Управління та освітніх технологій

Courses tagged with "Управління та освітніх технологій"

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Базелюк Василь Григорович, доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Кубіцький Сергій Олегович - завідувач кафедри управління та освітніх технологій, професор.

Category: ПО

Спеціальність  053 Психологія. Освітньо-професійнапрограма «Психологія»

ОС бакалавр 4 курс, семестр 8. ECTS4

Викладач: Базелюк Василь Григорович – доцент кафедри управління та освітніх технологій 

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного педагогічного мислення та системи теоретичних знань і практичних навичок щодо удосконалення психолого-педагогічної готовності до майбутньої психолого-педагогічної діяльності у закладах освіти.

Category: Пс
Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЕКТС: 4.
Автор: Ковальчук Тамара Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: У Курсі «Методи профілактики девіантної поведінки» вивчаються питання виникнення девіацій, розглядаються історичні і сучасні наукові погляди на природу відхиленої поведінки: її детермінанти (причини, мотиви, чинники), закономірності формування, механізми функціонування.
Category: СР

Спеціальність 231 Соціальна робота

ОС бакалавр. Семестр 8. ЕСТС 4

Викладач Базелюк Василь Григорович, доцент кафедри управління та освітніх технологій

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: Базелюк Василь Григорович – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань і практичних навичок щодо використання сучасних технологій психології менеджменту в соціальній роботі.


Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: Базелюк Василь Григорович – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка волонтерських лідерів, здатних очолювати волонтерський рух в Україні та формування практичних навичок організовувати волонтерські об’єднання, групи, команди.


Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 7.
Автор: Базелюк Василь Григорович – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з методологією та теоретичними концепціями соціальної роботи, вивчення проблем соціального забезпечення людей в різних сферах, підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з різними соціальними верствами населення.


Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна педагогіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 7.
Автор: Кубіцький Сергій Олегович - завідувач кафедри управління та освітніх технологій.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Ковальчук Тамара Іванівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Демченко Ірина Іванівна - професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Category: СР
ССПЗ

Спеціальність: 231 Соціальна робота. Освітня програма: Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 6.

Автор: Михнюк Сергій Вікторович - асистент кафедри управління та освітніх технологій.

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є формування та отримання студентами поглиблених теоретичних знань для опанування механізму організації, управління, фінансового забезпечення соціального страхування. У результаті вивчення дисципліни студент повинен мати сучасне уявлення про послуги, що їх пропонують страхові компанії фізичним і юридичним особам в умовах ринкових відносин, вміти використовувати набуті знання в різних ситуаціях.


Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Викладач: Базелюк Василь Григорович - доцент кафедри управління та освітніх технологій; Білик Руслана Миколаївна - асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Метою розробки дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти із теоретичними засадами соціально-комунікаційних технологій в соціальній роботі та формування практичних вмінь організації ефективної комунікації з різними соціальними групами.

Соціальна комунікація і соціальні мережі

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 7-8. ECTS: 8.
Автор: Ковальчук Тамара Іванівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення з теоретичними основами технологій соціально-педагогічної роботи та обґрунтування їх змісту з представниками різних соціальних груп.

Category: СР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.

Category: Філ
Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЕКТС: 4.
Викладач: Базелюк Василь Григорович, доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Category: ФКС

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи; Інформаційно-комунікаційні технології в освіті). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Характеристика основних нормативноправових документів з інтелектуальної власності, теоретичні та практичні проблеми правового організації наукових досліджень.