Англійської мови

Courses tagged with "Англійської мови"

Спеціальності: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-2). ECTS: 3 (6).
Автор: Цимбал Світлана Володимирівна - доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.

Category: АКіТ

Спеціальності: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 3 (6).
Автор: Цимбал Світлана Володимирівна - доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.

Category: АКіТ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-2; 8). ЕКТС: 3 (6).
Автор: Цимбал Світлана Володимирівна - доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: У курсі розглядаються питання оволодіння основними категоріями фонематичного, граматичного ряду, базовою лексикою та моделями словотворення. Проходить підготовка студентів до професійного спілкування в усній та письмових формах англійською мовою. Здійснюється професійно-орієнтоване навчання майбутніх спеціалістів.

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-2; 8). ЕКТС: 3 (6).
Автор: Цимбал Світлана Володимирівна - доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: У курсі розглядаються питання оволодіння основними категоріями фонематичного, граматичного ряду, базовою лексикою та моделями словотворення. Проходить підготовка студентів до професійного спілкування в усній та письмових формах англійською мовою. Здійснюється професійно-орієнтоване навчання майбутніх спеціалістів.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 6.
Автор: Цимбал Світлана Володимирівна - доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.

Анотація: У курсі розглядаються питання оволодіння основними категоріями фонематичного, граматичного ряду, базовою лексикою та моделями словотворення. Проходить підготовка студентів до професійного спілкування в усній та письмових формах англійською мовою. Здійснюється професійно-орієнтоване навчання майбутніх спеціалістів.

Category: Теп

Спеціальність: •151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології); •141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Цимбал Світлана Володимирівна - доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: У курсі розглядаються питання: забезпечення комунікативної спрямованості навчання всіх видів мовленнєвої діяльності;здійснюється вибір мовного матеріалу з урахуванням функціонально-комунікативного підходу;сприяння інтенсифікації навчального процесу на основі стимулювання активної діяльності мислення та мовлення студентів, застосування сучасних методів, прийомів, засобів.

Category: АКіТ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Цимбал Світлана Володимирівна - доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: У курсі розглядаються питання: забезпечення комунікативної спрямованості навчання всіх видів мовленнєвої діяльності;здійснюється вибір мовного матеріалу з урахуванням функціонально-комунікативного підходу;сприяння інтенсифікації навчального процесу на основі стимулювання активної діяльності мислення та мовлення студентів, застосування сучасних методів, прийомів, засобів.

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ECTS: 5.
Автор: Поліщук Анжеліна Володимирівна - старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.

Category: ДМТ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ECTS: 6.
Автор: Поліщук Анжеліна Володимирівна - старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.

Category: ЛГ

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ECTS: 5.
Автор: Поліщук Анжеліна Володимирівна - старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.

Category: СПГ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології (Деревообробні та меблеві технології). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Поліщук Анжеліна Володимирівна - старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: ЕНК призначений містить автентичні тексти з фаху для розширення активного та пасивного лексичного запасу (Structure of Wood; Properties of Wood; Woodworking, Drying, Preservation; Wood Products; Pulp and Paper Manufacture; Furniture Industry, etc), аудіо- та відеоматеріалів, творчих завдань з розділу “Ділова англійська мова”, необхідних для розвитку іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів.

blank18`100bank

Category: ДМТ

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Лісове господарство). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Поліщук Анжеліна Володимирівна - старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: ЕНК містить достатню кількість автентичних текстів з фаху (Forest Biotechnology; Forests and Forestry in Ukraine, Great Britain and the USA; Dendrology; Silviculture, etc), аудіо- та відеоматеріалів, творчих завдань з “Ділової англійської мови” (заповнення анкет та резюме, ведення ділового листування, виступи з презентаціями на наукових конференціях), необхідних для розвитку комунікативної компетентності в майбутній професійній діяльності.

Category: ЛГ

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство (Садово-паркове господарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Поліщук Анжеліна Володимирівна - старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: ЕНК містить достатню кількість автентичних текстів з фаху (Landscape Architecture, Park and Garden Design, Ornamental Dendrology, Gene Engineering in Plant Breeding, Floriculture, etc) та відеоматеріалів, необхідних для підвищення рівня професійно-комунікативних навичок та вмінь студентів. Творчі завдання з “Ділової англійської мови”: заповнення анкети та резюме, написання листа-заявки при влаштуванні на роботу, ведення ділового листування та документації, виступ із презентацією на науковій конференції тощо - сприятимуть  розвитку ділового професійного мовлення, адаптації до іншомовного середовища.

Category: СПГ

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 8; 4 (Ск). ECTS: 4; 8 (Ск).
Автор: Пилипенко Лілія Леонідівна - асистент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.

Category: Агро

Спеціальність: 203 Садівництво і виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1, 8. ECTS: 4.
Автор: Біліченко Алла Миколаївна - старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.

blank20`2lek`5bank

nmk_sad2019_0-конвертирован.pdfnmk_sad2019_0-конвертирован.pdf
Category: СВ

Спеціальність: 203 Садівництво і виноградарство (Садівництво і виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5,5.
Автор: Біліченко Алла Миколаївна - старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.

Blank20`2lek

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 2,5.
Автор: Вознюк Тетяна Михайлівна - асистент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.

blank20

Category: МВ

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (1-8). ЄКТС: 2 (16).
Автори: Якушко Катерина Григорівна - к.пед. н., старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей; Підпалий Андрій Володимирович - к.філол.н., доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація:
ЕНК пропонує теоретичний та практичний лексичний матеріал для вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням з метою опанування основ англійської терміносистеми спеціальності "Соціальна робота" з акцентом на розвиток комунікативних навичок та початковою підготовкою до ЄВІ з англійської мови.

Category: СР

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8, 10. ECTS: 3.
Автор: Грабовська Інна Вікторівна - завідувач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: Програма навчальної дисципліни передбачає вивчення таких тем: типологія словників, розвиток галузевих терміносистем, аналіз джерел для їх створення.

Bank0

Category: Філ

Спеціальність: 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8 (4-8). ECTS: 5 (14).
Автор: Грабовська Інна Вікторівна, завідувач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: Програма навчальної дисципліни спрямована на формування лінгвістичної, комунікативної та соціокультурної компетентностей незалежного користувача англійської мови.

blank20

Category: ФілА