Філософії та міжнародної комунікації

Область Курси відмічена як "Філософії та міжнародної комунікації"

Спеціальності:
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
144 Теплоенергетика;
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка;
163 Біомедична інженерія.
ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Анотація: В курсі дається система знань із таких розділів філософії як онтологія, гносеологія (теорія пізнання), соціальна філософія, історичні типи філософії, що розкривають сутність відношення “людина – світ” в його найосновніших проявах. Курс відзначається світоглядною орієнтацією, яка дозволяє синтезувати набуті знання з фахових та гуманітарних дисциплін у цілісне світосприймання – теоретичне підґрунтя університетського рівня підготовки спеціалістів.

Категорія: Бакалаври
Рік останньої атестації: 2023
Автори курсу: Матвієнко Ірина Сергіївна, Супрун Аліна Григорівна

лісове господарство

Спеціальності: 205 Лісове господарство; 206 Садово-паркове господарство; 187 Дере­во­об­робні та меблеві технології.
ОС: Бакалавр. Семестр: 5, 7, 8. ECTS: 4.
Автор курсу, викладач: Лаута Олена Дмитрівна - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація: Дисципліна "Філософія" сприяє світо­глядній та методологічній освіті студентів, фундаменталізації та систематизації їхніх знань і передбачає, шляхом вивчення основних загальних проблем буття, природи, людини, суспільства, формування соціально-гуманістичної орієнтації студентів.

Категорія: Спільні ЛГ-СПГ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Лаута Олена Дмитрівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація: Філософія являється світоглядом вищого теоретичного рівня, відображає сутнісні характеристики буття людини, соціуму і природи та основні форми їхньої взаємодії. Вивчення філософії сприяє світоглядно-методологічній підготовці студентів, формуванню філософської культури мислення, актуалізації національної свідомості майбутньої суспільної еліти. Засвоєння філософських знань сприяє гуманізації суспільства, формуючи якісно вищий рівень взаємовідносин між людиною та світом, що спирається на критичне, творче та самостійне мислення.

Категорія: ПУА
Рік останньої атестації: 2021к
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (2; 4). ЄКТС: 2 (5).
Автори: Гейко Світлана Миколаївна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації; Горбатюк Тарас Віталійович, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2022к

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (3-4). ECTS: 3 (5).

Викладач: Гейко Світлана Миколаївна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Анотація: Основне призначення логіки – підвищення ефективності людського мислення. Знання логіки як науки зумовлює уміння міркувати не стихійно, а свідомо застосовуючи логічні закони та правила і отже, стимулює інтелектуальний розвиток людини в цілому. Засвоєння цієї науки – запорука успішного практичного застосування творчого потенціалу студента, а пізніше – фахівця як під час навчання, так і в його безпосередній фаховій діяльності.


Категорія: Мен
Specialty: 073 Management. ED: Bachelor. Semester: 4 (2; 4). ECTS: 3 (5).
Teacher: Chornovordenko Dmytro Ivanovych - PhD in philosophy, senior lecturer of the department of philosophy and international communication.
П24
Категорія: Мен

Спеціальності:
201 Агрономія; 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 1. ECTS: 4.

Автор: Кичкирук Тетяна Василівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Викладач: Кичкирук Тетяна Василівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація: У курсі викладається система знань із таких розділів філософії як онтологія, гносеологія (теорія пізнання), соціальна філософія, історичні типи філософії, що розкривають сутність відношення "людина - світ" в його найосновніших проявах. Курс відзначається світоглядною орієнтацією, яка дозволяє синтезувати набуті знання з фахових та гуманітарних дисциплін у цілісне світосприймання - теоретичне підґрунтя університетського рівня підготовки фахівців.

Категорія: Спільні (Агро&СВ)
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальності: 211 Ветеринарна медицина; 211 Ветеринарна медицина (ветеринарне забезпечення військ, сил); 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза; 229 Громадське здоров'я. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладачі: Балалаєва Олена Юріївна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації; Вакулик Ірина Іванівна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.

Категорія: ВМ 6
Specialty: 211 Veterinary Medicine. EQL: Master. Semester: 2. ECTS: 4.
Teacher: Chornovordenko Dmytro Ivanovych - PhD in philosophy, senior lecturer of the department of philosophy and international communication.
Категорія: ВМ 6

Ветеринарія

Спеціальності:
211 Ветеринарна медицина;
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза.
ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.

Автор: Супрун Аліна Григорівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація: Дисципліна "Філософія" сприяє світоглядній та методологічній освіті студентів, фундаменталізації та систематизації їхніх знань і передбачає, шляхом вивчення основних загальних проблем буття, природи, людини, суспільства, формування соціально-гуманістичної орієнтації студентів.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Харчук Олександр Олександрович - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Категорія: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Харчук Олександр Олександрович - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Категорія: Жур

філософіяСпеціальність: 061 Журналістика; 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Доценти кафедри філософії та міжнародної комунікації - Гейко Світлана Миколаївна; Кравченко Алла Григорівна; Лаута Олена Дмитрівна.
Анотація: Вивчення філософії сприяє розвитку у студентів інтересу до філософського осмислення дійсності, світового історико-культурного процесу, формування філософської культури мислення, пізнання світу та самих себе, навичок застосування філософської методології; актуалізація національної свідомості майбутньої суспільної еліти. Вивчення логіки допомагає формуванню і удосконаленню логічної культури мислення, формуванню раціонально-аналітичного підходу до аналізу різноманітних процесів та явищ сучасного суспільства, активізація творчого потенціалу особистості

Категорія: Жур
Рік останньої атестації: 2021
Specialty: 291 International relations, social communications and regional studios. ED:  Bachelor. Semester: 1 (1-4). ECTS: 6 (23).
Author: Svitlana Borysivna Khrystiuk - PhD in World History, Associate Professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation: Issues of identity, languages, future, making plans, tomorrow's world, h igher education, international issues, colleges and universities, courses of study, technology in education, extracurricular activities, problems of student life, theory of international relations, history of the International system, international agreements, law and organizations, Ukraine, its state building and diplomacy, jobs. millionaires, dream job, solutions, low tech solutions, emotions and feelings, success, the secret of success, personal and professional success, gain ultimate self-confidence, personal and professional growth, unemployment, consider life's challenges as hidden blessings, living powerfully, international relations and the world are widely considered for the detailed perception in this course.

Категорія: МВ
Рік останньої атестації: 2019

Specialty: 291 International relations, social communications and regional studios. ED: Bachelor. Semester: 3 (1-4). ECTS: 6 (23).
Author: Svitlana Borysivna Khrystiuk - PhD in World History, Associate Professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation: Issues of age, media, behaviour, trouble, culture, public relations, law and crime, the effectiveness of punishment, morality and crime, warfare and peace, terrorism, arms control, pacifism, collective security, globalization, economic integration, foreign trade, human migration, investment, global society, treaties and other international compacts: Treaties and Conventions, Declarations, Agreements, Protocols, origins, opinion, places, secrets are widely considered for the detailed perception in this course.

Категорія: МВ
Рік останньої атестації: 2020

Specialty: 291 International relations, social communications and regional studios. ED: Bachelor. Semester: 4 (1-4). ECTS: 5 (23).
Author: Svitlana Borysivna Khrystiuk - PhD in World History, Associate Professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation: Issues of places, perfect cities, justice, international relations, international organizations, diplomacy, its functions, diplomatic personnel, diplomatic missions, credentials, negotiations, role of the ambassador, rights and privileges, international law, matters of international concern, international law and its functions, constituent acts of the United Nations and other international organizations, unilateral legal acts (ratification, accession, acceptance and approval, reservations, denunciations), resolutions and records of the UN General Assembly and other international bodies are widely considered for the detailed perception in this course.

Категорія: МВ
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Хвіст Вікторія Олексіївна - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Лектор: Томенко Микола Володимирович - професор кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація: Курс буде корисним майбутнім фахівцям з міжнародних відносин для набуття знань про об’єкти світової культурної і природної спадщини ЮНЕСКО в різних регіонах світу, щоб в майбутньому при виборі професії, мати можливість долучитися до діяльності цієї міжнародної урядової організації зі збереження, охорони та популяризації культурних та природних об’єктів всесвітнього значення.
Категорія: МВ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Гольцов Андрій Геннадійович, професор кафедри філософії та міжнародної комунікації;
Нідзельська Тетяна Леонідівна, старший викладач кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація: Метою курсу є вивчення основних засад дипломатичного протоколу та етикету, які мають велике значення для забезпечення зовнішніх зносин держав світу, відіграють вагому роль у  практиці міжнародних відносин. Завдання: ознайомлення студентів з понятійним  апаратом дипломатичного протоколу, церемоніалу та етикету, нормами й традиціями дипломатичного протоколу, функціонуванням дипломатичних представництв держави за кордоном, структурою та функціями протокольних підрозділів органів державної влади в Україні; здобуття елементарних вмінь та навичок з дипломатичного протоколу та етикету.  

Категорія: МВ
Іноземна мова за професійним спрямуванням (іспанська). Семестр IV.
Спеціальність:
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (4-8). ECTS: 2 (14).
Викладач: Самардак Дмитро Валерійович - асистент кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація:Іспанська мова є третьою за поширеністю мовою світу. Курс «Іноземна мова за професійним спрямуванням (іспанська)» покликаний допомоги майбутнім фахівцям з міжнародної комунікації здобути ґрунтовні знання з лексикології, граматики та синтаксису сучасної іспанської мови. ¡Bienvenido!
П24
Категорія: МВ
Іноземна мова за професійним спрямуванням (іспанська). Семестри V-VI.
Спеціальність:
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6 (4-8). ECTS: 6 (14).
Викладач: Самардак Дмитро Валерійович - асистент кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація:Іспанська мова є третьою за поширеністю мовою світу. Курс «Іноземна мова за професійним спрямуванням (іспанська)» покликаний допомоги майбутнім фахівцям з міжнародної комунікації здобути ґрунтовні знання з лексикології, граматики та синтаксису сучасної іспанської мови. ¡Bienvenido!
П24
Категорія: МВ
Рік останньої атестації: 2008