Технології м'ясних,рибних та морепродуктів

Область Курси відмічена як "Технології м'ясних,рибних та морепродуктів"

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса). ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-8). ECTS: 3 (13).
Лектор: Штонда Оксана Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Технологія м'яса» другої частини є формування у студентів системи знань щодо видів і властивостей сировини, яку отримують при забої с/г тварин, основних технологічних процесів її обробки та переробки у харчову та технічну продукцію, основних технологічних процесів виробництва м’ясних напівфабрикатів, яєчних продуктів.


Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса). ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (5-8). ЄКТС: 4 (13).
Автор: Штонда Оксана Анатоліївна - доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
АнотаціяМетою вивчення дисципліни «Технологія галузі» першої частини є формування у студентів системи знань щодо видів і властивостей сировини, яка використовується в м’ясній промисловості, основних технологічних процесів переробки худоби, птиці і продуктів забою; вивчення будови м’язів, основних білків м'язевої тканини та їх властивості.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса). ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (5-8). ECTS: 3 (13).
Лектор:
 Штонда Оксана Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів
Анотація:
Метою вивчення дисципліни «Технологія галузі» третьої частини є формування у студентів системи знань щодо видів і властивостей сировини, яка використовується в м’ясній промисловості, основних технологічних процесів виробництва ковбасних виробів . Знання дисципліни дають майбутнім фахівцям можливість організовувати виробництво, науково обґрунтовувати рецептури ковбасних виробів і вдосконалювати технологічні процеси з метою отримання високоякісної продукції.
Протокол №4 від 27.11.2020.


Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса). ОС: Бакалавр. Семестр: 8 (5-8). ECTS: 3 (13).
Автор: Штонда Оксана Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедритехнологіїм’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Технологія галузі» четвертої частини є формування у студентів системи знань щодо видів і властивостей сировини, яка використовується при виробництві м’ясних консервів, основних технологічних процесів виробництва м’ясних банкових консервів. Знання дисципліни дають майбутнім фахівцям можливість організовувати виробництво, науково обґрунтовувати рецептури та режими стерилізації м’ясних і м’ясо-рослинних банкових консервів, продуктів дитячого і лікувально-профілактичного призначення. Вдосконалювати технологічні процеси з метою отримання високоякісної продукції.

Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2022

Загальні технології харчової промисловості: Технологія молока і молочних продуктів
Спеціальність:
181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 2.
Автор: Тищенко Людмила Миколаївна - доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У курсі розглядаються вітчизняна класифікація молочних продуктів, вимоги до якості сировини та готової продукції відповідно до сучасної нормативної бази, обґрунтовані технологічні режими основних технологічних операцій, викладено особливості виготовлення окремих видів молочних продуктів, основні методи визначення їх якості.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОСБакалавр. Cеместр: 6. ECTS: 3.
Автор: Штонда Оксана Анатоліївна - доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Головне завдання курсу полягає в отриманні знань і вмінь із технології полісахаридів різного походження, можливість використання їх в різних галузях харчової промисловості, організації технологічного контролю та їх застосування в практичній роботі.

Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 181 Харчові технології (Харчові технології в ресторанній індустрії, якість та безпечність). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Іванюта Анастасія Олександрівна, к.т.н., доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Дисципліна формує у студентів системи знань щодо технології виробництва кулінарної та кондитерської продукції, оволодіння основними правилами кулінарної обробки продуктів харчування для отримання готової продукції, оволодіння професійними знаннями, навичками та вміннями щодо технологічних процесів у закладах ресторанного господарства, випуску кулінарної продукції та її споживання.

Категорія: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (5-8). ECTS: 4 (13).
Автор: Менчинська Аліна Анатоліївна - старший викладач кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів; Іванюта Анастасія Олександрівна - асистент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Протокол №3 від 23.11.2020.

2018-2019 н.п.: Технологія галузі

Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-8). ECTS: 2 (13).
Автори: Менчинська Аліна Анатоліївна - старший викладач кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів, Іванюта Анастасія Олександрівна - асистент кафедри технології мясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У курсі розглядаються питання технологічного процесу виробництва рибних продуктів, показників їх якості та безпечності, умов зберігання, консервування. Вивчення цієї дисципліни дає майбутнім фахівцям можливість науково обґрунтовувати і керувати технологічними процесами переробки риби та морепродуктів з метою виробництва високоякісної продукції.

2018-2019 н.п.: Технологія галузі

Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (5-8). ECTS: 3 (13).
Автори: Менчинська Аліна Анатоліївна -  старший викладач кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів; Іванюта Анастасія Олександрівна - асистент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У курсі розглядаються питання технолоії виготовлення сушеної, в’яленої, копченої риби, рибних напівфабрикатів та кулінарної продукції з гідробіонтів. Знання дисципліни дають майбутнім фахівцям можливість організовувати виробництво і вдосконалювати технологічні процеси з метою отримання високоякісної продукції.

2018-2019 н.п.: Технологія галузі

Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 181 Харчові технології спеціалізації. ОС: Бакалавр. Семестр: 8 (5-8). ECTS: 4 (13).
Автор: Голембовська Наталія Володимирівна - доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У курсі розглядаються питання по виробництву натуральних консервів, консервів в олії, паштетів, паст, рибо-овочевих та рибо-рослинних консервів, консервів з нерибних морепродуктів.

2018-2019 н.п.: Технологія галузі

Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЕСTS: 2.
Розподіл годин: Лекції - 9, Лабораторні заняття - 12, Самостійна робота - 39. Підсумковий контроль: Залік.
Автор: Очколяс Олена Миколаївна - к.т.н., доцент, старший викладач кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У курсі розглядаються питання теоретичних основ технологічних процесів, принципів організації технологічних потоків переробки сировини, виготовлення хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів, методів зберігання; методів управління якістю готової продукції, організації технохімічного контролю.

Силабус

Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2019
Автори курсу: Очколяс О.М.

Спеціальність: 181 Харчові технології та інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Ісраелян Валентина Миколаївна - канд. тех. наук, доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Курс призначено для формування у студентів системи наукових знань про сировину для раціонального управління технологічними процесами її переробки і гарантованого отримання харчової, медичної і технічної продукції високої якості з високим входом при мінімальних втратах і затратах.

Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2022

Фізико-хімічні та біохімічні основи переробки риби та морепродуктів.
Спеціальність:
181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЕCTS: 4.
Автор: Менчинська Аліна Анатоліївна - асистент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У курсі розглядаються питання морфологічного і хімічного складу риби, їх функціональних властивостей, біохімічних змін у сировині під час зберігання і технологічного оброблення, порівняння ефективності різних способів здійснення технологічних процесів для досягнення високої якості продукції, скорочення витрат сировини, енергії.

Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2018

Specialty: 181 Food Technologies. ED: Bachelor. Semester: 3. ECTS: 4.
Author: Ihor Ustymenko - Ph.D in Technical Science, Associate Professor of the Department of Technologies of Meat, Fish and Marine Products
Annotation: The aim of the discipline is for students to acquire the necessary knowledge about the composition, nature, structure and transformation of inorganic and organic compounds, the composition of food raw materials, products of its processing and chemical transformations that occur during production, storage, and familiarization with modern research methods.
П24

Категорія: ХТ

Спеціальність: 229 Громадське здоров'я (Нутриціологія здорового харчування). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Очколяс Олена Миколаївна, доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Дисципліна "Гігієна харчування" формує у студентів системи знань щодо надання фундаментальних та практичних знань студентам про закономірності впливу харчових продуктів на організм людини та громадське здоров’я, а також про оцінку ризику небезпечних харчових факторів на здоров’я населення та профілактичні заходи зі збереження здоров’я шляхом раціонального, безпечного харчування.


Категорія: ГЗ
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 229 Громадське здоров'я. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Ісраелян Валентина Миколаївна - канд. тех. наук, доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок із загальних підходів та принципів повноцінного, раціонального і профілактичного харчування людини в різних умовах життя та діяльності з основами нутріціології, на базі яких складається і розвивається технологія виробництва харчової продукції, організація торгівлі та харчування населення.
Категорія: ГЗ
Спеціальність: 229 Громадське здоров'я. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Ісраелян Валентина Миколаївна - канд. тех. наук, доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою викладання дисципліни є надання студентам цілісного уявлення про сукупність процесів, які забезпечують задані властивості різних харчових продуктів, необхідність використання комплексного підходу при вивченні та удосконаленні технологічних процесів; ознайомлення студентів із закономірностями і процесами, які є спільними для різних харчових виробництв.
Категорія: ГЗ
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 229 Громадське здоров’я. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Менчинська Аліна Анатоліївна - доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Курс призначений для отримання знань про основні нутрієнти в харчових продуктах, що забезпечують якість харчової продукції, формування сучасних наукових уявлень про харчування людини, стан якого є одним з важливіших факторів, що визнає здоров’я нації. Такі знання є необхідною умовою для формування навичок направленого регулювання процесів, які забезпечують якісні характеристики харчових систем.
Категорія: ГЗ
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Устименко Ігор Миколайович, канд. техн. наук, доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою курсу є формування у здобувачів уявлення і розуміння про сучасні інновації у сфері нутриціології; отримання загальної професійної і спеціальної компетентностей, потрібних під час вирішення комплексних завдань під час створення сучасної харчової продукції на основі інноваційних технологій та результатів наукових досліджень у галузі, а також здійснення дослідницько-інноваційної діяльності.
Категорія: Нутр