЕЕ

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Курс: 2. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Цигульов Іван Тихонович, канд. техн. наук, доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Метою дисципліни є засвоєння студентами основних принципів роботи систем автоматизації і керування та ознайомлення із сучасними підходами і проблемами при проектуванні, аналізі і синтезі автоматичних систем керування. Дисципліна дозволяє забезпечити використання студентами методів оптимізації, ідентифікації та адаптації в системах керування технологічними процесами при їх аналізі і синтезі. Дисципліна дає змогу студентам вивчити: класи і методи оптимізації спеціальних систем, загальні принципи роботи та побудови систем автоматизації технологічних об’єктів керування, математичні моделі , методи аналізу і синтезу основних типів спеціальних систем керування.
НН22

Категорія: Теп

Спеціальність: •141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; •144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 4.
Автор: Опришко Олексій Олександрович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Анотація: Курс присвячено вивченню спеціалізованих математичних пакетів MathCad та MatLAB. Дисципліна читається для студентів, які навчаються на базі між кафедральної навчально-наукової лабораторії на базі Таращанського інженерно економіко-правового коледжу.

Категорія: Теп
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Кіктєв Микола Олександрович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

NN17'bank78'4lab


Категорія: АКІТР

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). ОС: Магістр. Семестр: 1; 2. ECTS: 5.
Автори: Лавінський Д.С., Мірошник В.О., Цицюрський Ю.Л.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2013
Спеціальність: 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка (Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Грищенко Володимир Олександрович - старший викладач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: У курсі розглядаються питання автоматизації обліку енергетичних і матеріальних ресурсів, вивченню необхідного програмного забезпечення для створення програмного забезпечення систем АСКОЕ.
Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 8. Кількість тижнів: 10.
Викладачі: Лисенко Віталій Пилипович; Болбот Ігор Михайлович; Гачковська Марина Анатоліївна; Грищенко Володимир Олександрович.
Кафедра: Автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
ЧН23
Категорія: АКІТР

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 2.
Автори: Коваль Валерій Вікторович – професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: В дисципліні розглядаються основні поняття захисту інформації в системах автоматизації, принципи побудови комплексних систем захисту інформації, зазначаються типові вразливості систем, проводиться аналіз систем на предмет захищеності та визначаються нормативні документи в галузі захисту інформації в системах автоматизації. Визначаються правові, організаційні та технічні методи захисту інформації. Отримуються практичні навички застосування сучасних технологій забезпечення інформаційної безпеки в системах автоматизації.

Категорія: АКІТР

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (ОНП: Автоматизоване управління технологічними процесами). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Заєць Наталія Анатоліївна - професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Категорія: АКІТР

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автори: Лендєл Тарас Іванович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є надання студенам компетенцій, пов’язаних із розробленням мережі на основі систем автоматичного керування, що складаються із взаємозв'язаних фізичних пристроїв, які мають вбудовані давачі, а також програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним світом і комп'ютерними системами, за допомогою використання стандартних протоколів зв'язку.
NN20`mod1

Категорія: АКІТР