Технологій виробництва молока та м'яса

Courses tagged with "Технологій виробництва молока та м'яса"

Спеціальність: •073 Менеджмент; •075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 2.
Автори: Бондаренко Геннадій Петрович; Кос Наталія Вікторівна, кандидати сільськогосподарських наук, доценти кафедри технологій виробництва молока та м’яса.
Technology of the industry II (Livestock)

Cпеціальність: •051 Економіка (Економіка підприємства); • 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит); •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 2,5 (10).
Автор: Коропець Лариса Анатоліївна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.
Анотація: У курсі розглядаються питання технології виробництва продукції тваринництва.

Технологія галузі ІІ

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: •051 Економіка (Економіка підприємства); •072 Фінанси, банківська справа та страхування). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 2.
Викладачі: Бондаренко Геннадій ПетровичКос Наталія Вікторівна - доценти кафедри технологій виробництва молока та м’яса.
Technology of the Industry II (Livestock)

NN16~13lek

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 1 (4).
Автор: Маценко Микола Іванович - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.
Комплексна дисципліна:
Тваринництво - каф. технологій виробництва молока та м’яса.
Зберегання та переробка продукції рослинництва - каф. технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва.

Category: АІ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 2 (Ск). ECTS: 3; 4 (Ск).
Автор: Коропець Лариса Анатоліївна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.
Викладач: Антонюк Тетяна Андріївна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса; Чумаченко Іван Петрович - доцент кафедри технологій виробництва молока, яловичини та свинини.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2017

Cпеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ECTS: 4; 6 (Ск).
Автор: Кос Наталія Вікторівна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (7-8); 4 (Ск). ECTS: 3,5 (7); 5 (Ск).
Автор: Носевич Дмитро Костянтинович - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.
Анотація: Дисципліною передбачено вивчення росту, розвитку та відтворення худоби; селекційної роботи з нею; планування виробництва продукції; проведення виробничого обліку та опанування лабораторних методів контролю якісних показників молока.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 8 (7-8); 4 (Ск). ECTS: 3,5 (7); 5 (Ск).
Автори: Носевич Дмитро Костянтинович - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса, Костенко Василь Іванович - професор кафедри технологій виробництва молока та м'яса.
Анотація: Дисципліною передбачено вивчення росту, розвитку та відтворення худоби, селекційної роботи з нею; освоєння технологій вирощування ремонтного молодняку, виробництва молока та яловичини як в умовах звичайного, так і спеціалізованого господарства з широким впровадженням енергозберігаючих технологій.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 3; 5 (Ск).
Автор: Антонюк Тетяна Андріївна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.

Технологія продуктів забою

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2017

Cпеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Спеціалізоване м'ясне скотарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS:  4.
Автор: Кос Наталія Вікторівна, доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.
Анотація: Дисципліна вивчає вимоги до виробництва якісної і безпечної яловичини, установлює технічні норми і правила до гігієни її отримання, починаючи від вирощування телят і молодняку м’ясних порід та їх помісей і закінчуючи реалізацією худоби на переробні підприємства, а м’яса в роздрібну торгівлю.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Молочне скотарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Костенко Василь Іванович - професор кафедри технолій виробництва молока та м’яса.
Анотація: Курсом передбачено сформувати магістра-дослідника, здатного на основі глибокого вивчення онтогенезу і функціональних процесів, що протікають в організмі оперативно впливати на характер росту і розвитку молодняку, а в кінцевому результаті на рівень прояву молочної продуктивності тварин.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Чумаченко Іван Петрович - доцент кафедри технологій виробництва молока, яловичини та свинини.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2008

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Спеціалізоване м'ясне скотарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Антонюк Тетяна Андріївна, доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.
Анотація: Дисципліна вивчає питання одержання високоякісної м’ясної сировини, організації реалізації тварин на м'ясопереробні підприємства за існуючими системами, засвоєння ефективних методів зберігання м’яса, раціонального його використання при переробці, одержання та первинної обробки продуктів забою тварин з максимальним виходом корисної частини.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Магістр. Семестр: 1 (1-2). ECTS: 1,5 (10).
Автор: Антонюк Тетяна Андріївна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.

Мета курсу - вивчення питань фізико-хімічних й технологічних властивостей молока та м’яса як сировини для виготовлення високоякісної продукції різноманітного асортименту та їх змін під дією технологічних факторів; вимог нормативних документів до якості сировини та виготовлених з неї готових продуктів: питного молока, кисломолочних та білкових продуктів, вершкового масла, твердих сирів та морозива, молочних консервів та казеїну за існуючими технологіями, інструкціями в умовах переробних підприємств та оцінювання їх якості відповідно до вимог нормативної документації.


Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Магістр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 1,5 (6).
Автор: Антонюк Тетяна Андріївна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Cпеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Спеціалізоване м'ясне скотарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 8.
Автор: Кос Наталія Вікторівна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.

Blank19`2lek

Category: ТВППТ

Cпеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Кос Наталія Вікторівна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.
Анотація: Дисципліна дозволяє оволодіти теоретичними знаннями відносно елементів виробництва та елементів впливу на виробництво продукції тваринництва та практичними навиками їх використання в умовах ринкових відносин.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Молочне скотарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЕСTS: 4.
Автор: Коропець Лариса Анатоліївна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.

Управління молочною продуктивністю

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Спеціалізоване м'ясне скотарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Носевич Дмитро Костянтинович - доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса.
Анотація: Дисципліною передбачено вивчення загальних закономірностей індивідуального розвитку худоби спеціалізованих м’ясних порід, теорії і практичних методів управління м'ясною продуктивністю, відтворенням та молочністю худоби в процесі виробництва яловичини. В розрізі дисципліни розглянуті технологічні методи впливу на продуктивність і поведінку тварин, використання годівлі та управління метаболізмом  в онтогенезі, методи племінної роботи, застосування стимуляторів продуктивності тварин.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Молочне скотарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Коропець Лариса Анатоліївна - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2018