Бакалаври спеціальності Екологія

Спеціальність 101 «Екологія»

Освітньо-професійна програма «Екологія»

Випускова кафедра:

Екології агросфери та екологічного контролю
Тел.: (044) 527-81-95
E-mail: eco_dep@gmail.com
Завідувач кафедри – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Наумовська О.І.