Вищої та прикладної математики

Courses tagged with "Вищої та прикладної математики"

Cпеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-4). ECTS: 5 (18).
Автор: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2018

Cпеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-4). ECTS: 5 (18).
Автор: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Category: АКіТ

Cпеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1-4). ECTS: 4 (18).
Автор: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2019

Cпеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (1-4). ECTS: 4 (18).
Автор: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Category: АКіТ

Спеціальності: •151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 122 Комп'ютерні науки. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Криворот Тетяна Григорівна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: У даному електронному курсі розглядається теорія похибок, наближене розв'язування рівнянь та систем рівнянь, числове диференціювання та інтегрування.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2013

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ECTS: 5.
Автори: Стеценко Світлана Вікторівна - старший викладач кафедри вищої та прикладної математики, Криворот Тетяна Григорівна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: У даному електронному курсі розглядаються розділи лінійної алгебра, аналітичної геометрії, функції і границі функції, диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних, інтегральне численняфункції однієї змінної, диференціальні рівняння, кратні та криволінійні інтеграли, ряди. 

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-3). ECTS: 3 (10).
Автор: 
Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Навчальний матеріал з дисципліни «Вища математика» (І семестр) для даної спеціальності фахівців  охоплює розділи: «Елементи лінійної та векторної алгебри», «Елементи аналітичної геометрії», «Границі і неперервність», що викладаються послідовно, зі зберіганням їх логічного зв’язку та взаємозв’язку з іншими дисциплінами, вивчення яких спирається на дисципліну «Вища математика». При цьому суттєво враховується сучасний рівень математики, її викладання, загальна завершеність математичного курсу та характер майбутнього фаху студентів.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі). ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-3). ECTS: 4,6 (13).
Автори: Батечко Ніна Григорівна - завідувач кафедри вищої та прикладної математики; Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1-3). ECTS: 4 (10).
Автор: Панталієнко Людмила Анатоліївна − доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Навчальний матеріал охоплює розділи: «Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних», «Теорія рядів», «Гармонійний аналіз» та «Операційне числення», що викладаються послідовно, зі зберіганням їх логічного зв’язку та взаємозв’язку з іншими дисциплінами, вивчення яких спирається на дисципліну «Вища математика». При цьому суттєво враховується сучасний рівень математики, її викладання, загальна завершеність математичного курсу та характер майбутнього фаху студентів.

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автори: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі). ОС:  Бакалавр. Семестр: 2 (1-3). ECTS: 3 (10).
Автори: Батечко Ніна Григорівна - завідувач кафедри вищої та прикладної математики; Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 ECTS: 10.
Автори: Батечко Ніна Григорівна - завідувач кафедри вищої та прикладної математики; Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Анотація: Основною задачею вивчення дисципліни “Вища математика” є забезпечення теоретичної підготовки загальноосвітніх, загальноінженерних і спеціальних дисциплін, враховуючи зростаючу роль математичних методів моделювання, проектування, дослідження і планування. Роль вищої математики полягає в оволодінні математичними основами сучасного математичного апарату. Знання з вищої математики сприятимуть розвиткові логічного та алгоритмічного мислення, дадуть можливість проводити аналіз і розв’язання прикладних інженерних задач у галузі електричної інженерії.

Category: Теп

Спеціальність: Механізація сільського господарства. ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Стеценко Світлана Вікторівна - старший викладач кафедри вищої та прикладної математики.

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Category: АКіТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології (Деревообробні та меблеві технології). ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Савчук Світлана Геннадіївна - старший викладач кафедри вищої математики.

Category: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології (Деревообробні та меблеві технології). ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ECTS: 8.
Автор: Савчук Світлана Геннадіївна - старший викладач кафедри вищої математики.

Category: ДМТ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Іванова Юлія Ігорівна - доцент кафедри вищої математики ім. акад. М.П. Кравчука.

П20

Category: ЛГ

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЕСТS: 0.
Автор: Савчук Світлана Геннадіївна - старший викладач кафедри вищої математики.

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Артемчук Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики ім. акад. М.П. Кравчука.
Анотація: Метою курсу є оволодіння студентами основ математичного апарату, необхідного для розв’язання теоретичних і практичних маркетингових задач, напрацювання навичок з математичного дослідження прикладних задач, а саме, вміння перевести конкретну маркетингову задачу на математичну мову з наступним її дослідженням.

П20

Category: Марк

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Іванова Юлія Ігорівна, доцент кафедри вищої математики ім. акад. М.П. Кравчука.

П20


Category: Мен