Електропостачання

Область Курси відмічена як "Електропостачання"

Спеціальність: 174 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 8.
Автор: Савчук Ольга Вікторівна - старший викладач кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: У курсі “Метрологія, технологічні вимірювання та прилади” розглядаються принципи та методи вимірювання фізичних величин, методи та засоби вимірювання технологічних параметрів, методи опрацювання результатів вимірювання та підвищення точності вимірювання, методи перевірки та розрахунки метрологічних характеристик засобів вимірювання, методи обгрунтування та вибору вимірювальних комплексів за необхідними метрологічними характеристиками, методи розрахунку вимірювальних схем вторинних приладів.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Ликтей Вікторія Володимирівна - асистент кафедри інженерії енергосистем.
Анотація: У курсі “Основи метрології, взаємозаміни та стандартизації” розглядаються принципи та методи вимірювання фізичних величин, методи та засоби вимірювання технологічних параметрів, методи опрацювання результатів вимірювання та підвищення точності вимірювання, методи перевірки та розрахунки метрологічних характеристик засобів вимірювання, методи обґрунтування та вибору вимірювальних комплексів за необхідними метрологічними характеристиками, методи розрахунку вимірювальних схем вторинних приладів.

Категорія: БМІ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: доцент кафедри інженерії енергосистем Макаревич С.С., старший викладач Мартинюк Л.В.
Анотація: Мета дисципліни полягає у  формуванні набутих знань для діяльності в підрозділах електричних систем та мереж, в електричній частині станцій і підстанцій, службах електропостачання промислових підприємств і населених пунктів з дотриманням вимог щодо надійного забезпечення споживачів якісною електроенергією.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Семестр: 2. ОС: Бакалавр (Ск). ЄКТС: 4.
Автор: Гребченко Микола Васильович, професор кафедри електропостачання ім. проф. В.М.Синькова.
Анотація: Дисципліна дозволяє зрозуміти фізику процесів, що відбуваються у разі розподілу електричної енергії, навчитись виконувати розрахунки режимів роботи електричних мереж і систем, опанувати основами управління усталеними режимами мереж і систем.


Категорія: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 2 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автори: Петренко Андрій Володимирович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова. Макаревич Світлана Сергіївна - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Основна мета навчальної дисципліни полягає у вивченні взаємозалежностей та процесів у мережах різних номінальних напруг, виборі економічних та надійних схем мереж, раціональної системи напруг, економічних перерізів проводів та жил кабелів у лініях електропередавання, кількості і потужності трансформаторів для надійного та економічного функціонування енергетичних систем.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Омельчук Анатолій Олександрович, к.т.н., доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М.Синькова.
Анотація: Метою курсу є формування та засвоєння необхідного обсягу теоретичних знань щодо монтажу електричного обладнання та засобів автоматизації, характеристик обладнання, вивчення сучасних технологій та способів проведення монтажу, вимог нормативних документів щодо виконання монтажу електричного обладнання/

Категорія: 2 курс ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Нікіфоров Андрій Петрович, д-р техн. наук, доцент кафедри електропостачання.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування професійних знань необхідних для кваліфікованого метрологічного обслуговування сільськогосподарського виробництва та виконання вимірів електричних та магнітних величин.


Категорія: 3 курс ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автор: Омельчук Анатолій Олександрович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Основна мета дисципліни полягає в підготовці студентів до самостійної інженерної діяльності в галузі електроенергетики, вивченні технології виробництва, передачі і розподілу електроенергії до споживачів, конструкції елементів систем електропостачання та їх схем, якості, надійності та економічності електропостачання та розрахунку параметрів і режимів роботи систем електропостачання, а також засвоєнні студентами методів розрахунку параметрів систем електропостачання з урахуванням режимів їх роботи, дослідження сучасного електрообладнання систем електропостачання.
НН20


Категорія: 3 курс ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 144 Теплоенергетика.
ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: Макаревич Світлана Сергіївна- доцент кафедри інженерії енергосистем.
Анотація: Дисципліна "Основи електропостачання" ознайомлює студентів з історією розвитку електроенергетики; з основами виробництва, розподілу та споживання електричної енергії; сучасними проблемами галузі електроенергетики; основними методам розрахунку систем електропостачання; фізичними основами функціонування та будовою основних електричних апаратів та електроустановок систем електропостачання.

Категорія: 3 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електромеханіка та електромеханіка (Електроенергетика, електромеханіка та електромеханіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Іноземцев Георгій Борисович - професор кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова; Окушко Олександр Володимирович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Категорія: 3 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 6.
Викладач: Петренко Андрій Володимирович - канд. техн. наук, доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Розглядаються системи акумулювання електроенергії, перспективи їх розвитку у галузі електроенергетики, особливості роботи схем і систем керування. Вивчаються варіанти застосування в розподільних електричних мережах систем зберігання електроенергії (Energy Saver System), принцип їх функціонування, а також методики розрахунку основних параметрів. Вивчається нормативно-правова документація, обладнання, механізми роботи обліку та використання електроенергії, що отримується від відновлюваних джерел енергії за системами Net Metering або Net Billing.

П23

Категорія: 3 курс ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Макаревич Світлана Сергіївна - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Мета дисципліни полягає у систематизації знань студентів в галузі електроенергетики і набуття вмінь і навиків у розрізі проєктування електричних систем.

Категорія: 4 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автор: Каплун Віктор Володимирович - професор кафедри інженерії енергосистем; Макаревич Світлана Сергіївна - доцент кафедри інженерії енергосистем.
Анотація: Курс "Основи наукових досліджень" розкриває сутність методології, методів, концепцій і понять щодо проведення наукової діяльності, формування у студентів уявлення про особливості проведення наукових досліджень у сфері електричної інженерії.

Категорія: 4 курс ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автор: Петренко Андрій Володимирович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Основна мета дисципліни полягає в формуванні у майбутніх фахівців сталих знань та вмінь з проектування енергетичних об’єктів та систем, розробки проектної документації для мережевих об'єктів електроенергетики та електричних станцій, вивчення та розрахунок параметрів схем електропостачання споживачів, вивчення методик розрахунку для проектування енергетичних об'єктів, вивчення державної нормативної бази необхідної для виконання та погодження проектної документації.
Протокол №2 від 28.09.2020

Категорія: 4 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2020

Cпеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Лектор: Кривоносов Валерій Єгорович, д-р техн. наук, професор кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Викладач: Ликтей Вікторія Володимирівна, асистент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Основні відомості про пристрої релейного захисту та автоматики енергосистем. Принципи функціонування релейного захисту елементів енергосистем. Розрахунок параметрів релейного захисту та пристроїв автоматики.

Категорія: 4 курс ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Гай Олександр Валентинович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова, Петренко Андрій Володимирович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Дисципліна “Перехідні  процеси в енергетиці” є важливою профілюючою дисципліною в розрізі циклу професійної підготовки студента. Метою дисципліни є: формування спеціаліста в галузі забезпечення нормальної стійкої роботи системи електропостачання при будь-яких порушеннях її режимів; засвоєння процесів, що відбуваються  в синхронних генераторах станцій  і в мережах електричних систем;  вивчення електромеханічних перехідних процесів в електричних системах, як при великих, так і при малих збуреннях.

Категорія: 4 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ЄКТС: 4.
Автор: Бєляєв Віталій Костянтинович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
АннотаціяДисципліна присвячена вивченню питань, що постають при експлуатації та проектуванні енергетичного обладнання номінальною напругою більше 1000 В. Необхідною і мабуть найбільш коштовною частиною енергетичного обладнання, від елементів ліній електропередавання до трансформаторів та генераторів, є електрична ізоляція. Знання особливостей процесів і явищ в ізоляції під впливом високої напруги дозволить розуміти та правильно застосовувати вимоги до обладнання, розв'язувати нестандартні завдання що виникають в експлуатації.

Категорія: 4 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 електроенергетика, електротехніка і електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автори: Макаревич Світлана Сергіївна - доцент кафедри інженерії енергосистем. 

Анотація: Курс базується на основі теорії проєктного менеджменту з інтеграцією в енергетичну галузь та передбачає  cформувати навички управління проєктом від стадії планування до його реалізації.

Категорія: 4 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Петренко Андрій Володимирович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В. М. Синькова.
Анотація: Розглядається сучасний стан електростанцій з відновлюваними джерелами енергії, перспективи їх розвитку, особливості конструкції, електричних схем та принцип роботи. Особлива увага приділяється методам розрахунку основних параметрів електростанцій, їх вузлів та елементів. Вивчається нормативно-правова документація пов'язана із функціонуванням відновлюваних джерел енергії в Україні. Аналізується функціонування типових схемних рішень та експлуатаційно-технічних характеристик таких станцій як вітроелектростанції, сонячні електростанції, біопаливні та гідроелектростанції.
НН23
Категорія: ІЕС
Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Савчук Ольга Вікторівна - старший викладач кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: У курсі «Контрольно-вимірювальні прилади та апаратура» розглядаються методи опрацювання результатів вимірювання та підвищення точності вимірювання, методи розрахунку метрологічних характеристик засобів вимірювання, методи та засоби вимірювання технологічних параметрів, методи електричних вимірювань та засобів вимірювальної техніки для вимірювання електричних, магнітних та неелектричних величин, загальна конструкція контрольно-вимірювальних приладів та умови практичного використанні в електроенергетиці.

Категорія: Теп