Вищої та прикладної математики

Courses tagged with "Вищої та прикладної математики"

Cпеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-4). ECTS: 5 (18).
Автор: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2018

Cпеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-4). ECTS: 6 (18).
Автор: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Елементи лінійної, векторної алгебри та аналітичної геометрії. Диференціальне числення функції однієї та декількох змінних. Комплексні числа. Перетворення Лапласа, ряди по ортогональній системі, відповідність між операціями над оригіналами та зображеннями. Інтегральне числення функції однієї та декількох змінних. Диференціальні рівняння, системи диференціальних рівнянь. Ряди числові і функціональні. Гармонійний аналіз.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2017

Cпеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1-4). ECTS: 4 (18).
Автор: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2019

Cпеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (1-4). ECTS: 4 (18).
Автор: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальності: •151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 122 Комп'ютерні науки. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Криворот Тетяна Григорівна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: У даному електронному курсі розглядається теорія похибок, наближене розв'язування рівнянь та систем рівнянь, числове диференціювання та інтегрування.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2013

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ECTS: 5.
Автори: Стеценко Світлана Вікторівна - старший викладач кафедри вищої та прикладної математики, Криворот Тетяна Григорівна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: У даному електронному курсі розглядаються розділи лінійної алгебра, аналітичної геометрії, функції і границі функції, диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних, інтегральне численняфункції однієї змінної, диференціальні рівняння, кратні та криволінійні інтеграли, ряди. 

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-3). ECTS: 3 (10).
Автор: 
Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Навчальний матеріал з дисципліни «Вища математика» (І семестр) для даної спеціальності фахівців  охоплює розділи: «Елементи лінійної та векторної алгебри», «Елементи аналітичної геометрії», «Границі і неперервність», що викладаються послідовно, зі зберіганням їх логічного зв’язку та взаємозв’язку з іншими дисциплінами, вивчення яких спирається на дисципліну «Вища математика». При цьому суттєво враховується сучасний рівень математики, її викладання, загальна завершеність математичного курсу та характер майбутнього фаху студентів.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі). ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-4). ECTS: 4 (15).
Автори: Батечко Ніна Григорівна - завідувач кафедри вищої та прикладної математики; Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Аналітична геометрія, лінійна та векторна алгебра. Елементи теорії поля. Функції комплексної змінної. Диференціальне числення. Елементи функціонального аналізу. Інтегральне числення. Диференціальні рівняння. Послідовності і ряди. Гармонійний аналіз.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1-3). ECTS: 4 (10).
Автор: Панталієнко Людмила Анатоліївна − доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Навчальний матеріал охоплює розділи: «Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних», «Теорія рядів», «Гармонійний аналіз» та «Операційне числення», що викладаються послідовно, зі зберіганням їх логічного зв’язку та взаємозв’язку з іншими дисциплінами, вивчення яких спирається на дисципліну «Вища математика». При цьому суттєво враховується сучасний рівень математики, її викладання, загальна завершеність математичного курсу та характер майбутнього фаху студентів.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автори: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі). ОС:  Бакалавр. Семестр: 2 (1-3). ECTS: 3 (10).
Автори: Батечко Ніна Григорівна - завідувач кафедри вищої та прикладної математики; Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2013

Назва курсу: ВМ (Теп) 3

Спеціальність: 144 Теплоенергетика.  ОС: Бакалавр. Семестр: 3.  ECTS: 5.
 Автори: Батечко Ніна Григорівна - завідувач кафедри вищої та прикладної математики; Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Анотація: Основною задачею вивчення дисципліни “Вища математика” є забезпечення теоретичної підготовки загальноосвітніх, загальноінженерних і спеціальних дисциплін. Навчальний матеріал з дисципліни «Вища математика» (3 семестр) для спеціальності 144 «Теплоенергетика» охоплює модулі: «Функції багатьох змінних», «Кратні та криволінійні інтеграли» та «Ряди». Знання з вищої математики сприятимуть розвиткові логічного та алгоритмічного мислення, дадуть можливість проводити аналіз і розв’язання прикладних інженерних задач у галузі електричної інженерії.


Category: Теп

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-4). ECTS: 4 (15).
Автори: Батечко Ніна Григорівна - завідувач кафедри вищої та прикладної математики; Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація:  Основною задачею вивчення дисципліни “Вища математика” є забезпечення теоретичної підготовки загальноосвітніх, загальноінженерних і спеціальних дисциплін, враховуючи зростаючу роль математичних методів моделювання, проектування, дослідження і планування. Роль вищої математики полягає в оволодінні математичними основам сучасного математичного апарату. Знання з вищої математики сприятимуть розвиткові логічного та алгоритмічного мислення, дадуть можливість проводити аналіз і розв’язання прикладних інженерних задач у галузі електричної інженерії.


Category: Теп

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1‑3). ECTS: 5 (15).
Автори: Батечко Ніна Григорівна - завідувач кафедри вищої та прикладної математики; Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Основною задачею вивчення дисципліни “Вища математика” є забезпечення теоретичної підготовки загальноосвітніх, загальноінженерних і спеціальних дисциплін, враховуючи зростаючу роль математичних методів моделювання, проектування, дослідження і планування. Роль вищої математики полягає в оволодінні математичними основами сучасного математичного апарату. Знання з вищої математики сприятимуть розвиткові логічного та алгоритмічного мислення, дадуть можливість проводити аналіз і розв’язання прикладних інженерних задач у галузі електричної інженерії.

Category: Теп
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: Механізація сільського господарства. ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Стеценко Світлана Вікторівна - старший викладач кафедри вищої та прикладної математики.

Рік останньої атестації: 2010

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Основні розділи вищої математики, необхідні для проведення досліджень та розробки електротехнологій у сільському господарстві. Математичні методи розв'язання лінійних та нелінійних диференціальних рівнянь. Матричні, операційні методи. Функціональні ряди. Основи теорії випадкових функцій.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології (Деревообробні та меблеві технології). ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Савчук Світлана Геннадіївна - старший викладач кафедри вищої математики.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології (Деревообробні та меблеві технології). ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ECTS: 8.
Автор: Савчук Світлана Геннадіївна - старший викладач кафедри вищої математики.
Анотація: Елементи аналітичної геометрії. Лінійна алгебра. Математичний аналіз. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Інтегрування. Функції багатьох змінних. Диференціальні рівняння та ряди.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Іванова Юлія Ігорівна - доцент кафедри вищої математики ім. акад. М.П. Кравчука.

П20

Category: ЛГ

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЕСТS: 0.
Автор: Савчук Світлана Геннадіївна - старший викладач кафедри вищої математики.

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2018