Процесів і обладнання

Courses tagged with "Процесів і обладнання"

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОСБакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Бурова Зінаїда Андріївна - к.т.н., старший викладач кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Викладачі: Муштрук Михайло Михайлович - к.т.н., доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК; Гудзенко Максим Миколайович - к.т.н., асистент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курс спрямований на формування сукупності знань, умінь та навичок, які забезпечують студентам можливість застосування комп'ютерної техніки в навчальній та професійній діяльності.

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Муштрук Михайло Михайлович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Додатки офісного пакету Microsoft Office. Графічні засоби представлення інформації. Застосування пакету MathCAD. Складається з 4 лекцій, 8 лабораторних та 7 самостійних робіт. Види математичних моделей. Математичне моделювання і інженерних розрахунках галузі.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 6.
Автор: Муштрук Михайло Михайлович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Сарана Віктор Володимирович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (Ск). ЄКТС: 8.
Лектор: Паламарчук Ігор Павлович - професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні основи статики, кінематики та динаміки руху, структурний аналіз елементів технічних та технологічних систем у переробних і харчових виробництвах, оцінку та закономірності зміни властивостей механізмів та машин в умовах силового навантаження у процесах переробки харчової сировини, основні закони перебігу даних механічних процесів; студенти одержують практичні навички розрахунку та проектування елементів конструкцій, обгрунтування заходів запобігання втрати міцності, стійкості та витривалості оснащення переробних і харчових виробництв.

blank20

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Жеплінська Марія Михайлівна - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК; Паламарчук Ігор Павлович - професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: У курсі розглянуто застосування сучасних методів визначення надійності устаткування для вирішення завдань підвищення ефективності функціонування автоматизованих виробничих систем на підприємствах харчової промисловості.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3.
Автори: Василів Володимир Павлович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК; Бурова Зінаїда Андріївна - асистент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК; Муштрук Михайло Михайлович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.

Анотація: Курсом передбачено вивчення основних архітектурно-будівельних систем виробничих і адміністративно-побутових будівель промислових підприємств харчової промисловості із використанням уніфікованих, типових об'ємно-планувальних і конструктивних рішень із дотриманням будівельних норм і правил.

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автори курсу:
Василів Володимир Павлович, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК;
Бурова Зінаїда Андріївна, старший викладач кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курсом передбачено вивчення основних понять і відомостей про організацію проектування, техніко-економічне обгрунтування будівництва підприємств мясної галузі, порядку виконання стадій та етапів проектування.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 181 Харчові технології. (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автори:
Василів Володимир Павлович, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК, к.т.н.
Бурова Зінаїда Андріївна, старший викладач кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК, к.т.н.
Анотація. Курсом передбачено вивчення основних відомостей про рибопереробну галузь, стадій та етапів проектування, загальнобудівельного і санітарнотехнічого проектування. А також технологічного проектування будівництва нового, або реконструкції існуючого рибопереробного виробництва.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS9.

Автори: 
Сухенко Юрій Григорович
професор, завідувач кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК; 
Бурова Зінаїда Андріївна, старший викладач кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курс забезпечує формування теоретичної основи для вивчення спеціальних дисциплін з розрахунків устаткування та проектування виробництв біотехнологічної, харчової і переробної промисловості.

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (4-5). ECTS: 4,5 (9).
Автор: Жеплінська Марія Михайлівна - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Дана частина курсу "Процеси і апарати харчових виробництв" призначена для вивчення студентами основ гідравліки, механічних та гідромеханічних процесів, обладнання, яке використовується для цих процесів з метою отримання знань щодо протікання технологічних змін з сировиною, напівпродуктами та готовою продукцією на харчових підприємствах.

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4,5.
Автори: Жеплінська Марія Михайлівна, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК; Муштрук Михайло Михайлович, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курс призначений для вивчення основних теплових та масообмінних процесів і апаратів, що використовуються при виробництві харчових продуктів.

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ECTS: 5.
Автори: Бурова Зінаїда Андріївна, старший викладач кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курсом передбачено вивчення основ теплотехніки, термодинаміки і теорії теплопередачі, що забезпечує формування теоретичної основи для опанування спеціальних дисциплін з розрахунків теплових процесів та устаткування харчової і переробної промисловості.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса). ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ЄКТС: 5.
Автор: Сарана Віктор Володимирович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технологія зберігання, консервування та переробки риби. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ЄКТС: 5.
Автор: Сарана Віктор Володимирович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2 (2-3). ECTS: 5,5 (11).
Автор: Сарана Віктор Володимирович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курсом передбачено вивчення будови, принципу роботи та проектування технологічного обладнання для підвищення ефективності його використання на переробних підприємствах при досягненні високої якості продукції, скорочення витрат енергії, сировини і затрат ручної праці.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3 (2-3). ECTS: 5,5 (11).
Автор: Сарана Віктор Володимирович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курсом передбачено вивчення будови, принципу роботи та проектування технологічного обладнання для підвищення ефективності його використання на переробних підприємствах при досягненні високої якості продукції, скорочення витрат енергії, сировини і затрат ручної праці.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автори: Бурова Зінаїда Андріївна -  старший викладач кафедри ПіОПП АПК; Василів Володимир Павлович - доцент кафедри ПіОПП АПК.
Анотація: Курсом передбачено вивчення теорії та практичного забезпечення процесів холодильної обробки та зберігання сировини та готової харчової продукції.

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 10.
Автор: Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна - професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.

Category: ТПМ

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автори: Паламарчук Ігор Павлович, професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК; Василів Володимир Павлович, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.

Category: ТПМ