Теорії та історії держави і права

Courses tagged with "Теорії та історії держави і права"

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Котух Катерина Анатоліївна - старший викладач кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

205 Лісове господарство

ОС: Бакалавр

Семестр 1

ЄКТС: 3

Викладач: Авраменко Світлана Михайлівна, асистент кафедри теорії та історії держави і права

Пропонована дисципліна сприятиме формуванню у студентів ґрунтовних знань основних положень Конституції України, також загальних положень Кодексу законів про працю, Сімейного кодексу, Кримінального кодексу України, Лісового кодексу України та інших. Дана навчальна дисципліна сприятиме усвідомленню студентами процесу формування загальнолюдських державно-правових цінностей. «Правова культура особистості» як навчальна дисципліна дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки як у міжособистісних відносинах, професійній діяльності, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.

Category: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Лісове господарство). ОС:Бакалавр. Семестр:0. ЄКТС:0.
Автор: Поліщук Наталія Романівна - асистент кафедри теорії та історії держави і права.

Category: ЛГ

Автор доцент Чомахашвілі Олена Шотаєвна
Спеціальність 206 – Садово-паркове господарство
Освітній ступінь Бакалавр
Семестр 4
Кількість кредитів 3
Анотація Дисципліна Правова культура особистості вивчає базові юридичні категорії, розглядає особливості основних галузей права України, підвищує рівень правових знань студентів, їх правосвідомості та правової культури. Це можливо лише за умови повсякденного, професійно-організованого навчання та виховання, що здійснюються під час проведення лекційних та практичних занять, а також у процесі самостійного вивчення навчального матеріалу.

Category: СПГ

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність:  201 "Агрономія" ОС: Бакалавр. Семестри:  6. ECTS: 4.  

Автор: Попова Олена Вікторівна, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук
Анотація:  «Правова культура особистості» як навчальна дисципліна сформувати у студента/ки загальнотеоретичні знання про роль та цінності правової поведінки та правової культури осі , різних соціальних груп, виробити правове мислення та культурний стиль правомірної поведінки, в тому числі в спілкуванні, як у повсякденному житті так і в різних суспільних відносинах, підвищити рівень правової обізнаності та утвердити правильне розуміння своїх прав, обов’язків та свобод і захисту інтересів.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 053 Психологія ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Качур Віра Олегівназавідувач кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.
Протокол №3 від 23.11.2020.


Category: Пс
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ЄКТС: 3,5.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.

Category: СР
Рік останньої атестації: 2019к

Спеціальність: для студентів економічного факультету (Еко, Фік, ОіО, ПТБД). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Викладачі: Чомахашвілі Олена Шотаєвна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.

Анотація: Дисципліна «Правознавство» спрямована на формування у студентів ґрунтовного комплексу знань і цілісного уявлення про закономірності та специфіку розвитку держави та права. Мета - ознайомити студентів з основними вченнями про сутність держави і права, про основи конституційного ладу України, цивільного, трудового, сімейного, кримінального права; сформувати навички правомірної поведінки, виховати впевненість у необхідності суворого дотримання принципу верховенства права.

Спеціальність:  162 «Біотехнології і біоінженерія» 

ОС: Бакалавр. Семестри:  4. ECTS: 3.  

Автор: Попова Олена Вікторівна, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук  
Анотація:  «Правова культура особистості» як навчальна дисципліна сформувати у студента/ки загальнотеоретичні знання про роль та цінності правової поведінки та правової культури осі , різних соціальних груп, виробити правове мислення та культурний стиль правомірної поведінки, в тому числі в спілкуванні, як у повсякденному житті так і в різних суспільних відносинах, підвищити рівень правової обізнаності та утвердити правильне розуміння своїх прав, обов’язків та свобод і захисту інтересів.

Category: БтБ

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Автор: Попова Олена Вікторівна, доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук.
Анотація: Навчальна дисципліна «Право» спрямована на підвищення рівня правової обізнаності у студентів, а також, на оволодіння знаннями про сутність держави і права, про основи конституційного ладу України, цивільного, трудового, сімейного, кримінального права; сформувати навички правомірної поведінки, виховати впевненість у необхідності дотримання принципу верховенства права. Формування у студентів ґрунтовного комплексу знань і цілісного уявлення про закономірності та специфіку розвитку держави та права, основні положення Конституції України, які стосуються регламентування діяльності держави та організації суспільного життя, прав і обов’язків громадянина, ознайомлення з вузловими положеннями основних галузей права та їх застосуванням. Навчить студентів орієнтуватися в чинному законодавстві України, аналізувати зміст нормативних актів та правильно застосовувати відповідне законодавство України.

Category: ЗКР

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Викладач: Хом'яченко Світлана Іванівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Однією з ознак правової держави є високий рівень правової культури громадян, що характеризується загальною повагою до права, достатнім знанням його норм і вмінням їх застосовувати в усіх життєвих ситуаціях. Навчальна дисципліна дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.

П20

Category: ГіЗ

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.

Рік останньої атестації: 2016к
Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва; 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: Попова Олена Вікторівна – к.ю.н. старший викладач кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс дозволить виробити правове мислення та культурний стиль правомірної поведінки, в тому числі в спілкуванні, як у повсякденному житті так і в різних суспільних відносинах, підвищити рівень правової обізнаності та утвердити правильне розуміння своїх прав, обов’язків і захисту інтересів.
Протокол №4 від 27.11.2020.
Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020

181 - Харчові технології; ОС: Бакалавр; Семестр 1; ЄКТС: 3

Викладач: Авраменко Світлана Михайлівна, асистент кафедри теорії та історії держави і права

Анотація

Пропонована дисципліна сприятиме формуванню у студентів ґрунтовних знань основних положень Конституції України, також загальних положеньКодексу законів про працю, Сімейного кодексу, Кримінального кодексу України та інших. Дана навчальна дисципліна сприятиме усвідомленню студентами процесу формування загальнолюдських державно-правових цінностей. «Правова культура особистості» як навчальна дисципліна дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки як у міжособистісних відносинах, професійній діяльності, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.


Category: ХТ

Спеціальність: 229 «Громадське здоров'я» ОС: Бакалавр  Семестр: 2 ECTS: 3

Автор: Ярош Анна Олександрівна – доцент кафедри теорії та історії держави і права

Анотація: Даний курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки як у міжособистісних відносинах, професійній діяльності, так і при спілкуванні із представниками судових та правоохоронних органів.


Category: ГЗ

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЕСТS3.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Даний курс дозволить студентам дослідити історію становлення і розвитку ідей права, закону, держави, головних державно-правових інститутів у процесі формування людської цивілізації. Курс сприяє формуванню юридичного світогляду, оскільки базується на знанні різних підходів і концепцій до конкретних державно-правових інститутів, держави і права в цілому.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЕСТS3.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Даний курс дозволить студентам дослідити історію становлення і розвитку ідей права, закону, держави, головних державно-правових інститутів у процесі формування людської цивілізації. Курс сприяє формуванню юридичного світогляду, оскільки базується на знанні різних підходів і концепцій до конкретних державно-правових інститутів, держави і права в цілому.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 1-2. ECTS: 6.
Автор: Єрмоленко Ірина Михайлівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: У курсі висвітлюється, з урахуванням останніх досягнень історико-правової науки, історію виникнення розвитку і функціонування державно-правових систем Стародавнього Світу, Середньовіччя, Нового і Новітнього часів. Розкриваються як загальні закономірності державно-правового розвитку зарубіжних країн, так і спецефічні риси історії окремих держав або систем права.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2020