Філософії та міжнародної комунікації

Courses tagged with "Філософії та міжнародної комунікації"

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 144 Теплоенергетика; 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 2; 3. ECTS: 4; 3; 4.
Автор: Сторожук Світлана Володимирівна - професор кафедри філософії, доктор філософських наук.
Анотація: В курсі дається система знань із таких розділів філософії як онтологія, гносеологія (теорія пізнання), соціальна філософія, історичні типи філософії, що розкривають сутність відношення “людина – світ” в його найосновніших проявах. Курс відзначається світоглядною орієнтацією, яка дозволяє синтезувати набуті знання з фахових та гуманітарних дисциплін у цілісне світосприймання – теоретичне підґрунтя університетського рівня підготовки спеціалістів.

Спеціальності: 205 Лісове господарство; 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 8. ECTS: 4; 3.
Автори: Супрун А.Г., Культенко В.П., Савицька І.М., Кичкирук Т.В.
Викладачі: Гейко С.М., Лаута О.Д.
Анотація: Дисципліна "Філософія" сприяє світоглядній та методологічній освіті студентів, фундаменталізації та систематизації їхніх знань і передбачає, шляхом вивчення основних загальних проблем буття, природи, людини, суспільства, формування соціально-гуманістичної орієнтації студентів.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автори: Самарський А.Ю. та інші.
Викладач: Данилова Тетяна Вікторівна, доцент кафедри філософії.

Рік останньої атестації: 2017к

Спеціальності: 201 Агрономія; 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 1. ECTS: 4.
Автор: Кичкирук Т.В., - доцент кафедри філософії.
Викладач: Кичкирук Тетяна Василівна, доцент кафедри філософії.
Анотація: В курсі викладається система знань із таких розділів філософії як онтологія, гносеологія (теорія пізнання), соціальна філософія, історичні типи філософії, що розкривають сутність відношення "людина - світ" в його найосновніших проявах. Курс відзначається світоглядною орієнтацією, яка дозволяє синтезувати набуті знання з фахових та гуманітарних дисциплін у цілісне світосприймання - теоретичне підґрунтя університетського рівня підготовки фахівців.

Рік останньої атестації: 2017к

ВетеринаріяСпеціальності: 211 Ветеринарна медицина; 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 2. ECTS: 4.

Викладачі: Супрун Аліна Григорівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, Гейко Світлана Миколаївна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації; Лаута Олена Дмитрівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Анотація: Дисципліна "Філософія" сприяє світоглядній та методологічній освіті студентів, фундаменталізації та систематизації їхніх знань і передбачає, шляхом вивчення основних загальних проблем буття, природи, людини, суспільства, формування соціально-гуманістичної орієнтації студентів.

Рік останньої атестації: 2017

Міжнародні відносиниСпеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.

Викладачі: Савицька Інна Миколаївна, завідувач кафедри філософії та міжнародної комунікації

Гейко Світлана Миколаївна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації; 

Кравченко Алла Григорівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації; 

Лаута Олена Дмитрівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Анотація: Дисципліна "Філософія" сприяє світоглядній та методологічній освіті студентів, фундаменталізації та систематизації їхніх знань і передбачає, шляхом вивчення основних загальних проблем буття, природи, людини, суспільства, формування соціально-гуманістичної орієнтації студентів.

Category: МВ

Факультет: гуманітарно-педагогічний Спеціальність: 291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії ОС: Бакалавр. Семестр: ECTS: 3

Автори: Матвієнко Ірина Сергіївна - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Анотація: Логічна культура мислення студентів є необхідною складової їх професійної підготовки. Вивчення логіки студентами у вищій школі передбачає поєднання засобів традиційної логіки з окремими результатами і досягненнями символічної логіки і здійснюється у тісному зв’язку з іншими загальноосвітніми, суспільними та гуманітарними дисциплінами. Глибоке засвоєння логіки як науки – запорука також успішного практичного застосування творчого потенціалу студента, а пізніше – фахівця як під час навчання, так і в його безпосередній фаховій діяльності.

Category: МВ

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Чорноморденко Дмитро Іванович - старший викладач кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Category: ПО
Рік останньої атестації: 2017к

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ЄКТС: 7.
Викладач: Чорноморденко Дмитро Іванович - старший викладач кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Category: ПО
Рік останньої атестації: 2017к

Спеціальність: 053 «Психологія»

ОС: Бакалавр 

Семестр: 8

ЄКТС: 3.

Автор і викладач: Гейко Світлана Миколаївна – доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації

Анотація: філософія психології – це міждисциплінарна галузь знання, що зорієнтована на поєднання теоретичного потенціалу психологічної науки із досягненнями сучасної філософії. 

Завдяки цьому її вивчення дозволяє сформувати перелік загальних компетентностей, які лежать в основі вищої професійної освіти незалежно від сфери спеціалізації. 

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія

ОС: Бакалавр. 

Семестр: 5

ЄКТС: 4.

Автор: Гейко Світлана Миколаївна – доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Анотація: Основне призначення логіки – підвищення ефективності людського мислення. 

Знання логіки як науки зумовлює уміння міркувати не стихійно, а свідомо застосовуючи логічні закони та правила і отже, стимулює інтелектуальний розвиток людини в цілому. 

Засвоєння цієї науки – запорука успішного практичного застосування творчого потенціалу студента, а пізніше – фахівця як під час навчання, так і в його безпосередній фаховій діяльності.Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. 

ОС: Бакалавр. 

Семестр: 1. 

ЄКТС: 4. 

Автор і викладач: Гейко Світлана Миколаївна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія; 

ОС: Бакалавр. 

Семестр: 6. 

ЄКТС: 4.
Автори: 

Гейко Світлана Миколаївна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації; 

Лаута Олена Дмитрівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Category: Пс

Спеціальності: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 8.
Викладачі: Савицька Інна Миколаївна, завідувач кафедри філософії; Чорноморденко Дмитро Іванович, старший викладач кафедри філософії; Гейко Світлана Миколаївна, доцент кафедри філософії.
Анотація: Дисципліна "Філософія" сприяє світоглядній та методологічній освіті студентів, фундаменталізації та систематизації їхніх знань і передбачає, шляхом вивчення основних загальних проблем буття, природи, людини, суспільства, формування соціально-гуманістичної орієнтації студентів.

Category: СР

філософія

Спеціальність: 

035 Філологія; 

061 Журналістика

ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 3. ЄКТС: 4.

Викладачі:

Гейко Світлана Миколаївна - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації;

Кравченко Алла Григорівна - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації;

Лаута Олена Дмитрівна - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Category: Філ

СпортСпеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.

Викладачі: Супрун Аліна Григорівна – доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації;

Лаута Олена Дмитрівна – доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Анотація: Філософія являється світоглядом вищого теоретичного рівня, відображає сутнісні характеристики буття людини, соціуму і природи та основні форми їхньої взаємодії. Вивчення філософії сприяє світоглядно- методологічній підготовці студентів, формуванню філософської культури мислення, актуалізації національної свідомості майбутньої суспільної еліти, а тому є необхідною складовою теоретичного рівня університетського підготовки. Засвоєння філософських знань сприяє гуманізації суспільства, формуючи якісно вищий рівень взаємовідносин між людиною та світом, що спирається на критичне, творче та самостійне мислення.

Category: ФіС
Рік останньої атестації: 2017к

Спеціальність: 017 «Фізична культура і спорт» Фізична культура

ОС: Бакалавр 

Семестр: 1

ЄКТС: 4.

Викладачі: Супрун Аліна Григорівна – доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації; 

Гейко Світлана Миколаївна -  доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації; 

Лаута Олена Дмитрівна -  доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації

Анотація: Етика і естетика – це філософські дисципліни, які спрямовані на висвітлення специфіки морального і естетичного відношення людини до світу, що є необхідною складовою духовної культури. Етична і естетична свідомість розвиває людську суб’єктивність в її нормативно-ціннісному і чуттєво-творчому ставленні до дійсності, формує культуру особистості, дозволяє розв’язувати важливі і значущі для особистості проблеми. Важливо зосередити увагу на гуманістичних проблемах етики та естетики в перехідному суспільстві та посприяти розвитку (пробудженню, формуванню і спонуканню) морально-етичної та естетичної рефлексії, активної високоінтелектуальної особистості.Category: ФіС

Викладач: Сторожук Світлана Володимирівна, доктор філософських наук, професор

Спеціальності: •051 Економіка (Економіка підприємства); 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автори: Культенко В.П., Савицька І.М., Кичкирук Т.В.
Анотація: Дисципліна сприяє світоглядній та методологічній освіті студентів, фундаменталізації та систематизації їхніх знань і передбачає, шляхом вивчення основних загальних проблем буття, природи, людини, суспільства, формування соціально-гуманістичної орієнтації студентів.
Рік останньої атестації: 2017к
Рік останньої атестації: 2017к