Вищої та прикладної математики

Область Курси відмічена як "Вищої та прикладної математики"

Викладач: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Категорія: Бакалаври

Cпеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-4). ECTS: 5 (18).
Автор: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2018

Cпеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-4). ECTS: 5 (17).
Автор: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Навчальний матеріал з дисципліни «Вища математика» (2 семестр) для даної спеціальності фахівців охоплює такі розділи: Диференціальне числення функції однієї та декількох змінних. Інтегральне числення функції однієї та декількох змінних. Диференціальні рівняння, системи диференціальних рівнянь. Ряди числові і функціональні. Гармонійний аналіз. При цьому суттєво враховується сучасний рівень математики, її викладання, загальна завершеність математичного курсу та характер майбутнього фаху студентів.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2023

Cпеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1-4). ECTS: 4 (18).
Автор: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2019

Cпеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (1-4). ECTS: 4 (18).
Автор: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Навчальний матеріал з дисципліни «Вища математика» (4 семестр) для даної спеціальності фахівців охоплює ключові розділи теорії ймовірності та математичної статистики («Випадкові події та їх ймовірності», «Теореми про ймовірності подій», «Схема незалежних випробувань», «Випадкові величини, їхні характеристики та розподіли», «Граничні теореми теорії ймовірності», «Основи статистичного опису», «Статистичні оцінки параметрів», «Перевірка гіпотез», «Кореляційний та регресійний аналіз»), що викладаються послідовно, зі зберіганням логічного зв’язку та взаємозв’язку з іншими дисциплінами, вивчення яких спирається на дисципліну «Вища математика». При цьому суттєво враховується сучасний рівень математики, її викладання, загальна завершеність математичного курсу та характер майбутнього фаху студентів.


Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальності: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 122 Комп'ютерні науки. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Криворот Тетяна Григорівна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: У даному електронному курсі розглядається теорія похибок, наближене розв'язування рівнянь та систем рівнянь, числове диференціювання та інтегрування.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2013
Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-3. ECTS: 9.
Викладачі: Батечко Ніна Григорівна - професор кафедри вищої та прикладної математики; Стеблецький Анатолій Леонідович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Основною задачею вивчення дисципліни «Вища математика» є забезпечення теоретичної підготовки загальноосвітніх, інженерних і спеціальних дисциплін. Навчальний матеріал з дисципліни «Вища математика» (1-3 семестри) для спеціальності 163 Біомедична інженерія охоплює модулі: «Визначники, матриці, системи лінійних рівнянь», «Аналітична геометрія і елементи векторної алгебри», «Диференційне числення функцій однієї і багатьох змінних», «Інтегральне числення функцій однієї змінної», «Диференційні рівняння», «Ряди» та «Елементи математичної статистики і теорії ймовірностей». Знання з вищої математики сприятимуть розвиткові логічного та алгоритмічного мислення, дадуть можливість проводити аналіз і розв’язання прикладних задач у галузі біомедичної інженерії.
Категорія: БМІ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ECTS: 5.
Автори: Стеценко Світлана Вікторівна - старший викладач кафедри вищої та прикладної математики, Криворот Тетяна Григорівна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Викладач: Стеблецький Анатолій Леонідович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: У даному електронному курсі розглядаються розділи лінійної алгебра, аналітичної геометрії, функції і границі функції, диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних, інтегральне числення функції однієї змінної, диференціальні рівняння, кратні та криволінійні інтеграли, ряди.

Категорія: 1 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-3). ECTS: 3 (10).
Автор: 
Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Навчальний матеріал з дисципліни «Вища математика» (І семестр) для даної спеціальності фахівців  охоплює розділи: «Елементи лінійної та векторної алгебри», «Елементи аналітичної геометрії», «Границі і неперервність», що викладаються послідовно, зі зберіганням їх логічного зв’язку та взаємозв’язку з іншими дисциплінами, вивчення яких спирається на дисципліну «Вища математика». При цьому суттєво враховується сучасний рівень математики, її викладання, загальна завершеність математичного курсу та характер майбутнього фаху студентів.

Категорія: 1 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі). ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-4). ECTS: 4 (15).
Автори: Батечко Ніна Григорівна - завідувач кафедри вищої та прикладної математики; Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Аналітична геометрія, лінійна та векторна алгебра. Елементи теорії поля. Функції комплексної змінної. Диференціальне числення. Елементи функціонального аналізу. Інтегральне числення. Диференціальні рівняння. Послідовності і ряди. Гармонійний аналіз.

Категорія: 1 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автори: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Категорія: 1 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі). ОС:  Бакалавр. Семестр: 2 (1-3). ECTS: 3 (10).
Автори: Батечко Ніна Григорівна - завідувач кафедри вищої та прикладної математики; Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Категорія: 1 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2013

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1-3). ECTS: 4 (10).
Автор: Панталієнко Людмила Анатоліївна − доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Навчальний матеріал охоплює розділи: «Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних», «Теорія рядів», «Гармонійний аналіз» та «Операційне числення», що викладаються послідовно, зі зберіганням їх логічного зв’язку та взаємозв’язку з іншими дисциплінами, вивчення яких спирається на дисципліну «Вища математика». При цьому суттєво враховується сучасний рівень математики, її викладання, загальна завершеність математичного курсу та характер майбутнього фаху студентів.

Категорія: 2 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1‑3). ECTS: 5 (15).
Автори: Батечко Ніна Григорівна - завідувач кафедри вищої та прикладної математики; Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Основною задачею вивчення дисципліни “Вища математика” є забезпечення теоретичної підготовки загальноосвітніх, загальноінженерних і спеціальних дисциплін, враховуючи зростаючу роль математичних методів моделювання, проектування, дослідження і планування. Роль вищої математики полягає в оволодінні математичними основами сучасного математичного апарату. Знання з вищої математики сприятимуть розвиткові логічного та алгоритмічного мислення, дадуть можливість проводити аналіз і розв’язання прикладних інженерних задач у галузі електричної інженерії.

Категорія: Теп
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-3). ECTS: 4 (14).
Автори: Батечко Ніна Григорівна - завідувач кафедри вищої та прикладної математики; Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Основною задачею вивчення дисципліни “Вища математика” є забезпечення теоретичної підготовки загальноосвітніх, загальноінженерних і спеціальних дисциплін, враховуючи зростаючу роль математичних методів моделювання, проектування, дослідження і планування. Роль вищої математики полягає в оволодінні математичними основам сучасного математичного апарату. Знання з вищої математики сприятимуть розвиткові логічного та алгоритмічного мислення, дадуть можливість проводити аналіз і розв’язання прикладних інженерних задач у галузі електричної інженерії.

Категорія: Теп
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Основні розділи вищої математики, необхідні для проведення досліджень та розробки електротехнологій у сільському господарстві. 

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Савчук Світлана Геннадіївна - старший викладач кафедри вищої математики.
Анотація: Елементи аналітичної геометрії. Лінійна алгебра. Математичний аналіз. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Інтегрування. Функції багатьох змінних. Диференціальні рівняння та ряди.

Категорія: ДМТ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: І-ІІ. ECTS: 8.
Всього: лекцій – 75 год.; практичних – 60 год.; самостійна робота - 105 год.
Автор: Савчук Світлана Геннадіївна - старший викладач кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Курс складається з 4 модулів і включає теми, які необхідні майбутнім фахівцям інженерної галузі, без якої повноцінне здобуття вищої освіти у сфері деревообробних та меблевих технологій є неможливим.Категорія: ДМТ
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладачі: Силенок Ганна Анатоліївна - канд. педаг. наук, доцент кафедри вищої та прикладної математики; Сисак Катерина Ярославівна - канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Категорія: ЛГ

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Викладач: Арнаута Наталія Володимирівна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Автори: Арнаута Наталія Володимирівна, Мейш Юлія Анатоліївна.
Анотація: Курс дає можливість сформувати систему знань з наступних розділів вищої математики: елементи лінійної алгебри, диференціальне числення функції однієї змінної, інтегральне числення функції однієї змінної , диференціальні рівняння, оволодіння основами математичного апарату, необхідного для розв’язання теоретичних і практичних інженерних задач, напрацювання навичок з математичного дослідження прикладних задач, а саме вміння перевести конкретну інженерну задачу на математичну мову з наступною побудовою її математичної моделі.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2023