Управління та освітніх технологій

Область Курси відмічена як "Управління та освітніх технологій"

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Кубіцький Сергій Олегович - завідувач кафедри управління та освітніх технологій, професор.
Соціальна робота у сфері дозвілля.

Категорія: ПО

Спеціальність  053 Психологія. Освітньо-професійнапрограма «Психологія»

ОС бакалавр 4 курс, семестр 8. ECTS4

Викладач: Базелюк Василь Григорович – доцент кафедри управління та освітніх технологій 

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного педагогічного мислення та системи теоретичних знань і практичних навичок щодо удосконалення психолого-педагогічної готовності до майбутньої психолого-педагогічної діяльності у закладах освіти.

Категорія: Пс

Спеціальність: 231 Соціальна педагогіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 7.
Автор: Кубіцький Сергій Олегович - завідувач кафедри управління та освітніх технологій.

Категорія: СР
Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Базелюк Василь Григорович, доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Категорія: СР

Спеціальність 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТТС: 4.
Викладач: Базелюк Василь Григорович, доцент кафедри управління та освітніх технологій.
2023: Основи публічності і самопрезентації в соціальній роботі.

Категорія: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: Базелюк Василь Григорович – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань і практичних навичок щодо використання сучасних технологій психології менеджменту в соціальній роботі.


Категорія: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Демченко Ірина Іванівна - професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Категорія: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Викладач: Базелюк Василь Григорович - доцент кафедри управління та освітніх технологій; Білик Руслана Миколаївна - асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Метою розробки дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти із теоретичними засадами соціально-комунікаційних технологій в соціальній роботі та формування практичних вмінь організації ефективної комунікації з різними соціальними групами.

Категорія: СР
ССПЗ

Спеціальність: 231 Соціальна робота. Освітня програма: Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 6.

Автор: Михнюк Сергій Вікторович - асистент кафедри управління та освітніх технологій.

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є формування та отримання студентами поглиблених теоретичних знань для опанування механізму організації, управління, фінансового забезпечення соціального страхування. У результаті вивчення дисципліни студент повинен мати сучасне уявлення про послуги, що їх пропонують страхові компанії фізичним і юридичним особам в умовах ринкових відносин, вміти використовувати набуті знання в різних ситуаціях.


Категорія: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 7-8. ECTS: 8.
Автор: Ковальчук Тамара Іванівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення з теоретичними основами технологій соціально-педагогічної роботи та обґрунтування їх змісту з представниками різних соціальних груп.

Категорія: СР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 017 - Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЕКТС: 4.

Викладач: Михнюк Сергій Вікторович, PhD, старший викладач кафедри управління та освітніх технологій.

Анотація: метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів з призначенням, можливостями та сучасним станом розвитку інформаційних технологій в галузі; формування навичок ефективного застосування сучасних інформаційних технологій та програмного забезпечення для вирішення різноманітних проблем підчас проведення фізкультурної роботи і спорту.

Категорія: ФКС

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи; Інформаційно-комунікаційні технології в освіті). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Викладач: Базелюк Василь Григорович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Характеристика основних нормативноправових документів з інтелектуальної власності, теоретичні та практичні проблеми правового організації наукових досліджень.

Категорія: Магістри

Спеціальність: 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії"

ОС: Магістр. Семестр: 1. ЕКТС: 4

Викладачі: Шевчук Олександр Володимирович, завідувач кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, доктор політичних наук, професор

Білан Людмила Леонідівна, доцент кафедри управління та освітніх технологій, кандидат педагогічних наук, доцент

Категорія: МВ

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна - канд.педаг.наук, доцент кафедри управління та освітніх технологій.

NN16'2lek'sem'sam
2020:ВНП

Категорія: ПВШ

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічна науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - д-р педаг. наук, професор кафедри управління та освітніх технологій.
Викладач: Гречаник Наталія Ігорівна - д-р педаг. наук, професор кафедри педагогіки.

Категорія: ПВШ
Рік останньої атестації: 2016

Методика навчання циклу економіко-інформаційних дисциплін.
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Кубіцький Сергій Олегович - зав. кафедри управління та освітніх технологій.

Категорія: ПВШ

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

blank16~ZagInf

Категорія: ПВШ

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Категорія: ПВШ
Спеціальність: 011 Освітні педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна, доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Висвітлення та здійснення аналізу змістових та організаційно-наукових підходів до професійної підготовки магістрів у галузі вищої освіти в України в контексті сучасних запитів держави, суспільства і всесвітньої освітянської спільноти.
Blank17
Категорія: ПВШ