Вищої та прикладної математики

Courses tagged with "Вищої та прикладної математики"

Викладач: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Cпеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-4). ECTS: 5 (18).
Автор: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2018

Cпеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-4). ECTS: 6 (18).
Автор: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Елементи лінійної, векторної алгебри та аналітичної геометрії. Диференціальне числення функції однієї та декількох змінних. Комплексні числа. Перетворення Лапласа, ряди по ортогональній системі, відповідність між операціями над оригіналами та зображеннями. Інтегральне числення функції однієї та декількох змінних. Диференціальні рівняння, системи диференціальних рівнянь. Ряди числові і функціональні. Гармонійний аналіз.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2017

Cпеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1-4). ECTS: 4 (18).
Автор: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2019

Cпеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (1-4). ECTS: 4 (18).
Автор: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Навчальний матеріал з дисципліни «Вища математика» (4 семестр) для даної спеціальності фахівців охоплює ключові розділи теорії ймовірності та математичної статистики («Випадкові події та їх ймовірності», «Теореми про ймовірності подій», «Схема незалежних випробувань», «Випадкові величини, їхні характеристики та розподіли», «Граничні теореми теорії ймовірності», «Основи статистичного опису», «Статистичні оцінки параметрів», «Перевірка гіпотез», «Кореляційний та регресійний аналіз»), що викладаються послідовно, зі зберіганням логічного зв’язку та взаємозв’язку з іншими дисциплінами, вивчення яких спирається на дисципліну «Вища математика». При цьому суттєво враховується сучасний рівень математики, її викладання, загальна завершеність математичного курсу та характер майбутнього фаху студентів.


Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальності: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 122 Комп'ютерні науки. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Криворот Тетяна Григорівна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: У даному електронному курсі розглядається теорія похибок, наближене розв'язування рівнянь та систем рівнянь, числове диференціювання та інтегрування.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2013

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-3). ECTS: 3 (10).
Автор: 
Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Навчальний матеріал з дисципліни «Вища математика» (І семестр) для даної спеціальності фахівців  охоплює розділи: «Елементи лінійної та векторної алгебри», «Елементи аналітичної геометрії», «Границі і неперервність», що викладаються послідовно, зі зберіганням їх логічного зв’язку та взаємозв’язку з іншими дисциплінами, вивчення яких спирається на дисципліну «Вища математика». При цьому суттєво враховується сучасний рівень математики, її викладання, загальна завершеність математичного курсу та характер майбутнього фаху студентів.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автори: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ECTS: 5.
Автори: Стеценко Світлана Вікторівна - старший викладач кафедри вищої та прикладної математики, Криворот Тетяна Григорівна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Викладач: Стеблецький Анатолій Леонідович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: У даному електронному курсі розглядаються розділи лінійної алгебра, аналітичної геометрії, функції і границі функції, диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних, інтегральне числення функції однієї змінної, диференціальні рівняння, кратні та криволінійні інтеграли, ряди.

Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі). ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-4). ECTS: 4 (15).
Автори: Батечко Ніна Григорівна - завідувач кафедри вищої та прикладної математики; Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Аналітична геометрія, лінійна та векторна алгебра. Елементи теорії поля. Функції комплексної змінної. Диференціальне числення. Елементи функціонального аналізу. Інтегральне числення. Диференціальні рівняння. Послідовності і ряди. Гармонійний аналіз.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі). ОС:  Бакалавр. Семестр: 2 (1-3). ECTS: 3 (10).
Автори: Батечко Ніна Григорівна - завідувач кафедри вищої та прикладної математики; Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Рік останньої атестації: 2013

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1-3). ECTS: 4 (10).
Автор: Панталієнко Людмила Анатоліївна − доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Навчальний матеріал охоплює розділи: «Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних», «Теорія рядів», «Гармонійний аналіз» та «Операційне числення», що викладаються послідовно, зі зберіганням їх логічного зв’язку та взаємозв’язку з іншими дисциплінами, вивчення яких спирається на дисципліну «Вища математика». При цьому суттєво враховується сучасний рівень математики, її викладання, загальна завершеність математичного курсу та характер майбутнього фаху студентів.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1‑3). ECTS: 5 (15).
Автори: Батечко Ніна Григорівна - завідувач кафедри вищої та прикладної математики; Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Основною задачею вивчення дисципліни “Вища математика” є забезпечення теоретичної підготовки загальноосвітніх, загальноінженерних і спеціальних дисциплін, враховуючи зростаючу роль математичних методів моделювання, проектування, дослідження і планування. Роль вищої математики полягає в оволодінні математичними основами сучасного математичного апарату. Знання з вищої математики сприятимуть розвиткові логічного та алгоритмічного мислення, дадуть можливість проводити аналіз і розв’язання прикладних інженерних задач у галузі електричної інженерії.

Category: Теп
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-3). ECTS: 4 (14).
Автори: Батечко Ніна Григорівна - завідувач кафедри вищої та прикладної математики; Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Основною задачею вивчення дисципліни “Вища математика” є забезпечення теоретичної підготовки загальноосвітніх, загальноінженерних і спеціальних дисциплін, враховуючи зростаючу роль математичних методів моделювання, проектування, дослідження і планування. Роль вищої математики полягає в оволодінні математичними основам сучасного математичного апарату. Знання з вищої математики сприятимуть розвиткові логічного та алгоритмічного мислення, дадуть можливість проводити аналіз і розв’язання прикладних інженерних задач у галузі електричної інженерії.

Category: Теп
Рік останньої атестації: 2021

Назва курсу: ВМ (Теп) 3

Спеціальність: 144 Теплоенергетика.  ОС: Бакалавр. Семестр: 3.  ECTS: 5.
 Автори: Батечко Ніна Григорівна - завідувач кафедри вищої та прикладної математики; Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Анотація: Основною задачею вивчення дисципліни “Вища математика” є забезпечення теоретичної підготовки загальноосвітніх, загальноінженерних і спеціальних дисциплін. Навчальний матеріал з дисципліни «Вища математика» (3 семестр) для спеціальності 144 «Теплоенергетика» охоплює модулі: «Функції багатьох змінних», «Кратні та криволінійні інтеграли» та «Ряди». Знання з вищої математики сприятимуть розвиткові логічного та алгоритмічного мислення, дадуть можливість проводити аналіз і розв’язання прикладних інженерних задач у галузі електричної інженерії.


Category: Теп

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія.  

ОС: Бакалавр. Семестр: 1-3.  ECTS: 9.
Автори: Батечко Ніна Григорівна - завідувач кафедри вищої та прикладної математики; Стеблецький Анатолій Леонідович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

АнотаціяОсновною задачею вивчення дисципліни «Вища математика» є забезпечення теоретичної підготовки загальноосвітніх, інженерних і спеціальних дисциплін. Навчальний матеріал з дисципліни «Вища математика» (1-3 семестри) для спеціальності 163 Біомедична інженерія охоплює модулі: «Визначники, матриці, системи лінійних рівнянь», «Аналітична геометрія і елементи векторної алгебри», «Диференційне числення функцій однієї і багатьох  змінних», «Інтегральне числення функцій однієї змінної», «Диференційні рівняння»,  «Ряди» та «Елементи математичної статистики і теорії ймовірностей». Знання з вищої математики сприятимуть розвиткові логічного та алгоритмічного мислення, дадуть можливість проводити аналіз і розв’язання прикладних задач у галузі біомедичної інженерії


Category: БМІ

Спеціальність: Механізація сільського господарства. ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Стеценко Світлана Вікторівна - старший викладач кафедри вищої та прикладної математики.

Рік останньої атестації: 2010

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Основні розділи вищої математики, необхідні для проведення досліджень та розробки електротехнологій у сільському господарстві. Математичні методи розв'язання лінійних та нелінійних диференціальних рівнянь. Матричні, операційні методи. Функціональні ряди. Основи теорії випадкових функцій.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: І-ІІ. ECTS: 8.
Всього: лекцій – 75 год.; практичних – 60 год.; самостійна робота - 105 год.
Автор: Савчук Світлана Геннадіївна - старший викладач кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Курс складається з 4 модулів і включає теми, які необхідні майбутнім фахівцям інженерної галузі, без якої повноцінне здобуття вищої освіти у сфері деревообробних та меблевих технологій є неможливим.Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Савчук Світлана Геннадіївна - старший викладач кафедри вищої математики.
Анотація: Елементи аналітичної геометрії. Лінійна алгебра. Математичний аналіз. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Інтегрування. Функції багатьох змінних. Диференціальні рівняння та ряди.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2016