Технологій у птахівництві,свинарстві та вівчарств

Courses tagged with "Технологій у птахівництві,свинарстві та вівчарств"

Спеціальність:  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 1 (Ск). ЕСТS: 4; 5 (Ск).
Автори: Ліхтер Микола Іванович - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Богданова Наталія Василівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: «Технологія виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. РОЗДІЛ ТВАРИННИЦТВО» – це навчальна дисципліна прикладного біологічного профілю для інженерних спеціальностей аграрних вищих навчальних закладів. Навчальна дисципліна (розділ «Тваринництво») має три структурні компоненти: продукція, селекція і технологія.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 1,5.
Автори: Ліхтер Микола Іванович - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Богданова Наталія Василівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: Дисципліна «Технологія виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції» має два розділи тваринництво і рослинництво. Технологія виробництва, зберігання і переробки продукції тваринництва вивчає комплекс виробничих процесів і операцій, спрямованих на одержання великої кількості й високої якості продукції. Розглядаються біологічні і господарські закономірності одержання продукції тваринництва. Наведено норми технологічного проектування у тваринництві. Вивчення даного розділу сприяє розвитку творчих інженерних умінь щодо удосконалення техніки і технології у тваринництві.
Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 207 Водні біоресурси і аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ECTS: 4.
Автори: Зламанюк Людмила Михайлівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Уманець Руслана Миколаївна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 3 (Ск). ECTS: 5.
Автори: Туринський Василь Михайлович - професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Богданова Наталія Василівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: Народногосподарське значення, стан і перспективи розвитку вівчарства. Біологічні особливості овець. Виробничі напрямки і породні ресурси сучасного вівчарства. Бонітування овець. Годівля, утримання і догляд стада овець. Одержання, первинна обробка і переробка продукції овець.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 3 (Ск). ECTS: 5.
Автори: Туринський Василь Михайлович, доктор с.-г. наук, професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Богданова Наталія Василівна, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: Народногосподарське значення, стан і перспективи розвитку козівництва. Біологічні особливості кіз. Біологічна і харчова цінність козлятини та козиного молока. Породи, поширення та породне районування. Технології виробництва і переробки козиного молока. Структурна схема формування конкурентоспроможного виробництва і переробки продукції козівництва України.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 3 (Ск). ECTS: 4; 6 (Ск).
Автор: Уманець Руслана Миколаївна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 3 (Ск). ECTS: 5; 8 (Ск).
Автори: Прокопенко Наталія Павлівна - професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Мельник Вікторія Вікторівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Базиволяк Світлана Михайлівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (7-8); 3 (Ск). ECTS: 4 (8); 4,5 (9) (Ск).
Автори: Засуха Ю.В., Грищенко С.М., Грищенко Н.П.
Анотація: Курс спрямований на вивчення стану та перспектив розвитку свинарства в Україні та Світі, біологічних особливостей генофонду свиней, селекційно-племінної роботи у свинарстві та використання гібридизації. Особливості технологічних складових (годівля, утримання, мікроклімат, та інше) виробництва свинини на промислових комплексах, основи технології переробки свинини. Дисципліна поділена на дві частини ЕНК ТВП свинарстві Ч.1 та Ч.2.
У курсі ТВП свинарства Ч.1 викладено: становлення, сучасний стан свинарства; перспективи розвитку, біологічні особливості свиней. Детально висвітлено породоутворюючі процеси, методи селекції, генетики, розведення та відтворення поголів’я свиней.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 8 (7-8); 3 (Ск).  ECTS: 4 (8); 4,5 (9) (Ск).
Автори: Лихач В.Я.,Грищенко С.М., Грищенко Н.П., Зламанюк Л.М.
Анотація: Дисципліна спрямована на вивчення фактичного стану, перспектив розвитку свинарства в Україні та Світі, біологічних особливостей генофонду свиней, селекційно-племінної роботи та гібридизації у свинарстві. Особливості технологічних складових (годівля, утримання, мікроклімат, та інше) виробництва свинини на промислових комплексах, основи технології переробки свинини. Дисципліна поділена на дві частини ЕНК ТВП свинарства Ч.1 та Ч.2. У курсі ТВП свинарства Ч.2: висвітлено основні питання сучасної технології виробництва свинини за різних форм господарювання, особливості виробництва свинини на промислових комплексах, основи технології переробки свинини, представлено сучасні вимоги щодо ветеринарно-санітарного благополуччя свинарських підприємств.

Category: ТВППТ
Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура (Водні біоресурси та аквакультура). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Вдовенко Н.М., Михальчишина Л.Г.
Анотація: Мета вивчення дисципліни “Економіка рибогосподарської галузі” – формування професійного світогляду майбутнього фахівця з водних біоресурсів та аквакультури, опанування наукових засад та механізмів раціонального розвитку рибогосподарської галузі, обґрунтуванні напрямів підвищення еколого-економічної ефективності відтворення рибних ресурсів та вилову риби. Курс розглядає теоретичні та методологічні підходи до соціально-економічної сутності стратегії сталого розвитку рибогосподарської галузі в сучасних умовах, оцінку рівня раціонального використання ресурсного потенціалу галузі в ринкових умовах господарювання. процес формування еколого-економічних засад забезпечення ефективного розвитку рибогосподарського комплексу в умовах ринку.
Category: ВБР

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Сучасні технології промислового птахівництва). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Мельник Вікторія Вікторівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Базиволяк Світлана Михайлівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: У курсі вивчаються процеси життєдіяльності окремих органів, систем та організму загалом, етології птиці, що дозволяє свідомо втручатися у ці процеси з метоюїх зміни у потрібному для людини напрямку.
Протокол №2 від 28.09.2020.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Технологічний менеджмент у свинарстві). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Зламанюк Людмила Михайлівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Грищенко Наталія Петрівна – доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Грищенко Сергій Миколайович – доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.


Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Технологічний менеджмент у свинарстві). Семестр: 3. ECTS: 5.
Автори: Грищенко Наталія Петрівна – доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Грищенко Сергій Миколайович – доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві, Зламанюк Людмила Михайлівна – доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Грунтковський Микола Сергійович – доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: Курс спрямований на вивчення сучасних методів та способів забою та переробки продукції свинарства відповідно до міжнародних стандартів безпечності та якості продукції призначеної для харчування людини з врахуванням оптимального економічного ефекту для функціонування підприємств по виробництву продукції свинарства.

НП17`50bank

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Технологічний менеджмент у свинарстві). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Автори: Грищенко Наталія Петрівна – доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Грищенко Сергій Миколайович – доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві, Зламанюк Людмила Михайлівна – доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.

НП16`30bank

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва (Сучасні технології промислового птахівництва). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Мельник Вікторія Вікторівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Технологічний менеджмент у свинарстві). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Зламанюк Людмила Михайлівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Грищенко Наталія Петрівна – доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Грищенко Сергій Миколайович – доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Сучасні технології промислового птахівництва). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Базиволяк Світлана Михайлівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: Курс вивчає ведення селекційно-племінної роботи у птахівництві, рівень загального прояву генетичного потенціалу яєчної і м’ясної продуктивності птиці, сучасні методи оцінки племінної цінності птиці різних видів на основі генетико-популяційних, онтогенетичних і селекційно-генетичних досліджень.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Магістр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 1,5 (12).
Автор: Уманець Руслана Миколаївна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: Вивчення технологічних особливостей сировини тваринного походження; вибір оптимальних умов та способів переробки м’яса, ознайомлення з діючими програмними продуктами України та розробленими в інших країнах світу. Знання теоретичних основ технологічних процесів переробки м’яса дрібних тварин та виробництва м’ясопродуктів, організації технологічних потоків дають можливість майбутнім фахівцям у подальшій практичній діяльності правильно підбирати раціональні режими та способи ведення технологічних операцій, контролювати якість сировини та матеріалів, що використовуються у м’ясопереробному виробництві, та готової продукції.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Магістр. Семестр: 1 (1-2). ECTS: 1,5 (12).
Автор: Базиволяк Світлана Михайлівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: Курс вивчає порядок реалізації птиці на м'ясопереробні підприємства, особливості первинної та глибокої переробки яєць і м'яса птиці в Україні та світі. Скдад та властивості м'яса отриманого від різних видів птиці, вплив окремих факторів на формування його якісних показників як сировини для переробки, методи консервування маса, мясопродуктів та харчових яєць. 

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва (Сучасні технології промислового птахівництва). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 7.
Автор: Прокопенко Наталія Павлівна - завідувач кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: У курсі розглядаються питання сучасних технологій процесу виробництва  і первинної переробки харчових яєць та м’яса птиці, а також побічної продукції птахівництва з організацією контролю якості продукції у господарствах різного типу та форм господарювання за використання сучасних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019