Англійської мови

Courses tagged with "Англійської мови"

Спеціальності: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-2). ECTS: 3 (6).
Автор: Цимбал Світлана Володимирівна - доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальності: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 3 (6).
Автор: Цимбал Світлана Володимирівна - доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-2; 8). ЕКТС: 3 (6).
Автор: Цимбал Світлана Володимирівна - доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: У курсі розглядаються питання оволодіння основними категоріями фонематичного, граматичного ряду, базовою лексикою та моделями словотворення. Проходить підготовка студентів до професійного спілкування в усній та письмових формах англійською мовою. Здійснюється професійно-орієнтоване навчання майбутніх спеціалістів.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-2; 8). ЕКТС: 3 (6).
Автор: Цимбал Світлана Володимирівна - доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: У курсі розглядаються питання оволодіння основними категоріями фонематичного, граматичного ряду, базовою лексикою та моделями словотворення. Проходить підготовка студентів до професійного спілкування в усній та письмових формах англійською мовою. Здійснюється професійно-орієнтоване навчання майбутніх спеціалістів.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2, 8. ЄКТС: 6.
Автор: Цимбал Світлана Володимирівна - доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: У курсі розглядаються питання оволодіння основними категоріями фонематичного, граматичного ряду, базовою лексикою та моделями словотворення. Проходить підготовка студентів до професійного спілкування в усній та письмових формах англійською мовою. Здійснюється професійно-орієнтоване навчання майбутніх спеціалістів.

Category: Теп
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: •151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології); •141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Цимбал Світлана Володимирівна - доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: У курсі розглядаються питання: забезпечення комунікативної спрямованості навчання всіх видів мовленнєвої діяльності;здійснюється вибір мовного матеріалу з урахуванням функціонально-комунікативного підходу;сприяння інтенсифікації навчального процесу на основі стимулювання активної діяльності мислення та мовлення студентів, застосування сучасних методів, прийомів, засобів.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Цимбал Світлана Володимирівна - доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: У курсі розглядаються питання: забезпечення комунікативної спрямованості навчання всіх видів мовленнєвої діяльності;здійснюється вибір мовного матеріалу з урахуванням функціонально-комунікативного підходу;сприяння інтенсифікації навчального процесу на основі стимулювання активної діяльності мислення та мовлення студентів, застосування сучасних методів, прийомів, засобів.

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ECTS: 4.
Автор: Поліщук Анжеліна Володимирівна - старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: Вивчення дисципліни розвиває у студентів комунікативну компетенцію, а саме використання навичок, умінь та знань з іноземної мови у процесі ділового спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань, пов’язаних із бізнесом і ринком праці в деревообробній галузі, підготовки до участі у міжнародних конференціях, проектах та дискусіях, а також проведення презентацій, письмового обміну діловою інформацією (офіційні та неофіційні листи, резюме різні види науково-дослідних статей і звітів), сприяючи, таким чином, різнобічному розвитку особистості студента та його соціалізації в іншомовному суспільстві.

Category: ДМТ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ECTS: 5.
Автор: Поліщук Анжеліна Володимирівна - старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: ЕНК призначений для формування у студентів достатнього, відповідного програмі, рівня комунікативної компетенції, у сферах соціально-побутового, загально-наукового та професійного спілкування. Курс містить автентичні тексти з таких тем, як "Навчання в університеті" та "Майбутня професійна діяльність", "Рослинні зони, ліси" та "Лісове і сільське господарство України", "Екологія лісу" та "Лісові екосистеми", "Структура дерева та деревини", "Дендрологія" тощо. Комунікативні завдання, зразки діалогів, аудіо та відеоматеріали до тем сприятимуть формуванню навичок аудіювання, монологічного та діалогічного мовлення, заохоченню студентів до навчально-пізнавальної діяльності.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Поліщук Анжеліна Володимирівна - старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.

Category: СПГ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології (Деревообробні та меблеві технології). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Поліщук Анжеліна Володимирівна - старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: ЕНК містить автентичні тексти зі спеціальності для розширення активного та пасивного запасу фахової лексики (Structure of Wood; Properties of Wood; Woodworking, Drying, Preservation; Wood Products; Pulp and Paper Manufacture; Furniture Industry, etc), аудіо- та відеоматеріали, творчі завдання з розділу “Ділова англійська мова”, необхідних для розвитку іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів.

blank18`100bank

Category: ДМТ

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Лісове господарство). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Поліщук Анжеліна Володимирівна - старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: ЕНК містить достатню кількість автентичних текстів з фаху (Forest Biotechnology; Forests and Forestry in Ukraine, Great Britain and the USA; Dendrology; Silviculture, etc), аудіо- та відеоматеріалів, творчих завдань з “Ділової англійської мови” (заповнення анкет та резюме, ведення ділового листування, виступи з презентаціями на наукових конференціях), необхідних для розвитку комунікативної компетентності в майбутній професійній діяльності.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство (Садово-паркове господарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Поліщук Анжеліна Володимирівна - старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: ЕНК містить достатню кількість автентичних текстів з фаху (Landscape Architecture, Park and Garden Design, Ornamental Dendrology, Gene Engineering in Plant Breeding, Floriculture, etc) та відеоматеріалів, необхідних для підвищення рівня професійно-комунікативних навичок та вмінь студентів. Творчі завдання з “Ділової англійської мови”: заповнення анкети та резюме, написання листа-заявки при влаштуванні на роботу, ведення ділового листування та документації, виступ із презентацією на науковій конференції тощо - сприятимуть  розвитку ділового професійного мовлення, адаптації до іншомовного середовища.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 8. ECTS: 5; 4.
Автор: Пилипенко Лілія Леонідівна - асистент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей. Анотація: Навчальна дисципліна «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» розрахована на студентів, які вивчали англійську мову в загальноосвітніх навчальних закладах і мають відповідний рівень підготовки. Курс передбачає комплексне викладання мови: всі аспекти мови вивчаються паралельно з розвитком мовленнєвих навичок та вмінь, приділяється особлива увага професійній лексиці в контексті опрацювання відповідних аутентичних матеріалів.

Category: Агро

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 2,5.
Автор: Вознюк Тетяна Михайлівна - асистент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.

blank20

Category: МВ

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (1-8). ЄКТС: 2 (16).
Автори: Якушко Катерина Григорівна - к.пед. н., старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей..
Анотація:
ЕНК пропонує теоретичний та практичний лексичний матеріал для вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням з метою опанування основ англійської терміносистеми спеціальності "Соціальна робота" з акцентом на розвиток комунікативних навичок та початковою підготовкою до ЄВІ з англійської мови.

Category: СР
Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2 (1-4). ЄКТС: 5 (8).
Викладач: Грабовська Інна Вікторівна завідувач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Category: ФКС

Спеціальності: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2 (1-4). ECTS: 3 (5).
Автор: Цимбал Світлана Володимирівна - доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.

Курс розроблений для студентів 1 року навчання.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4 (1-4). ЄКТС: 2 (5).
Викладач: Цимбал Світлана Володимирівна, доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: Курс спрямований на формування в студентів спеціалізованих англомовних комунікативних компетенцій в галузі читання, говоріння й аудіювання для забезпечення спілкування в професійній сфері через формування у студентів комунікативної, лінгвістичної і соціокультурної компетенції; розвиток позитивного ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу; набуття вміння міжособистісного спілкування, необхідного для повноцінного функціонування як у професійному середовищі, так і за його межами.

Category: БтБ

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 6.
Викладач: Грабовська Інна Вікторівна - завідувач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.

Англійська мова (ЗКР)

Category: ЗКР