Аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води

Courses tagged with "Аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води"

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автори: Копілевич Володимир Абрамович - завідувач кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води; Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автори:Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Прокопчук Надія Миколаївна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 102 Хімія; Профілі: Неорганічна хімія, Екологічна безпека  ОС: PhD. Семестр: 2. ESTS: 4.
Автор: Копілевич Володимир Абрамович - професор кафедри аналітичної і біонаорганічної хімії та якості води.
Анотація

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення аспірантів із необхідними знаннями про організацію та проведення наукових досліджень, підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи, створення наукових публікацій та написання дисертаційної роботи і її захисту.


Спецільність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Галімова Валентина Михайлівна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: У курсі розглянуто питання будови атомів біоелементів,  фізико-хімічні властивості біогенних та органогенних елементів, їх  сполук. Встановлено  роль s-, p-, d- елементів у біологічних процесах  живих організмів при їх нестачі або надлишку, утворення комплексних сполук (координаційна хімія)  та їх вплив на  організм людини. Розглянуто наукові результати, здобуті в галузі біонеорганічної хімії, які використовують насамперед у медицині як ліки, засоби дезинфекції, а також в агрономії, біотехнології, токсикології та екології.

Category: ВМ 3
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ECTS: 3.
Викладач: Галімова Валентина Михайлівна, к.х.н, доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Метою курсу є формування знань на основі фундаментальних законів, теорій та методів неорганічної хімії про закономірності хімічних перетворень з орієнтацією на процеси, що відбуваються у живих організмах; освоєння основних прийомів виконання хімічного експерименту, які необхідні для вивчення професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін; інтегрування знань для вирішення практичних питань у професійній діяльності, що пов’язані із хімічними реагентами, комплексними сполуками, водними розчинами фармацевтичних препаратів.
П20

Category: ВМ 3

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладачі: Копілевич Володимир Абрамович - завідувач кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, професор; Лаврик Руслан Володимирович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2016к

Specialty: 211 Veterinary Medicine. DHE: Master. Semester: 1. ECTC: 4.
Supervisor: Voitenko Larysa Vladyslavivna, Candidate of Chem Sci, Docent.
Розробник: Войтенко Лариса Владиславівна, канд. хім. наук, доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.

Category: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Копілевич Володимир Абрамович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Максін Віктор Іванович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Ущапівська Тетяна Іванівна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Відповідно до програми підготовки фахівців, у розробленому курсі інтегру­ються теоретичні та практичні питання, що базуються на закономірностях та принципах неорганічної хімії елементів, які згруповані у головні та побічні підгрупи і містять, окрім хімічних властивостей, фізичні та біонеорганічні характеристики, відомості про поширення у природі, способи одержання та практичну зна­чущість для природних систем, біології, екології і сільського господарства.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Абарбарчук Леонід Михайлович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анатоція: Дисципліна “Неорганічна хімія” належить до базових загальноосвітніх предметів і забезпечує формування фундаменту знань та практичних навичок спеціаліста у галузі ветеринарної медицини, необхідних для вивчення професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Максін Віктор Іванович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Ущапівська Тетяна Іванівна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Курс створений з метою надати майбутнім спеціалістам фундаментальних знань теоретичних положень неорганічної хімії з урахуванням сучасних досягнень; загальні поняття хімії та хімічні закони; властивості хімічних елементів та їх сполук на основі загальних закономірностей періодичної системи з використанням сучасних уявлень про будову атомів, молекул, теорії хімічних зв’язків.

Category: ПО
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 162 - Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 1.
Лектор: Копілевич Володимир Абрамович, д.х.н., проф., зав. кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Викладач: Прокопчук Надія Миколаївна, к.х.н., доц., доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Метою спецпрактикуму з аналітичної хімії є надання студенту можливості застосувати набуті теоретичні знання та практичні навички для здійснення комплексного аналітичного дослідження, наближеного до виробничого лабораторного експерименту.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 - Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 1.
Лектор: Копілевич Володимир Абрамович, д.х.н., проф., зав. кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Викладач: Прокопчук Надія Миколаївна, к.х.н., доц., доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Метою навчальної практики загальної та неорганічної хімії є застосування набутих теоретичних знань та практичних навичок для здійснення комплексного дослідження, наближеного до виробничого лабораторного експерименту.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Автор: Копілевич Володимир Абрамович - завідувач кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, професор.
Анотація: Курс спрямовано на навчання з аналітичної хімії біогенних s-, p-, d-елементів та утворюваних ними сполук, що мають значення для майбутньої спеціальності.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2016