Магістри спеціальності Харчові технології

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітня програма «Нутриціологія»

Випускова кафедра: Технології м’ясних, рибних та морепродуктів

Тел.: (044) 527- 88-85

E-mail: slob2210@ukr.net

Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Савченко Олександр Аркадійович

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Магістр. Семестр: 3 (маг. 2 р.н.). ECTS: 6.
Автор: Хомічак Любомир Михайлович - професор кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів
Веретинська Ірина Анатоліївна - асистент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів
Харсіка Ірина Анатоліївна - старший викладач кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів
Анотація: Курс призначено для формування професійних компетенцій щодо вирішення конкретних виробничих завдань корегування структури харчування населення шляхом створення і впровадження інноваційних технологій безпечних харчових продуктів функціонального призначення з використанням натуральної сировини підвищеної поживної цінності, дієтичних добавок та спеціальних ресурсозберігаючих методів обробки сировини - кріогенних, екструзійних, молекулярних, креативних і ф'южн-технологій.

Спеціальність:181 - Харчові технології (ОНП Нутриціологія)

 ОС: Магістр. Семестр:  3. ECTS: 4.
 Лектор:  Науменко Оксана Василівна, д.т.н., професор кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів

Викладач: Штонда Оксана Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.

 Анотація:Метоюдисципліни є формування у студентів системи знань щодо сучасного стану проблеми мікробної екології людини.Розглянути причини та наслідки мікроекологічних порушень; охарактеризувати різні заходи бактеріальної профілактики та терапії, способи підтримки та відновлення мікробного гомеостазулюдини; опанувати класичні та сучасні методи мікробіологічних досліджень, що використовуються при діагностицідисбактеріозів, при створенні пробіотичних препаратів та продуктів функціонального призначення.

У викладанні дисципліни розглядаються технології, які застосовуються у виробництві пробіотиків, пребіотиків та продуктів функціонального харчування на основі пробіотичних мікроорганізмів.


 Спеціальність:  181 «Харчові технології», ОНП «Нутриціологія», ОС: Магістр. Семестр:  4. ECTS: 4.

Лектор: Хомічак Любомир Михайлович, д.т. наук, професор кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.

Викладач: Тищенко Людмила Миколаївна, к.т.наук, доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів..

Анотація: Метою дисципліни є формування у студентів системи знань щодо грамотного написання  магістерської роботи, ознайомлення з етапами науково-пошукової роботи, написання наукових статей до фахових журналів, правилами оформлення теми, розділів роботи, посилання на літературні джерела, графічного матеріалу, постерних доповідей, презентацій, авторефератів.


Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: МагістрСеместр: 4. ЄКТС: 4.

Викладач: Ємцев Віктор Іванович  - д.е.н., професор кафедри технології м’ясних, рибних та  морепродуктів.


Спеціальність: 181 - Харчові технології (ОНП Нутриціологія)

 ОС: Магістр. Семестр:  4. ECTS: 4.
 Лектор:  Науменко Оксана Василівна, д.т.н., професор кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів

Викладач: Штонда Оксана Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.

 Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування необхідних теоретичних знань про харчові та дієтичні добавки, їх класифікацію, склад, роль у харчових технологіях та харчуванні.Головне завдання вивчення дисципліни полягає в отриманні знань і вмінь раціонального використання добавок у технологіях харчових продуктів, методів управління якістю готової продукції.


Спеціальність: 181 Харчові технології (ОП Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 4. ECTS: 3.
Автор: Сілонова Наталія Борисівна - доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції.
Анотація: Курс призначений для викладення основних  моделей та підходів до управління закладами  харчування на основі міжнародних вимог до систем управління, з використанням класичних інструментів і сучасних вимог законодавства та міжнародних стандартів до діяльності операторів ринку харчових продуктів щодо забезпечення безпечності харчування, розроблення та провадження програм-передумов та процедур, заснованих на принципах НАССР


Спеціальність: 181 "Харчові технології"; ОП: "Нутриціологія» 

ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6.

Автор: Прядко Ольга Анатоліївна - доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції.
Анотація: курс призначений для отримання  детальних знань про склад, природу, будову та перетворення неорганічних і органічних сполук, склад харчової сировини, продуктів її переробки та хімічних перетворень, які протікають при виробництві, зберіганні та в процесі харчування людини, та ознайомлення  із сучасними методами досліджень. 


Спеціальність:  181 «Харчові технології» (Нутриціологія). 
ОС: Магістр. Семестр:  4. ECTS: 3.
Лектор:  Мартинчук Олександр Аркадійович, к. м. наук, доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Викладач: Пилипчук Оксана Станіславівна, к. с.-г. наук, асистент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів..
Анотація: Метою курсу є формування знань з теорії та методології організації реклами здоров'я у вивченні чинників здоров'я, а також засобів і методів його збереження, зміцнення і розвитку.


Спеціальність: 181 "Харчові технології" ОП "Нутриціологія"
ОС "Магістр", семестр 1, ECTS: 6
Лектор: Очколяс Олена Миколаївна, к.т.н., старший викладач  кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів 


Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Лектор: Боднарчук Оксана Василівна, д.т.н., доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Викладач: Менчинська Аліна Анатоліївна, к.т.н., старший викладач кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою курсу є формування знань щодо основних складових харчових продуктів, їх значенням для здоров’я людини; основ раціонального харчування, особливостей лікувально-дієтичного харчування, нетрадиційних методів харчування та специфіки харчування спортсменів.

Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія) ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Самарський А.Ю., Супрун Аліна Григорівна, доцент кафедри філософії.
Анотація: Запропонований курс покликаний відтворити філософський образ сучасної науки, світоглядні підсумки її розвитку, проблематику сучасної епістемології та перспективи становлення науки. Метою курсу є вміння скласти цілісне уявлення про засади формування та вектори розвитку сучасного наукового знання.
Доступ: Закритий.

Рік останньої атестації: 2009

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Магістр. ОНП: Нутриціологія. Семестр: 2. ECTS4.

Лектор: Крижова Юлія Петрівна, к.т.н., доцент кафедри технології мясних, рибних та морепродуктів.

Викладач: Крижова Юлія Петрівна, к.т.н., доцент кафедри технології мясних, рибних та морепродуктів.

Анотація. У курсі розглядаються питання про екологічні проблеми, споживання їжі, засвоєння, метаболізм, утилізування, виведення, процеси обміну та засвоєння енергії їжі, а також фактори, які впливають на вживання та вибір їжі людиною; методи відтворення харчування; основи епідеміології харчування, профілактики основних неінфекційних захворювань; застосування стандартизованих методів дослідження.


Спеціальність:181" Харчові технології"
ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Лектор: к.мед.н., доцент Швець О.В.
Викладач: Іванюта А. О., к.т.н,  асистент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів теоретичних і практичних знань з питань державної політики в галузі безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів.


Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Лектор: Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, д.т.н., проф.  кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: дисципліна надає необхідні знання та вміння для забезпечення збалансованості раціонів із урахуванням соціальних зрушень, технічного прогресу та розвитку різноманітних типів підприємств харчування; розробка конкретних рекомендацій щодо виробництва та застосування нових продуктів та харчових добавок, максимального використання їх цінності для організму; попередження утворення токсичних сполук під час зберігання та технологічної обробки продуктів. У дисципліні вивчаються значення різних компонентів їжі для організму, фізіологічні основи складання харчових раціонів для різних верств населення

Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія).
ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Викладач: Лебська Тетяна Костянтинівна - д.т.н., професор кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Ісраелян Валентина Миколаївна - асистент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни  є формування у майбутніх фахівців вмінь і навичок з організації системи здорового харчування, засвоїти теоретичні та практичні основи щодо здорового харчування, сучасних концепцій про збалансоване харчування, енергетичні затрати організму, харчову та біологічну цінність продуктів харчування та харчових добавок.Основною метою лабораторних занять є розширення та поглиблення теоретичних знань, а також здобуття навичок у вирішенні практичних завдань, вмілого використання теоретичних положень науки про харчування в самостійній діяльності спеціаліста в галузі харчування.