Нарисної геометрії

Courses tagged with "Нарисної геометрії"

Спеціальність: Всі. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор:
Несвідомін Андрій Вікторович - ст. викладач кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: 3D моделювання – одна із базових інженерних дисциплін підготовки дослідників в різних галузях. Метою дисципліни є одержання студентами навичків роботи з програмами комп'ютерного моделювання стаціонарних та рухомих об'єктів в просторі.

blank20

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Бабка Віталій Миколайович - доцент кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну.

Category: АКіТ

Спеціальність: 144 - Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Бабка Віталій Миколайович - доцент кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну.

Category: Теп

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології.  ОС: Бакалавр. Семестр: 1ЄКТС: 5.
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація:  Курс спрямований на формування у студентів знання, вміння і навички, необхідні для виконання інженерних та комп'ютерних креслеників.


Category: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Дисципліна спрямована на оволодіння студентами навичок побудови 3D-моделі меблі та конструкторських документів за допомогою графічних редакторів.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: Бакалавр. Семестр: 1;. ЄКТС: 4 (7).
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація:  Курс спрямований на формування у студентів знання, вміння і навички, необхідні для виконання інженерних, будівельних та комп'ютерних креслеників.

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 4.
Автор: Несвідомін Віктор Миколайович - професор кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Курс направлений на формування навичків володіння сучасними середовищами комп'ютерної математики та елементами програмування для виконання розрахунків в галузі будівельної інженерії.

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціалізація: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2, (Ск. 1). ЕCTS: 3 (7), (Ск. 5).
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів знання, вміння і навички, необхідні для виконання комп'ютерних будівельних креслень.

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2019

Specialty: 192 Construction and Civil Engineering. QG: Bachelor. Semester: 1 (1, 2). ECTS: 2 (5).
Author: Nesvidomin Andriy - Senior Lecturer of the Department of Descriptive Geometry, Computer Graphics and Design.
Annotation. The course is designed to develop skills of execution of design documents in computer graphics environments KOMPAS-3D and SolidWorks.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2020

Specialty: 192 Construction and civil engineering. OS: Bachelor. Semester: 2 (1-2). ECTS: 3 (5).
Author: Nesvidomin Andriy - Senior Lecturer of department descriptive geometry, computer graphic and design

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8.  ЄКТС: 3.
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну.
Анотація:  В курсі розглянуто тенденції розвитку аграрної техніки. Основи технічного дизайну лісогосподарських машин.  

Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8ЄКТС: 8.
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: В курсі розглянуто тенденції розвитку аграрної техніки. Основи технічного дизайну та ергономіки сільськогосподарського машинобудування. Особливу увагу приділено сучасним конструкціям машин і обладнання АПК. Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-3). ECTS: 1 (6).
Автор: Несвідомін Віктор Миколайович - професор кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-3). ECTS: 3 (6).
Автор: Несвідомін Віктор Миколайович - професор кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1-3). ECTS: 2 (6).
Автор: Несвідомін Віктор Миколайович - професор кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Несвідомін Віктор Миколайович - професор кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Несвідомін Віктор Миколайович - професор кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Знання та вміння, набуті при вивченні курсу "Нарисна геометрія" необхідні для побудови і читання плоских зображень просторових об'єктів, виконання креслеників, є базою для використання 3D комп'ютерної графіки.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2018

Specialty: 133 Branch mechanical engineering. QG: Bachelor. Semester: 1 (1-3). ECTS: 1 (7.5).
Author: Nesvidomin Andriy - Senior Lecturer of the Department of Descriptive Geometry, Computer Graphics and Design.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2018

Specialty: 133 Branch mechanical engineering. QG: Bachelor. Semester: 2 (1-3). ECTS: 4 (7.5).
Author: Nesvidomin Andriy - teacher of the Department of Descriptive Geometry, Computer Graphics and Design

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2019

Specialty: 133 Sectoral engineering. Education level: Bachelor. Semester: 3 (1-3). ECTS: 2.5 (7.5).
Author: Nesvidomin Andriy - Senior Lecturer of the Department of Descriptive Geometry, Computer Graphics and Design.
Abstract: The course is designed to obtain work skills in modern computer graphics systems in engineering.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2019