Технології м'ясних,рибних та морепродуктів

Courses tagged with "Технології м'ясних,рибних та морепродуктів"

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECST: 4.
Автор: Пилипчук Оксана Станіславівна - к.с.-г.н, асистент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Вивчення курсу дає змогу студентам зрозуміти теоретичні та практичні основи технології переробки риби та інших гідробіонтів, показники якості, безпеки різноманітних видів продуктів, умови зберігання, консервування, пакування рибної продукції, критично підійти до вибору рибної сировини, технологічного процесу виробництва різної продукції. Знання отримані з цієї дисципліни дають майбутнім фахівцям можливість науково обґрунтовувати і керувати технологічними процесами переробки риби та морепродуктів з метою виробництва високоякісної продукції.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автори: Тищенко Людмила Миколаївна - к.т.н., доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів; 

Пилипчук Оксана Станіславівна - к.с.-г.н., асистент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.

Анотація: У курсі розглядаються вітчизняна класифікація молочних та м'ясних продуктів, вимоги до якості сировини та готової продукції відповідно до сучасної нормативної бази, обґрунтовані технологічні режими основних технологічних операцій, викладено особливості виготовлення окремих видів молочних продуктів і м'ясних та ковбасних виробів, основні методи визначення їх якості.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів). 

ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Ємцев Віктор Іванович - професор кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: у курсі розглядається комплекс теоретичних знань та прикладних навичок із раціональної організації виробництва на підприємствах рибопереробної галузі, планування  і прийняття управлінських рішень щодо раціонального управління господарською діяльністю підприємств галузі, застосування  методів підвищення результативності виробничих систем та економічної ефективності функціонування  підприємства галузі  в ринкових умовах з метою досягнення визначеної мети.

 Курс забезпечує формування практичних навичок із самостійного здійснення необхідних робіт щодо прогнозування діяльності,  визначення потреби у фінансових ресурсах для створення, розрахунків планових показників діяльності, та оподаткуванню нових підприємницьких структур.


Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса). 

ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-8). ECTS: 3 (13). Лектор: Штонда Оксана Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів 

Анотація: Метою вивчення дисципліни «Технологія галузі» другої частини є формування у студентів системи знань щодо видів і властивостей сировини, яку отримують при забої с/г тварин, основних технологічних процесів її обробки та переробки у харчову та технічну продукцію, основних технологічних процесів виробництва м’ясних напівфабрикатів, яєчних продуктів.


Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Автор: Голембовська Наталія Володимирівна - доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: у курсі наведена загальна класифікація та характеристика органолептичних властивостей таких груп продуктів, як вина, соків та сік-містких напоїв, кави та чаю, хлібо-булочних виробів, м'ясних та рибних продуктів. Розглянуто питання якості з точки зору органолептичних властивостей, впливу сировини на якість, правила дегустації та основи організації сенсорного аналізу харчових продуктів вищезазначених груп.

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса). ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (3-4). ECTS:  6 (13).
Лектор: Штонда Оксана Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Технологія галузі» другої частини є формування у студентів системи знань щодо видів і властивостей сировини, яка використовується при виробництві м’ясних напівфабрикатів, ковбасних виробів та консервів. Вивчення основних технологічних процесів виробництва м’ясних напівфабрикатів, ковбасних виробів та виробів із соленого м’яса, банкових консервів;методів зберігання і консервування сировини та готової продукції.

NN21`bank178
Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС:  Бакалавр. Семестр: 7. ECTS:  3.
Лектор: Штонда Оксана Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Викладач: Штонда Оксана Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи спеціальних теоретичних та практичних знань із загальних підходів та принципів розроблення харчових і дієтичних добавок та їхнього використання у харчових технологіях і технологіях продукції ресторанного господарства, оцінювання їхньої безпечності та безпечності продукції, до складу якої вони входять.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса). ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3 (3-4). ECTS: 7 (13).
Автор: Штонда Оксана Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Технологія галузі» першої частини є формування у студентів системи знань щодо видів і властивостей сировини, яка використовується в м’ясній промисловості, основних технологічних процесів переробки худоби, птиці і продуктів забою.

НП20'lab5


Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса). ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (5-8). ECTS: 3 (13).
Лектор:
 Штонда Оксана Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів
Анотація:
Метою вивчення дисципліни «Технологія галузі» третьої частини є формування у студентів системи знань щодо видів і властивостей сировини, яка використовується в м’ясній промисловості, основних технологічних процесів виробництва ковбасних виробів . Знання дисципліни дають майбутнім фахівцям можливість організовувати виробництво, науково обґрунтовувати рецептури ковбасних виробів і вдосконалювати технологічні процеси з метою отримання високоякісної продукції.
Протокол №4 від 27.11.2020.


Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Лектор: Крижова Юлія Петрівна, к.т.н., доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Викладач: Крижова Юлія Петрівна , к.т.н., доцент кафедри технології мясних, рибних та морепродуктів.
Анотація. У курсі розглядаються питання правильного ведення виробничого обліку та звітності сировини, напівфабрикатів та готової продукції; застосування норм витрат сировини та допоміжних матеріалів в умовах конкретного виробництва; виконання технологічних розрахунків; вміння користуватися затвердженими в промисловості нормативами для оформлення облікової, звітної та технологічної документації.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЕСТS: 3,5.
Автор: Тищенко Людмила Миколаївна - доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У курсі розгядаються питання теоретичних та практичних основ контролю якості харчових виробництв, вивчення класифікації методів контролю, що використовуються, оволодіння студентами методів контролю за показниками якості та безпеки сировини, готової продукції та проміжних стадій виробництва.

NN19`mod1

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автор: Ємцев Віктор Іванович - д.е.н,.  професор кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.

N16`bank0

Category: ХТ
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Автори: Слободянюк Наталія Михайлівна - к.с-г.н., доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів; Очколяс Олена Миколаївна - к.т.н., старший викладач кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів; Ніколаєнко Микола Станіславович - асистент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Протокол №3 від 23.11.2020.
Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Слободянюк Наталія Михайлівна - доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.

Самойліченко Ольга Вікторівна - доцент кафедри стандартизації, сертифікації та управління якістю сільськогосподарської продукції

 Курс  розроблений як дисципліна вільного вибору студентами  НУБіП України, які бажають організовувати свою професійну діяльність з дотриманням  вимог міжнародних стандартів. 

Мета курсу полягає у формуванні знань, вмінь та навиків  управління якістю продукції, процесу чи послуги шляхом впровадження міжнародно визнаних систем управління якістю, належного метрологічного забезпечення, сертифікації, аудиту та акредитації організацій будь-якого спрямовування.


Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Тищенко Людмила Миколаївна, доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями харчових технологій і закономірностями технологічних процесів, а також їх зв’язок з основними положеннями фундаментальних наук і способами інтенсифікації існуючих технологічних процесів.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Викладач: Менчинська Аліна Анатоліївна, к.т.н., старший викладач кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою курсу підготувати майбутніх фахівців до самостійної ефективної професійної діяльності, навчити проводити розрахунки основної сировини, допоміжних матеріалів і готової продукції; застосовувати знання в умовах проведення та оптимізації виробничих процесів; приймати раціональні технологічні рішення; аналізувати виробничі ситуації.
Протокол №3 від 23.11.2020.
Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса). ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (5-8). ЄКТС: 4 (13).
Автор: Штонда Оксана Анатоліївна - доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
АнотаціяМетою вивчення дисципліни «Технологія галузі» першої частини є формування у студентів системи знань щодо видів і властивостей сировини, яка використовується в м’ясній промисловості, основних технологічних процесів переробки худоби, птиці і продуктів забою; вивчення будови м’язів, основних білків м'язевої тканини та їх властивості.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (5-8). ECTS: 3 (13).
Автор: Менчинська Аліна Анатоліївна - старший викладач кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів; Іванюта Анастасія Олександрівна - асистент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-8). ECTS: 3 (13).
Автори: Менчинська Аліна Анатоліївна - старший викладач кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів, Іванюта Анастасія Олександрівна - асистент кафедри технології мясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У курсі розглядаються питання технологічного процесу виробництва рибних продуктів, показників їх якості та безпечності, умов зберігання, консервування. Вивчення цієї дисципліни дає майбутнім фахівцям можливість науково обґрунтовувати і керувати технологічними процесами переробки риби та морепродуктів з метою виробництва високоякісної продукції.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (5-8). ECTS: 3 (13).
Автори: Менчинська Аліна Анатоліївна -  старший викладач кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів; Іванюта Анастасія Олександрівна - асистент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У курсі розглядаються питання технолоії виготовлення сушеної, в’яленої, копченої риби, рибних напівфабрикатів та кулінарної продукції з гідробіонтів. Знання дисципліни дають майбутнім фахівцям можливість організовувати виробництво і вдосконалювати технологічні процеси з метою отримання високоякісної продукції.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2020