Управління та освітніх технологій

Courses tagged with "Управління та освітніх технологій"

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Кубіцький Сергій Олегович - завідувач кафедри управління та освітніх технологій, професор.

Соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоддю

Category: ПО

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладач: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Мета дисципліни - доведення принципів, змісту, методів і технологій соціальної реабілітації з різними категоріями клієнтів до рівня професійного інструментування у практиці соціальної реабілітації.

blank20

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Ковальчук Тамара Іванівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Михнюк Сергій Вікторович - асистент кафедри управління та освітніх технологій.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8. ECTS: 6.
Автор: Михнюк Сергій Вікторович - асистент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є формування мотиваційної, операційної та когнітивної складових готовності здобувачів вищої освіти до реалізації соціальної роботи з особливими групами отримувачів послуг в пенітенціарних установах; надання теоретичних та практичних рекомендацій щодо оптимізації процесу надання послуг в пенітенціарних установах.

blank20

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 6.
Автор: Михнюк Сергій Вікторович - асистент кафедри управління та освітніх технологій.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Михнюк Сергій Вікторович - асистент кафедри управління та освітніх технологій.

Викладач: Білик Руслана Миколаївна, асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації  
Анотація: Метою розробки дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти із теоретичними засадами соціально-комунікаційних технологій в соціальній роботі та формування практичних вмінь організації ефективної комунікації з різними соціальними групами.

blank20

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр:  7. ЄКТС: 4.
Розробник: Ковальчук Тамара Іванівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: 
Навчальна дисципліна формує у студентів знання особливостей діяльності соціального гувернера, методик раннього розвитку та навчання дитини, технологій формування навичок здорового способу життя в домашніх умовах; знання про гувернерство як соціальне явище; вміле застосування методик раннього розвитку та навчання дитини у практичній діяльності.

П20

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладачі: Ковальчук Тамара Іванівна - доцентка кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Навчальна дисципліна ознайомлює студентів з теоретичними основами технологій соціальної роботи та обґрунтуванням їх змісту з представниками різних соціальних груп; допомагає засвоєнню майбутніми соціальними працівниками основних технологій соціальної роботи, можливостей реалізації психологічних методів у соціальній роботі з різними групами клієнтів; сприяє набуттю умінь, які необхідні для
ефективної організації практичної соціальної роботи.

Blank20

Category: СР

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.

Category: Філ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна - канд.педаг.наук, доцент кафедри управління та освітніх технологій.

NN16'2lek'sem'sam
2020:ВНП

Category: ПВШ

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.

Методика навчання сільськогосподарських дисциплін

Category: ПВШ

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри методики навчання та управління навчальними закладами.

Методика навчання сільськогосподарських дисциплін

Category: ПВШ

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічна науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.

Методика навчання сільськогосподарських дисциплін

Category: ПВШ

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

blank16~ZagInf

Category: ПВШ

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Category: ПВШ

Спеціальність: 011 Освітні педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). 

ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна, доцент кафедри управління та освітніх технологій
Анотація: Висвітлення та здійснення аналізу змістових та організаційно-наукових підходів до професійної підготовки магістрів у галузі вищої освіти в України в контексті сучасних запитів держави, суспільства і всесвітньої освітянської спільноти.
 

Blank17

Category: ПВШ

Спеціадьність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 8.
Викладач: Кубіцький Сергій Олегович - завідувач кафедри управління та освітніх технологій, професор.

Управління соціальними інститутами

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Викладач: Кубіцький Сергій Олегович - завідувач кафедри управління та освітніх технологій, професор.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: Кубіцький Сергій Олегович - завідувач кафедри управління та освітніх технологій, професор.

Category: СР