Технологій виробництва молока та м'яса

Courses tagged with "Технологій виробництва молока та м'яса"

Спеціальність: •073 Менеджмент; •075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 2.
Автор: Бондаренко Геннадій Петрович - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.

NN16`10lek

Cпеціальність: •051 Економіка (Економіка підприємства); •071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); •072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит); •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2. ECTS: 2,5; 3.
Автор: Коропець Лариса Анатоліївна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.
Анотація: У курсі розглядаються питання технології виробництва продукції тваринництва.

Category: ОіА

Спеціальність: •051 Економіка (Економіка підприємства); •072 Фінанси, банківська справа та страхування). ОС: Бакалавр. Семестр:1. ЄКТС: 2.
Автор: Бондаренко Геннадій Петрович - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.

NN16~13lek

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 1 (4).
Автор: Маценко Микола Іванович - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.
Комплексна дисципліна:
Тваринництво - каф. технологій виробництва молока та м’яса.
Зберегання та переробка продукції рослинництва - каф. технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва.

Category: АІ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 2 (Ск). ECTS: 3; 4 (Ск).
Автор: Коропець Лариса Анатоліївна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.

Category: ТВППТ

Cпеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ECTS: 4; 6 (Ск).
Автор: Кос Наталія Вікторівна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (7-8); 4 (Ск). ECTS: 3,5 (7); 5 (Ск).
Автор: Носевич Дмитро Костянтинович - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.
Анотація: Дисципліною передбачено вивчення росту, розвитку та відтворення худоби; селекційної роботи з нею; планування виробництва продукції;  проведення виробничого обліку та опанування лабораторних методів контролю якісних показників молока.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 8 (7-8); 4 (Ск). ECTS: 3,5 (7); 5 (Ск).
Автори: Носевич Дмитро Костянтинович - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса, Костенко Василь Іванович - професор кафедри технологій виробництва молока та м'яса.
Анотація: Дисципліною передбачено вивчення росту, розвитку та відтворення худоби, селекційної роботи з нею; освоєння технологій вирощування ремонтного молодняку, виробництва молока та яловичини як в умовах звичайного, так і спеціалізованого господарства з широким впровадженням енергозберігаючих технологій.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 3; 5 (Ск).
Автор: Антонюк Тетяна Андріївна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.

Технологія продуктів забою

Category: ТВППТ

Cпеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Спеціалізоване м'ясне скотарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Кос Наталія Вікторівна, доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.

НН18`5lek`31bank

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Молочне скотарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Костенко Василь Іванович - професор кафедри технолій виробництва молока та м’яса.
Анотація: Курсом передбачено сформувати магістра-дослідника, здатного на основі глибокого вивчення онтогенезу і функціональних процесів, що протікають в організмі оперативно впливати на характер росту і розвитку молодняку, а в кінцевому результаті на рівень прояву молочної продуктивності тварин.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Чумаченко Іван Петрович - доцент кафедри технологій виробництва молока, яловичини та свинини.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Спеціалізоване м'ясне скотарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Антонюк Тетяна Андріївна, доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.
Анотація: Дисципліна вивчає питання одержання високоякісної м’ясної сировини, організації реалізації тварин на м'ясопереробні підприємства за існуючими системами, засвоєння ефективних методів зберігання м’яса, раціонального його використання при переробці, одержання та первинної обробки продуктів забою тварин з максимальним виходом корисної частини.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Магістр. Семестр: 1 (1-2). ECTS: 1,5 (6).
Автор: Антонюк Тетяна Андріївна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Магістр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 1,5 (6).
Автор: Антонюк Тетяна Андріївна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Молочне скотарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Кос Наталія Вікторівна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.

Blank16

Category: ТВППТ

Cпеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Спеціалізоване м'ясне скотарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 8.
Автор: Кос Наталія Вікторівна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.

Blank19`2lek

Category: ТВППТ

Cпеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Кос Наталія Вікторівна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.
Анотація: Дисципліна дозволяє оволодіти теоретичними знаннями відносно елементів виробництва та елементів впливу на виробництво продукції тваринництва та практичними навиками їх використання в умовах ринкових відносин.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Молочне скотарство). ОС: Магістр. Семестр: 4. ЕСTS: 4.
Автор: Коропець Лариса Анатоліївна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Спеціалізоване м'ясне скотарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Носевич Дмитро Костянтинович - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.
Анотація: Дисципліною передбачено вивчення загальних закономірностей індивідуального розвитку худоби спеціалізованих м’ясних порід, теорії і практичних методів управління м'ясною продуктивністю, відтворенням та молочністю худоби в процесі виробництва яловичини. В розрізі дисципліни розглянуті технологічні методи впливу на продуктивність і поведінку тварин, використання годівлі та управління метаболізмом  в онтогенезі, методи племінної роботи, застосування стимуляторів продуктивності тварин.

nn19

Category: ТВППТ