Теорії та історії держави і права

Courses tagged with "Теорії та історії держави і права"

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Котух Катерина Анатоліївна - старший викладач кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

205 Лісове господарство

ОС: Бакалавр

Семестр 1

ЄКТС: 3

Викладач: Авраменко Світлана Михайлівна, асистент кафедри теорії та історії держави і права

Пропонована дисципліна сприятиме формуванню у студентів ґрунтовних знань основних положень Конституції України, також загальних положень Кодексу законів про працю, Сімейного кодексу, Кримінального кодексу України, Лісового кодексу України та інших. Дана навчальна дисципліна сприятиме усвідомленню студентами процесу формування загальнолюдських державно-правових цінностей. «Правова культура особистості» як навчальна дисципліна дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки як у міжособистісних відносинах, професійній діяльності, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.

Category: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Лісове господарство). ОС:Бакалавр. Семестр:0. ЄКТС:0.
Автор: Поліщук Наталія Романівна - асистент кафедри теорії та історії держави і права.

Category: ЛГ

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.

Category: Марк

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.

Category: Агро

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ЄКТС: 3,5.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.

Category: СР
Рік останньої атестації: 2019к

181 - Харчові технології; ОС: Бакалавр; Семестр 1; ЄКТС: 3

Викладач: Авраменко Світлана Михайлівна, асистент кафедри теорії та історії держави і права

Анотація

Пропонована дисципліна сприятиме формуванню у студентів ґрунтовних знань основних положень Конституції України, також загальних положеньКодексу законів про працю, Сімейного кодексу, Кримінального кодексу України та інших. Дана навчальна дисципліна сприятиме усвідомленню студентами процесу формування загальнолюдських державно-правових цінностей. «Правова культура особистості» як навчальна дисципліна дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки як у міжособистісних відносинах, професійній діяльності, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.


Category: ХТ

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЕСТS3.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Даний курс дозволить студентам дослідити історію становлення і розвитку ідей права, закону, держави, головних державно-правових інститутів у процесі формування людської цивілізації. Курс сприяє формуванню юридичного світогляду, оскільки базується на знанні різних підходів і концепцій до конкретних державно-правових інститутів, держави і права в цілому.

blank20

Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЕСТS3.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Даний курс дозволить студентам дослідити історію становлення і розвитку ідей права, закону, держави, головних державно-правових інститутів у процесі формування людської цивілізації. Курс сприяє формуванню юридичного світогляду, оскільки базується на знанні різних підходів і концепцій до конкретних державно-правових інститутів, держави і права в цілому.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Єрмоленко Ірина Михайлівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: У курсі розглядається питання утворення, історичного розвитку світових держав, їх державно-правових інститутів, сучасної держави і права у суспільстві, їхню значимість, прогнозування наступного розвитку цих явищ.

Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Єрмоленко Ірина Михайлівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: У курсі розглядається питання утворення, історичного розвитку світових держав, їх державно-правових інститутів, сучасної держави і права у суспільстві, їхню значимість, прогнозування наступного розвитку цих явищ.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Єрмоленко Ірина Михайлівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.

Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Даний курс сприяє формуванню у студентів вміння аналізувати, давати власну оцінку державному та суспільному устрою, розвитку права на українських теренах від найдавніших часів до сьогодення; закладає основи альтернативного юридичного мислення.

Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Єрмоленко Ірина Михайлівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: у курсі розглядається система загальнотеоретичних сучасних знань про загальні закономірності та особливості виникнення, становлення, розвитку різних типів і форм держави та права, а також державно-правових інститутів і суспільно-політичних систем, що функціонували на території України, в їхній історичній конкретності та хронологічній послідовності. 

Category: Право
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Даний курс сприяє формуванню у студентів вміння аналізувати, давати власну оцінку тим чи іншим концепціям, вченням, поглядам вітчизняних мислителів та вчених протягом всього історичного розвитку України від найдавніших часів до сьогодення; закладає основи альтернативного юридичного мислення.

blank20

Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Даний курс сприяє формуванню у студентів вміння аналізувати, давати власну оцінку тим чи іншим концепціям, вченням, поглядам вітчизняних мислителів та вчених; закладає основи альтернативного юридичного мислення.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 081 Право. ОС: Спеціаліст (Зао). Семестр: 9-10. ECTS: 3.
Автор: Качур Віра Олегівна - завідувач кафедри теорії та історії держави і права.

Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 1 (1-2). ECTS: 3 (6).
Автор: Качур Віра Олегівна - завідувач кафедри теорії та історії держави і права.

Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 2 (1-2). ECTS: 3 (6).
Автор: Качур Віра Олегівна - завідувач кафедри теорії та історії держави і права.

Category: Право

Юридичний факультет базового закладу, міжкафедральна навчальна лабораторія "Мукачівський аграрний коледж", ННІ неперервної освіти і туризму
Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 1 (1-2). ECTS: 3 (6).
Автор: Качур Віра Олегівна - завідувач кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Дисципліна "Теорія держави і права" є суспільною наукою теоретико-правового характеру і фундаментальною фаховою дисципліною. Частина 1 спрямована на засвоєння студентами загальних учень про державу і право, теорії держави, засад громадянського суспільства та правової держави, а також загальнотеоретичної характеристики позитивного (юридичного) права.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2020