Філософії та міжнародної комунікації

Courses tagged with "Філософії та міжнародної комунікації"

Енергія

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 144 Теплоенергетика; 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 2; 3. ECTS: 4; 3; 4.
Автор: Матвієнко Ірина Сергіївна - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, кандидат філософських наук.
Анотація: В курсі дається система знань із таких розділів філософії як онтологія, гносеологія (теорія пізнання), соціальна філософія, історичні типи філософії, що розкривають сутність відношення “людина – світ” в його найосновніших проявах. Курс відзначається світоглядною орієнтацією, яка дозволяє синтезувати набуті знання з фахових та гуманітарних дисциплін у цілісне світосприймання – теоретичне підґрунтя університетського рівня підготовки спеціалістів.

лісове господарство

Спеціальності: 205 Лісове господарство; 206 Садово-паркове господарство; 187 Дере­во­об­робні та меблеві технології.
ОС: Бакалавр. Семестр: 5, 7, 8. ECTS: 4.
Автор: Лаута Олена Дмитрівна - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Викладач: Лаута Олена Дмитрівна - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація: Дисципліна "Філософія" сприяє світо­глядній та методологічній освіті студентів, фундаменталізації та систематизації їхніх знань і передбачає, шляхом вивчення основних загальних проблем буття, природи, людини, суспільства, формування соціально-гуманістичної орієнтації студентів.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Гейко Світлана Миколаївна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Викладач: Лаута Олена Дмитрівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація: Філософія являється світоглядом вищого теоретичного рівня, відображає сутнісні характеристики буття людини, соціуму і природи та основні форми їхньої взаємодії. Вивчення філософії сприяє світоглядно-методологічній підготовці студентів, формуванню філософської культури мислення, актуалізації національної свідомості майбутньої суспільної еліти. Засвоєння філософських знань сприяє гуманізації суспільства, формуючи якісно вищий рівень взаємовідносин між людиною та світом, що спирається на критичне, творче та самостійне мислення.

Category: ПУА
Рік останньої атестації: 2021к

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автори: Самарський А.Ю. та інші.
Викладач: Додонова Віра Іванівна, професор кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Рік останньої атестації: 2017к

Спеціальності: 201 Агрономія; 203 Садівництво та виноградарство. 


ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 1. ECTS: 4.

Автор: Кичкирук Т.В. - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Викладач: Кичкирук Тетяна Василівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Анотація: У курсі викладається система знань із таких розділів філософії як онтологія, гносеологія (теорія пізнання), соціальна філософія, історичні типи філософії, що розкривають сутність відношення "людина - світ" в його найосновніших проявах. Курс відзначається світоглядною орієнтацією, яка дозволяє синтезувати набуті знання з фахових та гуманітарних дисциплін у цілісне світосприймання - теоретичне підґрунтя університетського рівня підготовки фахівців.

Рік останньої атестації: 2017к

Ветеринарія

Спеціальності:
211 Ветеринарна медицина;
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза.
ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.

Автор: Супрун Аліна Григорівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація: Дисципліна "Філософія" сприяє світоглядній та методологічній освіті студентів, фундаменталізації та систематизації їхніх знань і передбачає, шляхом вивчення основних загальних проблем буття, природи, людини, суспільства, формування соціально-гуманістичної орієнтації студентів.

Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Харчук Олександр Олександрович - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

ОПВ_СР.pdfОПВ_СР.pdf
Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Харчук Олександр Олександрович - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Category: Жур

філософіяСпеціальність: 061 Журналістика; 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Доценти кафедри філософії та міжнародної комунікації - Гейко Світлана Миколаївна; Кравченко Алла Григорівна; Лаута Олена Дмитрівна.
Анотація: Вивчення філософії сприяє розвитку у студентів інтересу до філософського осмислення дійсності, світового історико-культурного процесу, формування філософської культури мислення, пізнання світу та самих себе, навичок застосування філософської методології; актуалізація національної свідомості майбутньої суспільної еліти. Вивчення логіки допомагає формуванню і удосконаленню логічної культури мислення, формуванню раціонально-аналітичного підходу до аналізу різноманітних процесів та явищ сучасного суспільства, активізація творчого потенціалу особистості.Category: Жур
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Хвіст Вікторія Олексіївна - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Лектор: Томенко Микола Володимирович - професор кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація: Курс буде корисним майбутнім фахівцям з міжнародних відносин для набуття знань про об’єкти світової культурної і природної спадщини ЮНЕСКО в різних регіонах світу, щоб в майбутньому при виборі професії, мати можливість долучитися до діяльності цієї міжнародної урядової організації зі збереження, охорони та популяризації культурних та природних об’єктів всесвітнього значення.
Category: МВ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Гольцов Андрій Геннадійович, професор кафедри філософії та міжнародної комунікації;
Нідзельська Тетяна Леонідівна, старший викладач кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація: Метою курсу є вивчення характерних особливостей дипломатичного протоколу та етикету, які відіграють важливу роль у міжнародних відносинах для різних країн світу, а саме ознайомлює з: поняттям та історією дипломатичного протоколу, церемоніалу та етикету, нормами й традиціями дипломатичного протоколу, структурою та функціями протокольних підрозділів органів державної влади в Україні.

Category: МВ
Історія держави і права України та зарубіжних країн.
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.
ОС: Бакалавр
Семестр: 1
ЄКТС: 4
Автори:
  • Харчук Олександр Олександрович - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації
  • Гейко Світлана Миколаївна - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації
Category: МВ

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Викладач: Гольцов Андрій Геннадійович - доктор політичних наук, професор кафедри філософії та міжнародної комунікації.

П21

Category: МВ

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Калуга Володимир Федорович – професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Викладач: Гольцов Андрій Геннадійович – д-р політ. наук, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація: В рамках курсу «Культурні та духовно-релігійні традиції країн світу» піднімається низка основоположних питань світоглядного порядку, підхід до осмислення і пошуку відповіді на які, визначає особливості як професійної активності зокрема, так світосприйняття та світоставлення конкретної людини загалом.

Category: МВ
Рік останньої атестації: 2020

Колективні травми і міжнародні відносини: український контекст | Інститут  демократизації та розвитку

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом); 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії. ОС: Магістр; Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.

Автор: Матвієнко Ірина Сергіївна - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Анотація: Логічна культура мислення студентів є необхідною складової їх професійної підготовки. Вивчення логіки студентами у вищій школі передбачає поєднання засобів традиційної логіки з окремими результатами і досягненнями символічної логіки і здійснюється у тісному зв’язку з іншими загальноосвітніми, суспільними та гуманітарними дисциплінами. Глибоке засвоєння логіки як науки – запорука також успішного практичного застосування творчого потенціалу студента, а пізніше – фахівця як під час навчання, так і в його безпосередній фаховій діяльності.

Category: МВ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Лектор: Харчук Олександр Олександрович - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Category: МВ
Порівняльне конституційне та міжнародне публічне право.
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Харчук Олександр Олександрович - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації
Category: МВ

Теорія та історія держави, права і політичних вчень.
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Викладачі: Кичкирук Тетяна Василівна - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації; Харчук Олександр Олександрович - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації. 

Category: МВ

Міжнародні відносини

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Викладачі:
Савицька Інна Миколаївна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації; Лаута Олена Дмитрівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація:
Дисципліна "Філософія" сприяє світоглядній та методологічній освіті студентів, фундаменталізації та систематизації їхніх знань і передбачає, шляхом вивчення основних загальних проблем буття, природи, людини, суспільства, формування соціально-гуманістичної орієнтації студентів.

Category: МВ
Рік останньої атестації: 2017к

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор:
Гейко Світлана Миколаївна – доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Анотація: Основне призначення логіки – підвищення ефективності людського мислення. Знання логіки як науки зумовлює уміння міркувати не стихійно, а свідомо застосовуючи логічні закони та правила і отже, стимулює інтелектуальний розвиток людини в цілому. Засвоєння цієї науки – запорука успішного практичного застосування творчого потенціалу студента, а пізніше – фахівця як під час навчання, так і в його безпосередній фаховій діяльності.

Category: Пс
Рік останньої атестації: 2021