Технологій виробництва молока та м'яса

Область Курси відмічена як "Технологій виробництва молока та м'яса"

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автор: Маценко Микола Іванович - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.

Категорія: ГМаш
Cпеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 2,5.
Автори: Антонюк Тетяна Андріївна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса; Чумаченко Іван Петрович - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса; Матвєєв Михайло Андрійович - асистент кафедри технологій виробництва молока та м’яса
Викладач: Антонюк Тетяна Андріївна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.
Анотація: У курсі розглядаються питання технології виробництва продукції тваринництва.
Категорія: ГМаш
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 2 (4).
Автори: Маценко Микола Іванович - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса; Насіковський Володимир Анатолійович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика.
Комплексна дисципліна:
Тваринництво - каф. технологій виробництва молока та м’яса.
Зберегання та переробка продукції рослинництва - каф. технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва.

Категорія: АІ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 2 (Ск). ECTS: 3; 4 (Ск).
Автор: Коропець Лариса Анатоліївна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.
Викладач: Антонюк Тетяна Андріївна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса; Чумаченко Іван Петрович - доцент кафедри технологій виробництва молока, яловичини та свинини.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2017

Cпеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ECTS: 4; 6 (Ск).
Автор: Кос Наталія Вікторівна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (7-8). ECTS: 5 (лекції - 30 год, лабораторні 30 год, самостійна робота - 90 год).
Автор: Носевич Дмитро Костянтинович - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.
Анотація: Дисципліною передбачено вивчення росту, розвитку та відтворення худоби; селекційної роботи з нею; планування виробництва продукції; проведення виробничого обліку та опанування лабораторних методів контролю якісних показників молока.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 8 (7-8). ECTS: 4 (лекції 60 год, лабораторні 60 год).
Автори: Носевич Дмитро Костянтинович - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса, Костенко Василь Іванович - професор кафедри технологій виробництва молока та м'яса.
Анотація: Дисципліною передбачено вивчення росту, розвитку та відтворення худоби, селекційної роботи з нею; освоєння технологій вирощування ремонтного молодняку, виробництва молока та яловичини як в умовах звичайного, так і спеціалізованого господарства з широким впровадженням енергозберігаючих технологій.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Антонюк Тетяна Андріївна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.
Анотація: У курсі розглядаються питання, пов'язані із реалізацією сільськогосподарських тварин і птиці для забою їх на м'ясо; проведенням передзабійним утриманням, транспортуванням тварин на м’ясопереробні підприємства; дотриманням параметрів та техніки виконання технологічних операцій забою тварин, первинної обробки м'ясних туш та інших продуктів забою. Набуття професійних навичок виконання названих операцій та проведення товарної оцінки м'ясних туш. Застосування сучасних технологій консервування м’яса та м’ясопродуктів.
Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва). ОС: PhD; Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Кос Наталія Вікторівна, доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.
Анотація: Дисципліна вивчає вимоги до виробництва якісної і безпечної яловичини, установлює технічні норми і правила до гігієни її отримання, починаючи від вирощування телят і молодняку м’ясних порід та їх помісей і закінчуючи реалізацією худоби на переробні підприємства, а м’яса в роздрібну торгівлю.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Молочне скотарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Костенко Василь Іванович - професор кафедри технолій виробництва молока та м’яса.
Анотація: Курсом передбачено сформувати магістра-дослідника, здатного на основі глибокого вивчення онтогенезу і функціональних процесів, що протікають в організмі оперативно впливати на характер росту і розвитку молодняку, а в кінцевому результаті на рівень прояву молочної продуктивності тварин.

Категорія: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Чумаченко Іван Петрович - доцент кафедри технологій виробництва молока, яловичини та свинини.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2008

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Спеціалізоване м'ясне скотарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Антонюк Тетяна Андріївна, доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.
Анотація: Дисципліна вивчає питання одержання високоякісної м’ясної сировини, організації реалізації тварин на м'ясопереробні підприємства за існуючими системами, засвоєння ефективних методів зберігання м’яса, раціонального його використання при переробці, одержання та первинної обробки продуктів забою тварин з максимальним виходом корисної частини.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 1,5 (5).
Автор: Антонюк Тетяна Андріївна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.
Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019
Управління виробництвом і переробкою продукції тваринництва.
Cпеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Кос Наталія Вікторівна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.
Анотація: Дисципліна дозволяє оволодіти теоретичними знаннями відносно елементів виробництва та елементів впливу на виробництво продукції тваринництва та практичними навиками їх використання в умовах ринкових відносин.
Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2017

Управління виробництвом продукції м'ясного скотарства.
Cпеціальність:
204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Спеціалізоване м'ясне скотарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Кос Наталія Вікторівна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.

НП19`2lek'30bank

Категорія: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Молочне скотарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЕСTS: 4.
Автор: Коропець Лариса Анатоліївна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.

Управління молочною продуктивністю

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Спеціалізоване м'ясне скотарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Носевич Дмитро Костянтинович - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.
Анотація: Дисципліною передбачено вивчення загальних закономірностей індивідуального розвитку худоби спеціалізованих м’ясних порід, теорії і практичних методів управління м'ясною продуктивністю, відтворенням та молочністю худоби в процесі виробництва яловичини. В розрізі дисципліни розглянуті технологічні методи впливу на продуктивність і поведінку тварин, використання годівлі та управління метаболізмом в онтогенезі, методи племінної роботи, застосування стимуляторів продуктивності тварин.
Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Молочне скотарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Коропець Лариса Анатоліївна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Молочне скотарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Костенко Василь Іванович - професор кафедри технологій виробництва молока та м’яса; Антонюк Тетяна Андріївна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.
Анотація: Курсом передбачено вивчення становлення молочної залози в онтогенезі, формування компонентів молока, вплив факторів організму і зовнішнього середовища на характер її функціонування.
Протокол №2 від 28.09.2020.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020

Cпеціальність: 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Доктор філософії. Семестр: 3. ECTS: 5.
Викладач: Лихач Вадим Ярославович, доктор с.-г. наук, професор кафедри технологій виробництва молока та м’яса.
Анотація: предметом дисципліни «Сучасні технології виробництва продукції свинарства» є вивчення питання сучасних промислових технологій виробництва різних видів продукції свинарства, їх розвиток, впровадження та поширення.


Категорія: ТВППТ