Бакалаври спеціальності Агроінженерія
Спеціальність 208 Агроінженерія
Освітньо-професійна програма «Агроінженерія»

Випускові кафедри:

Сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка
Тел.: (044) 527-85-37 E-mail: ugmsg@ukr.net
Завідувач кафедри – к.т.н., доц. Гуменюк Юрій олегович

Механізації тваринництва
Тел.: (044) 527-85-35 E-mail: hmelvas@ukr.net
Завідувач кафедри – к.т.н., доц. Хмельовський Василь Степанович

Тракторів і автомобілів
Тел.: 044) 527-88-95 E-mail: gagolub@ukr.net
Завідувач кафедри – д.т.н., проф. Голуб Геннадій Анатолійович

Технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка
Тел.: (044) 527-88-53
E-mail: vdv-tsim@ukr.net
Завідувач кафедри – д.т.н., проф. Войтюк Валерій Дмитрович

Охорони праці та інженерії середовища
Тел.: (044) 527-82-99
E-mail: voynaiov@bigmir.net
Завідувач кафедри – к.т.н., доц. Войналович Олександр Володимитрович