Анатомії,гістології і патоморфології тварин

Courses tagged with "Анатомії,гістології і патоморфології тварин"

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Хомич Володимир Тимофійович, д.вет.н., професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка; Дишлюк Надія Володимирівна, д.вет.н., професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.

Анотація: Дисципліна «Мікроструктурний аналіз м’яса та м’ясних продуктів» є вибірковою для підготовки магістрів з освітньої програми 805170104 «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса». Вона вивчає етапи виготовлення гістопрепаратів з м’яса і м’ясних продуктів,  мікроскопічні ознаки свіжого і зіпсованого м’яса, особливості мікроскопічної будови м’яса і м’ясних продуктів за різних технологій їх зберігання (заморожування, соління, копчення, висушування, виготовлення консервів), мікроскопічні ознаки харчових і смакових добавок та найбільш поширених фальсифікатів тощо.

Category: ТПМ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.

Викладачі: Хомич Володимир Тимофійович, д-р вет. наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка; Дишлюк Надія Володимирівна, д-р вет. наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.

Анотація: Дисципліна вивчає етапи виготовлення гістопрепаратів з риби і морепродуктів, мікроскопічні ознаки свіжої і зіпсованої риби, особливості мікроскопічної будови риби і морепродуктів за різних технологій їх зберігання (заморожування, соління, копчення, висушування, виготовлення консервів), мікроскопічні ознаки харчових і смакових добавок та найбільш поширених фальсифікатів, які недобросовісні підприємці використовують при виготовленні фаршу для виробництва рибних продуктів.


Category: ТПР