Механіки

Courses tagged with "Механіки"

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 8.
Автори: Черниш Олег Миколайович - доцент кафедри механіки; Бондар Марія Миколаївна - доцент кафедри механіки.
Анотація: В курсі розглянуті основні  розділи прикладної механіки – теоретичну механіку, опір матеріалів, теорію механізмів і машин та деталі машин. Теоретична механіка, як основа курсу, вивчає питання статики, кінематики та динаміки. Статика досліджує властивості сил, способи перетворення систем сил і умови рівноваги тіл під дією систем сил; кінематика - рух тіл із геометричної точки зору без урахування їх мас і діючих сил; динаміка - рух матеріальних тіл під дією прикладених до них сил. В опорі матеріалів вивчаються основи розрахунків деталей і елементів конструкцій на міцність, жорсткість і стійкість. В теорії механізмів і машин та деталях машин вивчаються структура і класифікація механізмів і машин, методи їх кінематичного і динамічного аналізу, питання синтезу за заданими властивостями і розрахунку складових частин. Курс прикладної механіки закладає наукову основу для вивчення спеціальних дисциплін, які пов’язані з механізацією та експлуатацією обладнання для обробки деревини та меблевими технологіями.
Доступ: Закритий

Category: ДМТ

Knowledge area: 19- "Architecture and construction". Speciality: 192 "Building and engineeuing of the city". For ED: Bachelor. Semester: 3-4. ECTS: 6,5. 

Author:   Kutsenko Anastasiia - Associate professor of the Derpartment of Mechanics

Summary: the calculations on strength and rigidity of elements of constructions such as bar, shaft and beam are considered


Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ЕСТS: 6.
Автор: Куценко Анастасія Григорівна - доцент кафедри механіки.
Анотація: Будівельна механіка є аналітичним продовженням таких базових інженерних дисципін, як опір матеріалів (механіка матеріалів і конструкцій) та теоретична механіка. Перша частина курсу містить три змістовних модулі: розрахунок плоских ферм, розрахунок плоских складених конструкцій та розрахунок конструкцій від рухомого навантаження.

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 2-3.
Автори: Булгаков Володимир Михайлович - професор кафедри механіки; Ляшко Анастасія Петрівна - асистент кафедри конструювання машин.

NN16~15lek

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ESTS: 4.
Автор: Яременко Вадим Володимирович - доцент кафедри механіки.
Анотація: У курсі розглядаються питання структурного та кінематичного аналізу машин і механізмів.

Blank16`6lab`bank30

Category: БЦІ

Спеціальність: 133-Галузеве машинобудування. ОСБакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автори: Пилипенко Андрій Петрович - доцент кафедри механіки.

Анотація: 

Category: ГМаш

Cпеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автори: Пилипенко Андрій Петрович - доцент кафедри механіки; Чаусов Микола Георгійович - професор кафедри механіки.

NP16`7res

Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 7.
Автори: Пилипенко Андрій Петрович - доцент кафедри механіки; Чаусов Микола Георгійович - професор кафедри механіки.

NN16`14res

Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ЕСТS: 5.
Автор: Куценко Анастасія Григорівна - доцент кафедри механіки.
Анотація: Перша частина курсу містить два змістовних модулі: статика та кінематика. Курс спрямований на набуття студентами практичних навичок у визначенні реакцій опор різноманітних плоских механічних систем типу: балки, рами та ферми, а також на вивчення геометрії простих і складних рухів матеріальної точки та твердого тіла, тобто на вміння одержувати рівняння траєкторії руху матеріальної точки, визначати її швидкість та прискорення при різних простих рухах.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ESTS: 8.
Автор: Черниш Олег Миколайович - доцент кафедри механіки, Березовий Микола Георгійович - доцент кафедри механіки.
Анотація: У I частині курсу розглянуті загальні питання структурного і кінематичного аналізу механізмів і машин, основи будови механізмів та принципи розрахунку їх кінематичних параметрів.
Доступ: Закритий.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 4. ECTS: 3.
Автор: Куценко Анастасія Григорівна - доцент кафедри механіки.
Анотація: Дисципліна спрямована на вивчення студентами механічних властивості тканин, органів і системи живого організму і механічних явищ, що супроводжують процеси життєдіяльності. Біомеханіка знаходиться на стику різних наук: медицини, механіки, математики, фізіології, біофізики, яка залучає в свою сферу різних спеціалістів, таких як інженери, конструктори, технологи, програмісти та ін.

Category: МОБ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання с.-г. виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ESTS: 3.
Автор: Черниш Олег Миколайович - доцент кафедри механіки.
Анотація: В курсі розглянуті питання проектування і розрахунку машин та обладнання вібраційної дії, методи і принципи аналітичного описання коливального руху, принципи створення вібраційних машин та їх конструктивні особливості.

Category: МОБ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу). ОС: Магістр. Семестр: 2. ESTS: 3.
Автори: Черниш Олег Миколайович - доцент кафедри механіки, Головач Іван Володимирович - професор кафедри механіки.
Анотація: В курсі розглянуті питання проектування і розрахунку машин вібраційної дії, методи і принципи аналітичного описання коливального руху, принципи створення вібраційних машин у цілому та обладнання лісового комплексу, а також їх конструктивні особливості.
Доступ: Закритий.

Category: ОЛК
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 203 Агроінженерія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Бондар Марія Миколаївна - доцент кафеди механіки, Куценко Анастасія Григорівна - доцент кафеди механіки.
Анотація: У курсі розглядаються розрахунки на міцність та жорсткість таких основних елементів конструкцій, як стержень, вал і балка.

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автори: Пилипенко Андрій Петрович - доцент кафедри механіки; Чаусов Микола Георгійович - професор кафедри механіки.

Blank16`5lek

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 2 (Ск). ЄКТС: 3; 4(Ск).
Автори: Пилипенко Андрій Петрович - доцент кафедри механіки.

Blank16`6prez`3res

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ESTS: 4.
Автор: Черниш Олег Миколайович - доцент кафедри механіки.
Анотація: В курсі розглянуті основні розділи теоретичної механіки – статику, кінематику, динаміку, основи аналітичної механіки. Наведені методи і принципи аналітичного описання загальних закономірностей механічного руху і рівноваги матеріальних тіл і систем. Це одна з фундаментальних загальнонаукових дисциплін фізико-математичного циклу, яка є науковою базою технічних спеціальностей практично в усіх галузях виробництва та переробки продукції.
Доступ: Закритий

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Автор: Березовий Микола Георгійович - завідувач кафедри механіки.

Blank18`1lek`2zav

Category: АІ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Яременко Вадим Володимирович - доцент кафедри механіки.

Blank17

Category: ХТ