Філософії та міжнародної комунікації

Courses tagged with "Філософії та міжнародної комунікації"

ЕнергіяСпеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 144 Теплоенергетика; 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 2; 3. ECTS: 4; 3; 4.

Автор: Сторожук Світлана Володимирівна - професор кафедри філософії, доктор філософських наук.

Анотація: В курсі дається система знань із таких розділів філософії як онтологія, гносеологія (теорія пізнання), соціальна філософія, історичні типи філософії, що розкривають сутність відношення “людина – світ” в його найосновніших проявах. Курс відзначається світоглядною орієнтацією, яка дозволяє синтезувати набуті знання з фахових та гуманітарних дисциплін у цілісне світосприймання – теоретичне підґрунтя університетського рівня підготовки спеціалістів.

лісове господарствоСпеціальності: 205 Лісове господарство; 206 Садово-паркове господарство. 

ОС: Бакалавр. Семестр:  8. ECTS: 4; 3.

Викладачі: доцент Гейко Світлана Миколаївна, доцент Лаута Олена Дмитрівна.

Анотація: Дисципліна "Філософія" сприяє світоглядній та методологічній освіті студентів, фундаменталізації та систематизації їхніх знань і передбачає, шляхом вивчення основних загальних проблем буття, природи, людини, суспільства, формування соціально-гуманістичної орієнтації студентів.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автори: Самарський А.Ю. та інші.
Викладач: Данилова Тетяна Вікторівна, доцент кафедри філософії.

Рік останньої атестації: 2017к

Спеціальності: 201 Агрономія; 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 1. ECTS: 4.

Автор: Кичкирук Т.В. - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Викладач: Кичкирук Тетяна Василівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Анотація: У курсі викладається система знань із таких розділів філософії як онтологія, гносеологія (теорія пізнання), соціальна філософія, історичні типи філософії, що розкривають сутність відношення "людина - світ" в його найосновніших проявах. Курс відзначається світоглядною орієнтацією, яка дозволяє синтезувати набуті знання з фахових та гуманітарних дисциплін у цілісне світосприймання - теоретичне підґрунтя університетського рівня підготовки фахівців.

Рік останньої атестації: 2017к

ВетеринаріяСпеціальності: 211 Ветеринарна медицина; 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 2. ECTS: 4.

Викладачі: Супрун Аліна Григорівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, Гейко Світлана Миколаївна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації; Лаута Олена Дмитрівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Анотація: Дисципліна "Філософія" сприяє світоглядній та методологічній освіті студентів, фундаменталізації та систематизації їхніх знань і передбачає, шляхом вивчення основних загальних проблем буття, природи, людини, суспільства, формування соціально-гуманістичної орієнтації студентів.

Рік останньої атестації: 2017

Міжнародні відносиниСпеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.

Викладачі: Савицька Інна Миколаївна, завідувач кафедри філософії та міжнародної комунікації

Гейко Світлана Миколаївна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації; 

Кравченко Алла Григорівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації; 

Лаута Олена Дмитрівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Анотація: Дисципліна "Філософія" сприяє світоглядній та методологічній освіті студентів, фундаменталізації та систематизації їхніх знань і передбачає, шляхом вивчення основних загальних проблем буття, природи, людини, суспільства, формування соціально-гуманістичної орієнтації студентів.

Category: МВ

Факультет: гуманітарно-педагогічний Спеціальність: 291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії ОС: Бакалавр. Семестр: ECTS: 3

Автори: Матвієнко Ірина Сергіївна - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Анотація: Логічна культура мислення студентів є необхідною складової їх професійної підготовки. Вивчення логіки студентами у вищій школі передбачає поєднання засобів традиційної логіки з окремими результатами і досягненнями символічної логіки і здійснюється у тісному зв’язку з іншими загальноосвітніми, суспільними та гуманітарними дисциплінами. Глибоке засвоєння логіки як науки – запорука також успішного практичного застосування творчого потенціалу студента, а пізніше – фахівця як під час навчання, так і в його безпосередній фаховій діяльності.

Category: МВ

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ЄКТС: 4.
Викладач: Чорноморденко Дмитро Іванович - старший викладач кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Category: ПО
Рік останньої атестації: 2017к

Спеціальність: 053 «Психологія»

ОС: Бакалавр 

Семестр: 8

ЄКТС: 3.

Автор і викладач: Гейко Світлана Миколаївна – доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації

Анотація: філософія психології – це міждисциплінарна галузь знання, що зорієнтована на поєднання теоретичного потенціалу психологічної науки із досягненнями сучасної філософії. 

Завдяки цьому її вивчення дозволяє сформувати перелік загальних компетентностей, які лежать в основі вищої професійної освіти незалежно від сфери спеціалізації. 

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Гейко Світлана Миколаївна – доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація: Основне призначення логіки – підвищення ефективності людського мислення.
Знання логіки як науки зумовлює уміння міркувати не стихійно, а свідомо застосовуючи логічні закони та правила і отже, стимулює інтелектуальний розвиток людини в цілому.
Засвоєння цієї науки – запорука успішного практичного застосування творчого потенціалу студента, а пізніше – фахівця як під час навчання, так і в його безпосередній фаховій діяльності.

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. 

ОС: Бакалавр. 

Семестр: 1. 

ЄКТС: 4. 

Автор і викладач: Гейко Світлана Миколаївна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія; 

ОС: Бакалавр. 

Семестр: 6. 

ЄКТС: 4.
Автори: 

Гейко Світлана Миколаївна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації; 

Лаута Олена Дмитрівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Category: Пс

релігіяСпеціальності: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 8.

Викладачі: Савицька Інна Миколаївна, завідувач кафедри філософії; Чорноморденко Дмитро Іванович, старший викладач кафедри філософії; Гейко Світлана Миколаївна, доцент кафедри філософії.

Анотація: Дисципліна "Філософія" сприяє світоглядній та методологічній освіті студентів, фундаменталізації та систематизації їхніх знань і передбачає, шляхом вивчення основних загальних проблем буття, природи, людини, суспільства, формування соціально-гуманістичної орієнтації студентів.

Category: СР

філософія

Спеціальність: 

035 Філологія; 

061 Журналістика

ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.

Викладачі:

Гейко Світлана Миколаївна - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації;

Кравченко Алла Григорівна - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації;

Лаута Олена Дмитрівна - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Category: Філ

СпортСпеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.

Викладачі: Супрун Аліна Григорівна – доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації;

Лаута Олена Дмитрівна – доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Анотація: Філософія являється світоглядом вищого теоретичного рівня, відображає сутнісні характеристики буття людини, соціуму і природи та основні форми їхньої взаємодії. Вивчення філософії сприяє світоглядно- методологічній підготовці студентів, формуванню філософської культури мислення, актуалізації національної свідомості майбутньої суспільної еліти, а тому є необхідною складовою теоретичного рівня університетського підготовки. Засвоєння філософських знань сприяє гуманізації суспільства, формуючи якісно вищий рівень взаємовідносин між людиною та світом, що спирається на критичне, творче та самостійне мислення.

Category: ФіС
Рік останньої атестації: 2017к

Фізична культура

Спеціальність: 017 «Фізична культура і спорт» 


ОС: Бакалавр 

Семестр: 1.  

ЄКТС: 4.

Викладачі: Супрун Аліна Григорівна – доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації; 

Гейко Світлана Миколаївна -  доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації; 

Лаута Олена Дмитрівна -  доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації

Анотація: Етика і естетика – це філософські дисципліни, які спрямовані на висвітлення специфіки морального і естетичного відношення людини до світу, що є необхідною складовою духовної культури. Етична і естетична свідомість розвиває людську суб’єктивність в її нормативно-ціннісному і чуттєво-творчому ставленні до дійсності, формує культуру особистості, дозволяє розв’язувати важливі і значущі для особистості проблеми. Важливо зосередити увагу на гуманістичних проблемах етики та естетики в перехідному суспільстві та посприяти розвитку (пробудженню, формуванню і спонуканню) морально-етичної та естетичної рефлексії, активної високоінтелектуальної особистості.Category: ФіС

Спеціальність:  033-Філософія 

ОС: Третій (освітньо-науковий) рівень Семестр:  1. ECTS: 4.
Викладач: Максюта Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та міжнародної комунікації
Анотація: Метою курсу є вироблення навиків змістовного мислення та застосування теоретичних і науково-методичних знань як у науковому дослідництві, так і практичній діяльності, уміння самостійного формування нових проблем, ідей та віднаходження і практичного використання максимально ефективних шляхів, підходів, способів, прийомів і методик їх вирішення.

філософія науки

Спеціальність – усі спеціальності НУБіП України.
ОС : Доктор філософії (PhD).
Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий).
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка, 03 Гуманітарні науки, 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, 08 Право, 09 Біологія, 10 Природничі науки, 12 Інформаційні технології, 13 Механічна інженерія, 14 Електрична інженерія, 15 Автоматизація та приладобудування, 16 Хімічна та біоінженерія, 18 Виробництво та технології, 20 Аграрні науки та продовольство, 21 Ветеринарна медицина.
Форма навчання: денна, вечірня, заочна. ECTS: 4.
Автор курсу і викладач: Сторожук Світлана Володимирівна, доктор філософських наук, професор.
Анотація: курс "Філософія наукидопомагає здобувачами наукового ступеня «доктор філософії» (PhD)  набути знань про своєрідність сучасної наукової картину світу, історичний характер та критерії наукового знання, особливості наукової аргументації та наукову культуру, аксіологічні та етичні орієнтири як окремого науковця так і всієї наукової спільноти на різних етапах історичного розвитку науки та суспільства. Вивчення «Філософії науки» формує вміння окреслювати дослідницьке поле та методологію авторського наукового дослідження у відповідності до сучасної парадигми наукового знання та сприяє розвитку комунікативних навичок у здобувачів наукового ступеня «доктор філософії» (PhD).

Спеціальності: •051 Економіка (Економіка підприємства); 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автори: Культенко В.П., Савицька І.М., Кичкирук Т.В.
Анотація: Дисципліна сприяє світоглядній та методологічній освіті студентів, фундаменталізації та систематизації їхніх знань і передбачає, шляхом вивчення основних загальних проблем буття, природи, людини, суспільства, формування соціально-гуманістичної орієнтації студентів.
Рік останньої атестації: 2017к