Адміністративного та фінансового права

Область Курси відмічена як "Адміністративного та фінансового права"

Спеціальність:
ОС: 
Семестри: 
ЄКТС: 
Викладач: Гулак Олена Василівна, д-р юрид. наук, професор кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: 
Категорія: ПУА

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Лектор: Гбур Люся Володимирівна, канд. юрид. наук, асистент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: Навчальна дисципліна «Кримінологія» спрямована на розуміння такого явища як злочинність, вивчення закономірностей формування особистості злочинця, причин, умов, проблем протидії злочинності.

Категорія: 2ВО

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Гулак Олена Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

Категорія: ПУА

Спеціальність: Державна служба (Державне управління). ОС: Магістр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор: Гулак Олена Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: ...

Категорія: УІКД
Рік останньої атестації: 2017
Автори курсу: Гулак О.В.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент); 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Гулак Олена Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

Правове забезпечення управлінської діяльності

Категорія: Бакалаври
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент); 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.

Категорія: Бакалаври
Рік останньої атестації: 2018
Автори курсу: Артеменко Олена Вікторівна

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Діброва Лариса Василівна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності; Сарабай Надія Степанівна - асистент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності.

NN`mod1

Категорія: Мен

Спеціальність: 075 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автори: Головій Людмила Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: У курсі розглядаються питання державного управління, підприємницької діяльності та основи трудового права.

Категорія: АМ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 275 Транспортні технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Гончарук Лідія Юріївна - старший викладач кафедри адміністративного та фінансового права.
NN16`lek`test

Експертиза ДТП ☑️

Категорія: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОC: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 2.
Лектор: Гбур Люся Володимирівна - асистент кафедри адміністративного та фінансового права.
Викладач: Гулак Олена Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: У курсі передбачається оволодіння студентами сучасними методами організації та прийомами роботи в галузі їхнього майбутнього фаху, формування професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних і виробничих умовах сьогодення.

Категорія: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. EСТS: 4.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є навчити студентів здобувати, систематизувати й використовувати криміналістичні знання у сфері протидії злочинності, судової експертизи дорожньо-транспортних пригод, забезпечення прийняття обґрунтованих рішень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту.
Автор: Позняков С. П. - професор кафедри адміністративного та фінансового права.
Доступ: Закритий.

Категорія: ТТ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Гончарук Лідія Юріївна - старший викладач кафедри адміністративного та фінансового права.

Категорія: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Позняков Спартак Петрович - д р юрид. наук, професор кафедри адміністративного та фінансового права.
Викладач: Стасюк Надія Андріївна - асистент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є навчити студентів здобувати, систематизувати й використовувати теоретичні й практичні знання у сфері правового регулювання транспортних відносин.
Доступ: Закритий.

Категорія: ТТ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Артеменко Олена Вікторівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

Категорія: ЯСС
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Артеменко Олена Вікторівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 7.
Викладач: Головій Людмила Василівна, к.ю.н., доц., доцент кафедри адміністративного та фінансового права
Анотація: Метою курсу є вивчення основних правових інститутів адміністративного права, набуття теоретичних та практичних знань з теорії адміністративного права для використання їх у подальшій професійній діяльності.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ECTS: 6.
Автори: Курило Володимир Іванович - д.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права; Головій Людмила Василівна - к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: Курс передбачає вивчення таких тем: Адміністративне право, його предмет метод система, суб'єкти; Принципи та методи адміністративного права; Інструменти публічного адміністрування; Адміністративна процедура; Адміністративна послуга; Публічна служба в Україні; Адміністративно-правові режими; Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність; Публічне адміністрування адміністративно-політичній сфері, у соціально-культурній сфері та сфері економіки.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2023
Адміністративний процес
Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Кафедра: Адміністративного та фінансового права.
Лектори: Гулак Олена Василівна, д.ю.н., доцент; Галайдюк Лідія Юріївна, к.ю.н., доцент.
Викладачі: Гулак Олена Василівна, д.ю.н., доцент; Галайдюк Лідія Юріївна, к.ю.н., доцент; Голуб Світлана Миколаївна, асистент.
Анотація: Метою курсу є вивчення основних правових інститутів адміністративного процесу, опанування комплексом знань, вмінь і навичок з теорії адміністративного права.
Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2021
Фінансове право: Банківське право.
Спеціальність:
081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Авторка: Улютіна Олена Анатоліївна - к.ю.н., доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: “Банківське право України” є вибірковою компонентою, метою якої є оволодіння здобувачами освіти поглибленими знаннями теорії банківського права і змісту законодавства у сфері регулювання банківської діяльності та грошового обігу в частині вивчення сутності правовідносин, які складаються при побудові та управлінні грошово-кредитною системою держави, формування у них навиків і умінь їх осмислення і застосування на практиці для оволодіння сучасними підходами та інструментами вирішення питань ефективного захисту прав, свобод та інтересів осіб у цій сфері.
Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр (2ВО). Семестр: 6. ЄКТС: 2.
Автор: Гулак Олена Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2016