Бакалаври спеціальності Філологія (німецька мова)

Спеціальність: 035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), німецька мова та друга іноземна)

Освітньо-професійна програма «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), німецька мова та друга іноземна)»

Випускова кафедра: Іноземної філології і перекладу

Тел.: (044) 527-88-46

E-mail: kifip@ukr.net

Завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Амеліна Світлана Миколаївна