Адміністративного та фінансового права

Courses tagged with "Адміністративного та фінансового права"

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Лектор: Гбур Люся Володимирівна, канд. юрид. наук, асистент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: Навчальна дисципліна «Кримінологія» спрямована на розуміння такого явища як злочинність, вивчення закономірностей формування особистості злочинця, причин, умов, проблем протидії злочинності.

Category: 2ВО

Спеціальність: Державна служба (Державне управління). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 2.
Автор: Гулак Олена Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

Category: ДС
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Гулак Олена Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

Category: ДС

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент); 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Гулак Олена Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

Правове забезпечення управлінської діяльності

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент); 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автор: Артеменко Олена Вікторівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Доступ: Тільки для зарахованих користувачів.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Діброва Лариса Василівна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності; Сарабай Надія Степанівна - асистент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності.

NN`mod1

Category: Мен

Спеціальність: 075 Менеджмент (Адміністративний менеджмент. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автори: Головій Людмила Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: У курсі розглядаються питання державного управління, підприємницької діяльності та основи трудового права.

Category: АМ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки (Комп'ютерні науки). ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Артеменко Олена Вікторівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: Дисципліна має за мету формування у студентів знань щодо здійснення правового регулювання інформаційних відносин в Україні, особливо тих відносин, що виникають у зв'язку з використанням апаратної та програмної складових інформаційної системи та комп'ютерних мереж.

np18'3zav`10bank

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОC: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 2.
Лектор: Гбур Люся Володимирівна - асистент кафедри адміністративного та фінансового права.
Викладач: Гулак Олена Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: У курсі передбачається оволодіння студентами сучасними методами організації та прийомами роботи в галузі їхнього майбутнього фаху, формування професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних і виробничих умовах сьогодення.

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 2.
Автор: Гулак Олена Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права; Гбур Люся Володимирівна - асистент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: Курс передбачає опанування теоретичних основ розслідування злочинів, а також вивчення загальнонаукових та спеціальних методів криміналістики, теорії криміналістичної ідентифікації, основ криміналістичної техніки, загальних положень теорії розслідування окремих видів злочинів.

Category: ТТ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. EСТS: 4.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є навчити студентів здобувати, систематизувати й використовувати криміналістичні знання у сфері протидії злочинності, судової експертизи дорожньо-транспортних пригод, забезпечення прийняття обґрунтованих рішень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту.
Автор: Позняков С. П. - професор кафедри адміністративного та фінансового права.
Доступ: Закритий.

Category: ТТ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 275 Транспортні технології (Транспортні технології (на автомобільному транспорті)). ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Галайдюк Лідія Юріївна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. 

ЄКТС: 4.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є навчити студентів здобувати, систематизувати й використовувати теоретичні й практичні знання у сфері правового регулювання транспортних відносин.
Автор: Позняков С. П. - професор кафедри адміністративного та фінансового права.
Доступ: Закритий.

Category: ТТ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 275 Транспортні технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Гончарук Лідія Юріївна - старший викладач кафедри адміністративного та фінансового права.

NN16`lek`test

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Гулак Олена Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Основи криміналістики та експертиза ДТП

Category: ТТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Артеменко Олена Вікторівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

Category: ЯСС
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Артеменко Олена Вікторівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ECTS: 7.
Автори: Курило Володимир Іванович - завідувач кафедри адміністративного та фінансового права, професор; Головій Людмила Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: Курс передбачає вивчення таких тем: Адміністративне право, його предмет метод  система, суб'єкти; Принципи та методи адміністративного права; Публічна служба в Україні; Адміністративно-правові режими; Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність; Законність і дисципліна у сфері виконавчої влади. Контроль і нагляд у державному управлінні; Управління адміністративно-політичною,  соціально-культурною сферами та економікою.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 7.
Викладач: Головій Людмила Василівна, к.ю.н., доц., доцент кафедри адміністративного та фінансового права
Анотація: Метою курсу є вивчення основних правових інститутів адміністративного права, набуття теоретичних та практичних знань з теорії адміністративного права для використання їх у подальшій професійній діяльності.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2021
Адміністративний процес
Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Кафедра: Адміністративного та фінансового права.
Лектори: Гулак Олена Василівна, д.ю.н., доцент; Галайдюк Лідія Юріївна, к.ю.н., доцент.
Викладачі: Гулак Олена Василівна, д.ю.н., доцент; Галайдюк Лідія Юріївна, к.ю.н., доцент; Голуб Світлана Миколаївна, асистент.
Анотація: Метою курсу є вивчення основних правових інститутів адміністративного процесу, опанування комплексом знань, вмінь і навичок з теорії адміністративного права.
Category: Право
Рік останньої атестації: 2021