Технологій у птахівництві,свинарстві та вівчарств

Область Курси відмічена як "Технологій у птахівництві,свинарстві та вівчарств"

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 1 (Ск). ЕСТS: 4; 5 (Ск).
Автори: Ліхтер Микола Іванович - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Богданова Наталія Василівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: «Технологiя виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. РОЗДІЛ ТВАРИННИЦТВО» – це навчальна дисципліна прикладного біологічного профілю для інженерних спеціальностей аграрних вищих навчальних закладів. Навчальна дисципліна (розділ «Тваринництво») має три структурні компоненти: продукція, селекція і технологiя.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 207 Водні біоресурси і аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ECTS: 5.
Автор: Зламанюк Людмила Михайлівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: Мета дисципліни – формування у студентів системи знань і навиків з питань розведення, відтворення тварин, годівлі, утримання та технологій виробництва, первинної і поглибленої переробки продукції сільськогосподарських тварин.
Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 3 (Ск). ECTS: 5.
Автори: Туринський Василь Михайлович - професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Богданова Наталія Василівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: Народногосподарське значення, стан і перспективи розвитку вівчарства. Біологічні особливості овець. Виробничі напрями і породні ресурси сучасного вівчарства. Бонітування овець. Годівля, утримання і догляд стада овець. Одержання, первинна обробка і переробка продукції овець.
Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 3 (Ск). ECTS: 4.
Автори: Туринський Василь Михайлович, доктор с.-г. наук, професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Богданова Наталія Василівна, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: Народногосподарське значення, стан і перспективи розвитку козівництва. Біологічні особливості кіз. Біологічна і харчова цінність козлятини та козиного молока. Породи, поширення та породне районування. Технології виробництва і переробки козиного молока. Структурна схема формування конкурентоспроможного виробництва і переробки продукції козівництва України.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 3 (Ск). ECTS: 4; 6 (Ск).
Автор: Уманець Руслана Миколаївна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 3 (Ск). ECTS: 5.
Автори: Прокопенко Наталія Павлівна - професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Мельник Вікторія Вікторівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Базиволяк Світлана Михайлівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (6-7); 3 (Ск). ECTS: 4 (8); 4,5 (9) (Ск).
Автори: Лихач В. Я.., Грищенко С.М., Грищенко Н.П.
Анотація: Курс спрямований на вивчення стану та перспектив розвитку свинарства в Україні та Світі, біологічних особливостей генофонду свиней, селекційно-племінної роботи у свинарстві та використання гібридизації. Особливості технологічних складових (годівля, утримання, мікроклімат, та інше) виробництва свинини на промислових комплексах, основи технології переробки свинини. Дисципліна поділена на дві частини ЕНК ТВП свинарстві Ч.1 та Ч.2.
У курсі ТВП свинарства Ч.1 викладено: становлення, сучасний стан свинарства; перспективи розвитку, біологічні особливості свиней. Детально висвітлено породоутворюючі процеси, методи селекції, генетики, розведення та відтворення поголів’я свиней.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 8 (7-8); 3 (Ск).  ECTS: 4 (8); 4,5 (9) (Ск).
Автори: Лихач В.Я.,Грищенко С.М., Грищенко Н.П., Зламанюк Л.М.
Анотація: Дисципліна спрямована на вивчення фактичного стану, перспектив розвитку свинарства в Україні та Світі, біологічних особливостей генофонду свиней, селекційно-племінної роботи та гібридизації у свинарстві. Особливості технологічних складових (годівля, утримання, мікроклімат, та інше) виробництва свинини на промислових комплексах, основи технології переробки свинини. Дисципліна поділена на дві частини ЕНК ТВП свинарства Ч.1 та Ч.2. У курсі ТВП свинарства Ч.2: висвітлено основні питання сучасної технології виробництва свинини за різних форм господарювання, особливості виробництва свинини на промислових комплексах, основи технології переробки свинини, представлено сучасні вимоги щодо ветеринарно-санітарного благополуччя свинарських підприємств.

Категорія: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Сучасні технології промислового птахівництва). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Мельник Вікторія Вікторівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Базиволяк Світлана Михайлівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: У курсі вивчаються процеси життєдіяльності окремих органів, систем та організму загалом, етології птиці, що дозволяє свідомо втручатися у ці процеси з метоюїх зміни у потрібному для людини напрямку.
Протокол №2 від 28.09.2020.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. Семестр: 3. ECTS: 4.
Викладач: Уманець Руслана Миколаївна – доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: Вивчення дисципліни «Звірівництво як бізнес» – сприяє оволодінню майбутніми фахівцями теоретичними знаннями та практичними навичками щодо розведення та селекції хутрових звірів, удосконалення методів утримання та годівлі, складання техніко-економічних розрахунків, раціонального використання сировинних ресурсів, живої праці, основних та оборотних фондів.
Категорія: ТВППТ
Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Технологічний менеджмент у свинарстві). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Викладач: Зламанюк Людмила Михайлівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Категорія: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва (Сучасні технології промислового птахівництва). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Мельник Вікторія Вікторівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2016
Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Туринський Василь Михайлович - д‑р с.‑г. наук, професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Богданова Наталія Василівна - канд. с.‑г. наук, доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: Розвиток органічного сектору в світі та Україні. Принципи ведення органічного козівництва; особливості відтворення, утримання та годівлі кіз в умовах органічного виробництва; правила та порядок сертифікації козівничих господарств згідно вимог ЄС та ХАССП.
П23
Категорія: ТВППТ

Переробка продукції тваринного походження: Дрібне тваринництво.
Спеціальність:
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 1,5 (5).
Автор: Уманець Руслана Миколаївна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: Вивчення технологічних особливостей сировини тваринного походження; вибір оптимальних умов та способів переробки м’яса, ознайомлення з діючими програмними продуктами України та розробленими в інших країнах світу. Знання теоретичних основ технологічних процесів переробки м’яса дрібних тварин та виробництва м’ясопродуктів, організації технологічних потоків дають можливість майбутнім фахівцям у подальшій практичній діяльності правильно підбирати раціональні режими та способи ведення технологічних операцій, контролювати якість сировини та матеріалів, що використовуються у м’ясопереробному виробництві, та готової продукції.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Переробка продукції тваринного походження: Птахівництво.
Спеціальність:
 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 1,5 (5).
Автор: Базиволяк Світлана Михайлівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: Курс вивчає порядок реалізації птиці на м'ясопереробні підприємства, особливості первинної та глибокої переробки яєць і м'яса птиці в Україні та світі. Скдад та властивості м'яса отриманого від різних видів птиці, вплив окремих факторів на формування його якісних показників як сировини для переробки, методи консервування маса, мясопродуктів та харчових яєць. 

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Сучасні технології промислового птахівництва). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Базиволяк Світлана Михайлівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: Курс вивчає ведення селекційно-племінної роботи у птахівництві, рівень загального прояву генетичного потенціалу яєчної і м’ясної продуктивності птиці, сучасні методи оцінки племінної цінності птиці різних видів на основі генетико-популяційних, онтогенетичних і селекційно-генетичних досліджень.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Технологічний менеджмент у свинарстві). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач Грищенко Наталія Петрівна – доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.

НП16`30bank

Категорія: ТВППТ
Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Прокопенко Наталія Павлівна - професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві, д.с.-г.н., професор; Мельник Вікторія Вікторівна - професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві, д.і.н., доцент; Базиволяк Світлана Михайлівна – доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві, к.с.-г.н., доцент.
Анотація: У курсі розглядаються питання технологічного процесу виробництва і первинної переробки харчових яєць та м’яса птиці, а також побічної продукції птахівництва з організацією контролю якості продукції у господарствах різного типу та форм господарювання з використанням сучасних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки.

П23

Категорія: ТВППТ
Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Мельник Вікторія Вікторівна - професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Базиволяк Світлана Михайлівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Прокопенко Наталія Павлівна - професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: ...
П23
Категорія: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва (Сучасні технології промислового птахівництва). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 7.
Автор: Прокопенко Наталія Павлівна - завідувач кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: У курсі розглядаються питання сучасних технологій процесу виробництва  і первинної переробки харчових яєць та м’яса птиці, а також побічної продукції птахівництва з організацією контролю якості продукції у господарствах різного типу та форм господарювання за використання сучасних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019