Бакалаври спеціальності Філологія (англійська мова)

Спеціальність 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), англійська мова та друга іноземна)

Освітньо-професійна програма «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), англійська мова та друга іноземна)»

Випускова кафедра: Романо-германських мов і перекладу

Тел.: (044) 527-85-95

E-mail: krgm@ukr.net

Завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Кравченко Наталія Кимівна