Магістри спеціальності Харчові технології

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітня програма «Нутриціологія»

Випускова кафедра: Технології м’ясних, рибних та морепродуктів

Тел.: (044) 527- 88-85

E-mail: slob2210@ukr.net

Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Савченко Олександр Аркадійович

Спеціальність: 181 Харчові технології ОС: Магістр Семестр: 2-3 ЄКТС: 3.
Автор: Базелюк Василь Григорович, канд. пед. наук, доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Устименко Ігор Миколайович, канд. техн. наук, доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою курсу є формування у здобувачів уявлення і розуміння про сучасні інновації у сфері нутриціології; отримання загальної професійної і спеціальної компетентностей, потрібних під час вирішення комплексних завдань під час створення сучасної харчової продукції на основі інноваційних технологій та результатів наукових досліджень у галузі, а також здійснення дослідницько-інноваційної діяльності.

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автор: Очколяс Олена Миколаївна - доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Курс призначено для формування професійних компетенцій щодо вирішення конкретних виробничих завдань корегування структури харчування населення шляхом створення і впровадження інноваційних технологій безпечних харчових продуктів функціонального призначення з використанням натуральної сировини підвищеної поживної цінності, дієтичних добавок та спеціальних ресурсозберігаючих методів обробки сировини - кріогенних, екструзійних, молекулярних, креативних і ф'южн-технологій.

Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Лектор: Хомічак Любомир Михайлович, д-р техн. наук, професор кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою дисципліни є формування у студентів системи знань щодо грамотного написання магістерської роботи, ознайомлення з етапами науково-пошукової роботи, написання наукових статей до фахових журналів, правилами оформлення теми, розділів роботи, посилання на літературні джерела, графічного матеріалу, постерних доповідей, презентацій, авторефератів.

НН21'zav8


Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Ємцев Віктор Івановичд-р екон. наук, професор кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.

bank0


Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Лектор: Науменко Оксана Василівна, д.т.н., професор кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Викладач: Штонда Оксана Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування необхідних теоретичних знань про харчові та дієтичні добавки, їх класифікацію, склад, роль у харчових технологіях та харчуванні. Головне завдання вивчення дисципліни полягає в отриманні знань і вмінь раціонального використання добавок у технологіях харчових продуктів, методів управління якістю готової продукції.

НП21'5prez

 

Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 4. ECTS: 3.
Автор: Сілонова Наталія Борисівна - доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції.
Викладачі: Слива Юлія Володимирівна –  кандидат технічних наук,  доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції; Розбицька Тетяна Вікторівна – доктор філософії (PhD),  асистент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції.    
Анотація: Курс призначений для викладення основних моделей та підходів до управління закладами харчування на основі міжнародних вимог до систем управління, з використанням класичних інструментів і сучасних вимог законодавства та міжнародних стандартів до діяльності операторів ринку харчових продуктів щодо забезпечення безпечності харчування, розроблення та провадження програм-передумов та процедур, заснованих на принципах НАССР.

Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Устименко Ігор Миколайович - доцент кафедри технології м'ясних, рибиних та морепродуктів.
Анотація: Курс призначений для отримання знань про склад, природу, будову та перетворення неорганічних і органічних сполук, склад харчової сировини, продуктів її переробки та хімічних перетворень, які протікають при виробництві, зберіганні та в процесі харчування людини, та ознайомлення із сучасними методами досліджень.

Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Лектор: Очколяс Олена Миколаївна, к.т.н., старший викладач кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.

НН20'1lek'14prez'7zav

Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Лектор: Боднарчук Оксана Василівна, д.т.н., доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Викладач: Менчинська Аліна Анатоліївна, к.т.н., старший викладач кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою курсу є формування знань щодо основних складових харчових продуктів, їх значенням для здоров’я людини; основ раціонального харчування, особливостей лікувально-дієтичного харчування, нетрадиційних методів харчування та специфіки харчування спортсменів.
НП20'5tem`5prez

НутриціологіяСпеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія) ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Супрун Аліна Григорівна, доцент кафедри філософії.
Анотація: Запропонований курс покликаний відтворити філософський образ сучасної науки, світоглядні підсумки її розвитку, проблематику сучасної епістемології та перспективи становлення науки. Метою курсу є вміння скласти цілісне уявлення про засади формування та вектори розвитку сучасного наукового знання.
Доступ: Закритий.

Рік останньої атестації: 2009

Спеціальність:181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Крижова Юлія Петрівна, к.т.н., доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У курсі розглядаються питання про екологічні проблеми, споживання їжі, засвоєння, метаболізм, утилізування, виведення, процеси обміну та засвоєння енергії їжі, а також фактори, які впливають на вживання та вибір їжі людиною; методи відтворення харчування; основи епідеміології харчування, профілактики основних неінфекційних захворювань; застосування стандартизованих методів дослідження.


Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Лектор: Швець О.В., канд. мед. наук, доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Викладач: Іванюта Анастасія Олександрівна, канд. техн. наук, асистент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів теоретичних і практичних знань з питань державної політики в галузі безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів.

Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Лектор: Мартинчук Олександр Аркадійович, канд. мед. наук, доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Викладач: Голембовська Наталія Володимирівна, доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Дисципліна надає необхідні знання та вміння для забезпечення збалансованості раціонів із урахуванням соціальних зрушень, технічного прогресу та розвитку різноманітних типів підприємств харчування; розробка конкретних рекомендацій щодо виробництва та застосування нових продуктів та харчових добавок, максимального використання їх цінності для організму; попередження утворення токсичних сполук під час зберігання та технологічної обробки продуктів. У дисципліні вивчаються значення різних компонентів їжі для організму, фізіологічні основи складання харчових раціонів для різних верств населення.
Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Викладачі: Мартинчук Олександр Аркадійович - канд. мед. наук, доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів; Ісраелян Валентина Миколаївна - старший викладач кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців вмінь і навичок з організації системи здорового харчування, засвоїти теоретичні та практичні основи щодо здорового харчування, сучасних концепцій про збалансоване харчування, енергетичні затрати організму, харчову та біологічну цінність продуктів харчування та харчових добавок. Основною метою лабораторних занять є розширення та поглиблення теоретичних знань, а також здобуття навичок у вирішенні практичних завдань, вмілого використання теоретичних положень науки про харчування в самостійній діяльності спеціаліста в галузі харчування.