Маркетингу та міжнародної торгівлі

Courses tagged with "Маркетингу та міжнародної торгівлі"

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Рябчик Алла Володимирівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Збарський Василь Кузьмич - професор кафедри маркетингу і міжнародної торгівлі.

NN17'8lek'1prez'bank

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Буряк Руслан Іванович - завідувач кафедри, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

NN~5prez~3zav~konslek

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Ларіна Ярослава Степанівна - професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: У курсі "Поведінка споживача" розкривається зміст, історія виникнення науки про поведінку споживачів, особливості сучасних моделей поведінки споживача. Детально розглянуто фактори впливу на поведінку споживача. Описано процес прийняття рішення споживачем, чинники, що впливають на його рішення на кожному етапі. Наведено маркетингові інструменти впливу та описана поведінкова реакція споживачів на стимули. Визначено методи кількісних і якісних досліджень поведінки споживачів.

blank10~7lek~2prez

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Буряк Руслан Іванович - завідувач кафедри, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Бабічева Олена Іванівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

blank20`4res

Category: Марк

Курс «Маркетингова діяльність на підприємстві (за видами економічної діяльності)» відноситься до циклу дисциплін, що формує профіль майбутнього спеціаліста, озброюючи його основами теорії та практики організації маркетингової діяльності на підприємствах різних галузей економіки. Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи теоретичних і практичних знань щодо маркетингу підприємств відповідно до різних видів діяльності відповідно до сучасних концепцій їх розвитку, методологічних та організаційних засад використання. Завданням вивчення дисципліни є вивчення теорії маркетингу підприємства різних видів економічної діяльності, методології маркетингових досліджень; розроблення і планування маркетингових стратегій та їх реалізації підприємствами; опанування сучасними методами управління маркетинговою і комунікаційної діяльності у сферах закупівлі, збуту, розподілу продукції відповідними підприємствами та надання відповідних послуг.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Викладач: Четверик Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: У результаті вивчення дисципліни студенти орієнтуватимуть у особливостях розвитку маркетингу, формуванні та удосконаленню елементів комплексу маркетингу вітчизняних підприємств, вивченні поведінки споживачів, використанні маркетингового інструментарію, сегментації споживчих ринків, позиціонуванні товарів, формуванні товарної та цінової політики підприємств, формування системи збуту та використання марктеингових комунікацій.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Автор: Бабічева Олена Іванівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

NN18~mod1

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Мен

Дисципліна призначена для студентів магістратури університету всіх спеціальностей.

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі; Луцій Олександр Павлович - професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Мета викладання дисципліни – це набуття магістрантами знань про методи й технології творчості в рекламі різними засобами мас-медіа та поліграфії, формування креативного мислення, практичних навичок та вмінь у сфері реклами, а також використання спеціальної та довідкової літератури з творчої діяльності в практичній господарській діяльності. Завдання вивчення дисципліни полягає в освоєнні основних напрямків творчої діяльності у рекламі; принципів і методичних підходів до генерації нових ідей у рекламі з позицій різних творчих шкіл; набуття вмінь з аналізу ефективності рекламних звернень в різних засобах інформації.

П20

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг (Рекламний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Ніколаєвська Вікторія Вікторівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Бренд-менеджмент спеціалізується на поглибленні знань щодо основних принципів та особливостей управління ефективністю створення та використання бренду в діяльності підприємства.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг (Комерційно-посередницька діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Рябчик Алла Володимирівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

NN16`mod1

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Рябчик Алла Володимирівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Буряк Руслан Іванович - завідувач кафедри, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2008

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Ніколаєвська Вікторія Вікторівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Результат пошуку зображень за запитом "картинка знак оклику" Візитка курсу

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Бабічева Олена Іванівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Blank17

Category: Марк